Jak opravím iPad, který se zasekl na obrazovce „Příprava aktualizace“?

čas vydání: 2022-09-24

Existuje několik věcí, které můžete vyzkoušet, pokud se váš iPad zasekl na obrazovce „Příprava aktualizace“.Nejprve se ujistěte, že má váš iPad dostatek baterie k dokončení aktualizace.Pokud si nemyslíte, že to bude problém, zkuste iPad restartovat a poté se pokuste aktualizovat znovu.Pokud to nepomůže, můžete zkusit resetovat nastavení iPadu tak, že přejdete do Nastavení > Obecné > Obnovit a poté vyberete možnost Vymazat veškerý obsah a nastavení. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, požádejte o další pomoc podporu Apple.

Můj iPad na stránce „Příprava aktualizace“ zamrzl – co mám dělat?

Pokud váš iPad na stránce „Příprava aktualizace“ zamrzl, můžete se pokusit problém vyřešit několika způsoby.Nejprve se ujistěte, že má váš iPad dostatek zbývající baterie tím, že vypněte všechny nepotřebné aplikace nebo funkce.Pokud problémy přetrvávají i po provedení těchto kroků, možná bude nutné restartovat iPad.Pokud vše ostatní selže, požádejte o pomoc podporu Apple.

Proč se můj iPad zasekl na 'Příprava aktualizace'?

Pokud váš iPad uvízl na „Příprava aktualizace“ a pokusili jste se jej restartovat, odpojit a znovu připojit a dokonce obnovit ze zálohy, může být se samotnou aktualizací něco v nepořádku.V některých případech může nesprávná verze aktualizace iOS způsobit problémy s iPadem.Pokud máte stále potíže s aktualizací iPadu, zkuste kontaktovat podporu Apple a požádat o pomoc.

Co mohu udělat pro opravu iPadu, pokud se zasekl při přípravě aktualizace?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, pokud váš iPad uvízl na přípravě aktualizace.Nejprve zkuste zařízení restartovat.Pokud to nepomůže, zkuste zařízení resetovat: Podržte tlačítko Spánek/Probuzení a vypněte iPad současným stisknutím tlačítka Napájení po dobu asi 10 sekund.Po opětovném zapnutí podržte tlačítko Domů a stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti, dokud se na obrazovce nezobrazí „Reset“.Nakonec zkuste zařízení obnovit ze zálohy: Na počítači otevřete iTunes a připojte k němu iPad.V části Souhrn v iTunes klikněte na „Obnovit“.Vyberte nejnovější zálohu z vašeho počítače a klikněte na OK.Pokud vše ostatní selže, můžete se obrátit na podporu Apple a požádat o pomoc s řešením problémů s aktualizacemi na iPadu.

Jak dlouho mám čekat, než můj iPad dokončí aktualizaci?

Neexistuje žádný stanovený časový rámec, jak dlouho by měl iPad čekat na aktualizaci, protože se to bude lišit v závislosti na rychlosti vašeho internetového připojení a velikosti aktualizace.Obecně řečeno se doporučuje, aby uživatelé povolili svým iPadům dokončit aktualizaci, než udělají cokoli jiného, ​​i když není na škodu chvíli počkat, pokud nezaznamenáte žádné problémy.Pokud jste svůj iPad ještě neaktualizovali a máte obavy z možných problémů, je vždy nejlepší poradit se s podporou společnosti Apple nebo s kvalifikovaným technikem.

Proč se můj iPad neaktualizuje a co s tím mohu dělat?

Pokud váš iPad uvízl na obrazovce „příprava aktualizace“, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili problém vyřešit.Nejprve se ujistěte, že váš iPad má dostatečnou kapacitu baterie k dokončení aktualizace.Pokud používáte externí napájecí zdroj, ujistěte se, že je zapojený a plně nabitý.Dále zkuste iPad resetovat tak, že podržíte tlačítka Domů a Spánek/Probuzení po dobu asi 10 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Apple.A konečně, pokud všechna tato řešení selžou, možná budete muset obnovit svůj iPad ze zálohy.

Je s mým iPadem něco v nepořádku, když aktualizace trvá dlouho?

Důvodů, proč aktualizace vašeho iPadu trvá dlouho, může být celá řada, ale nejpravděpodobnější je, že s vaším zařízením není něco v pořádku.Pokud máte problémy s aktualizací nebo pokud se proces aktualizace zdá být opravdu pomalý, existuje několik věcí, které můžete zkontrolovat, abyste zjistili, zda problém nezpůsobují.Nejprve se ujistěte, že vaše Wi-Fi připojení je silné a stabilní.Pokud používáte starší router nebo máte nějaké jiné problémy ve vaší domácí síti, mohou mít vliv na to, jak rychle váš iPad dokáže stahovat aktualizace.Zadruhé se ujistěte, že váš iPad má dostatečnou výdrž baterie.Pokud od nabití již nějakou dobu uplynula a baterie je vybitá, aktualizace mohou trvat déle, protože zařízení musí trávit více času hledáním dostupných bezdrátových sítí.Nakonec zkuste restartovat iPad, jakmile bude zkontrolováno vše ostatní a stále se nedaří aktualizovat?Někdy může restartování vymazat některé dočasné soubory nebo závady, které by mohly bránit správnému provedení aktualizace.Obecně však platí, že pokud jste vyzkoušeli všechny tyto věci a aktualizace stále neprobíhá hladce, může být čas kontaktovat podporu společnosti Apple, která vám pomůže problém vyřešit.

Proč aktualizace mého iPadu trvá věčnost a co s tím mohu dělat?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili urychlit proces aktualizace na vašem iPadu.Nejprve se ujistěte, že je vaše Wi-Fi připojeno a aktivní.Pokud používáte starší iPad se slabším signálem, může dokončení aktualizace trvat déle.Za druhé, buďte trpěliví!Proces aktualizace může chvíli trvat v závislosti na tom, kolik dat je aktuálně uloženo na vašem iPadu a jaké máte připojení.Nakonec, pokud vše ostatní selže, zkuste iPad resetovat: podržte tlačítko napájení, dokud se nevypne, a poté jej znovu zapněte a zároveň podržte tlačítko Domů.To přinutí zařízení začít od nuly a může urychlit proces aktualizace.