Jak zkopíruji text z terminálu Ubuntu?

čas vydání: 2022-08-05

Chcete-li zkopírovat text z terminálu Ubuntu, použijte kombinaci kláves „Ctrl+C“ pro zastavení aktuálního vstupu a poté použijte kombinaci kláves „Ctrl+V“ pro vložení textu na nový řádek.

Jak mohu vložit text do terminálu Ubuntu?

Pro vložení textu do terminálu Ubuntu použijte klávesovou zkratku ctrl+v (nebo cmd+v na Macu). Otevře se nabídka Vložit, ze které můžete vybrat možnost vyjmout nebo zkopírovat.Pokud chcete text vložit tak, jak je, bez jakéhokoli formátování, jednoduše znovu stiskněte ctrl+v (nebo cmd+v).

Nabídka Vložit také obsahuje možnosti pro vkládání řádků kódu a adres URL.

Jak povolím kopírování a vkládání v terminálu Ubuntu?

Kopírovat a vložit je funkce v terminálu Ubuntu, která vám umožňuje zkopírovat text z jednoho místa v počítači na druhé a poté jej vložit do jiné aplikace.Chcete-li povolit kopírování a vkládání, otevřete aplikaci Terminál (v nabídce Aplikace), zadejte „kopírovat“ a poté požadovaný cíl a stiskněte klávesu Enter.Poté zadejte „vložit“ a poté požadovaný cíl a znovu stiskněte Enter.Například: Chcete-li zkopírovat text z okna Terminál do dokumentu na vašem počítači: Zkopírujte: cp /usr/share/doc/foo/bar.

Jaká je zkratka ke kopírování v terminálu Ubuntu?

Ke kopírování textu v terminálu Ubuntu použijte klávesovou zkratku ctrl+c (nebo cmd+c na Macu). Tím se zkopíruje text, který jste označili, do schránky.Poté jej můžete vložit do jiné aplikace nebo dokumentu stisknutím Ctrl+v (nebo cmd+v) a vložit jej do okna terminálu.

Jaká je zkratka pro vložení do terminálu Ubuntu?

Chcete-li vložit text do terminálu Ubuntu, použijte klávesovou zkratku Ctrl+V (nebo Cmd+V na Macu). Otevře se dialogové okno Vložit, kde můžete vybrat text, který chcete vložit.

Existuje způsob, jak vybrat text v terminálu Ubuntu?

Existuje způsob, jak vybrat text v terminálu Ubuntu, ale není to tak snadné, jak si možná myslíte.Chcete-li začít, otevřete terminál kliknutím na ikonu umístěnou na liště nabídek nebo stisknutím Ctrl+Alt+T.Po otevření zadejte „terminál“ a stiskněte Enter.Tím se spustí okno terminálu.

První věc, kterou musíte udělat, je určit text, který chcete zkopírovat.Chcete-li to provést, pomocí kurzoru zvýrazněte text, který chcete zkopírovat, a poté stiskněte Ctrl+C (nebo Command+C na počítačích Mac). Tím se zkopíruje zvýrazněný text do okna terminálu.

Nyní musíte zjistit, jak vložit tento zkopírovaný text na jiné místo v počítači.Chcete-li to provést, znovu použijte kurzor a umístěte jej nad místo, kam chcete vložit zkopírovaný text.Poté stiskněte Ctrl+V (nebo Command+V na počítačích Mac) a počkejte, až Ubuntu vloží zkopírovaný text na příslušné místo.

Mohu zvýraznit text v terminálu Ubuntu?

Ano, v terminálu Ubuntu můžete zvýraznit text.Chcete-li to provést, použijte příkaz "zvýraznění".Například:

zvýraznit text

Tím se zvýrazní veškerý text v terminálu.Můžete také použít "unhighlight" k odstranění zvýraznění z určité oblasti obrazovky terminálu.

Jak kliknete pravým tlačítkem na Macbook Pro a zkopírujete Vložit do okna/terminálu ubuntu?

Na Macbooku Pro klikněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte „Kopírovat“.Na počítači Ubuntu klikněte pravým tlačítkem v otevřeném okně terminálu nebo textovém editoru a vyberte „Vložit“.

Pokud vkládáte z webové stránky, nezapomeňte do vkládání zahrnout adresu URL.Pokud vkládáte z dokumentu, ujistěte se, že je dokument nejprve uložen jako textový soubor.V opačném případě jej Ubuntu nemusí rozpoznat jako platný zdroj pro kopírování a vkládání.

Když použiji Ctrl+Shift+V, nic se nestane, jak to napravím, abych mohl vložit do svého terminálu ubuntu??

Pokud chcete zkopírovat text z jedné aplikace do jiné, jako je okno terminálu v Ubuntu, použijte klávesovou zkratku Ctrl+Shift+V.Tím se otevře výběrové pole, kde můžete vybrat text, který chcete zkopírovat.Jakmile vyberete text, stiskněte klávesu Enter na klávesnici a vložte jej do okna terminálu.Pokud to z nějakého důvodu nefunguje, zkuste místo klávesnice použít myš.Chcete-li to provést, klikněte a přetáhněte výběrové pole přes text, který chcete zkopírovat.Když je dostatečně blízko k textu, který chcete vložit, uvolněte tlačítko myši.

Proč nemohu kopírovat a vkládat na svůj server ubuntu pomocí klienta PuTTY SSH?

Pokud máte potíže s kopírováním a vkládáním textu na váš server Ubuntu pomocí klienta PuTTY SSH, může být problém s nastavením vašeho terminálu.Chcete-li tento problém vyřešit, nejprve se ujistěte, že jste nainstalovali nejnovější verzi klienta PuTTY SSH.Pokud máte stále potíže s kopírováním a vkládáním textu na server Ubuntu, vyzkoušejte jedno z následujících řešení:

  1. Zkontrolujte, zda je váš terminál správně nastaven pro kopírování a vkládání.Můžete to zkontrolovat otevřením okna terminálu a zadáním „copypaste“.Pokud příkaz funguje podle očekávání, váš terminál má pravděpodobně povoleny všechny potřebné funkce.Pokud ne, možná budete muset nakonfigurovat nastavení terminálu nebo nainstalovat další software.
  2. Zkuste použít jiné rozložení klávesnice.Některé terminály nepodporují všechny možnosti kopírování a vkládání dostupné v jiných rozloženích klávesnic.
  3. Zakažte ověřování heslem na vašem serveru.To umožní komukoli s přístupem ke konzole serveru kopírovat a vkládat text, aniž by bylo nutné nejprve zadávat heslo.Chcete-li deaktivovat ověřování heslem na serverech Ubuntu, zadejte „sudo passwd -d uživatelské jméno“ do řádku výzvy, když jste přihlášeni jako uživatel root.
  4. Vymažte všechny staré protokoly nebo soubory historie, které by mohly narušovat funkce kopírování a vkládání.Na některých systémech se mohou v průběhu času hromadit protokoly nebo soubory historie, což může narušovat správnou činnost klienta PuTTY SSH. Chcete-li vymazat všechny staré protokoly nebo soubory historie v systému Ubuntu: sudo rm -rf /var/log/{auth* ,error*,syslog} sudo rm -rf ~/.cache/pulseaudio/* Na některých systémech je také možné úplně vypnout pulseaudio úpravou /etc/pulse/daemon-settings . Na konec souboru přidejte disable-module=pulseaudio.. Po provedení těchto změn restartujte PulseAudio, aby se projevily.