Jak nastavím, aby se TeamViewer spouštěl automaticky při spuštění Windows?

čas vydání: 2022-06-24

1.Otevřete nabídku "Start" a vyberte "Ovládací panely".2.V části „Programy“ klikněte na „TeamViewer“.3.V okně "TeamViewer" pod záložkou "Nastavení" klikněte na tlačítko vedle "Autostart".4.V dialogovém okně, které se otevře, určete časový interval (v minutách) po spuštění Windows, aby se TeamViewer spustil automaticky.5.Kliknutím na OK uložíte změny a zavřete okno.6.TeamViewer se nyní spustí automaticky při spuštění Windows!Pokud chcete zakázat automatické spouštění, stačí odstranit položku ze seznamu autostart v kroku 3 výše nebo nastavit jiný časový interval v kroku 4 výše.- Ruční spuštění TeamViewer:1.Otevřete příkazový řádek jako správce kliknutím na Start -> Všechny programy -> Příslušenství -> Příkazový řádek 2.Zadejte teamviewer -start a stiskněte Enter3.Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na ikonu zástupce TeamViewer a vybrat „Spustit jako správce“.4.Pokud budete vyzváni k zadání hesla správce, zadejte ho do dialogového okna, které se objeví.- Chcete-li zabránit automatickému spouštění aplikace TeamViewer:1.Otevřete příkazový řádek jako správce kliknutím na Start -> Všechny programy -> Příslušenství -> Příkazový řádek 2.Zadejte teamviewer -stop a stiskněte Enter3.Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na ikonu zástupce TeamViewer a vybrat možnost 'Stop'.4a Pokud jste zakázali automatické spouštění v kroku 3 výše, budete jej muset před zastavením/spuštěním TEAMVIEWERu znovu povolit:- V Ovládacích panelech-> Programy->Teamviewerv->Nastavení->Automatické spuštění... zaškrtněte políčko vedle 'Povoleno' a stiskněte Použít/OK/- Chcete-li restartovat TEAMVIEWER bez předchozího zastavení: 1a Klepněte pravým tlačítkem kamkoli do složky TEAMVIEWER> Vlastnosti> karta Zástupce> Upřesnit (nebo stiskněte F8, když je aplikace spuštěna) 1b Z rozevírací nabídky vyberte Zastavit2a Klepněte na Použít/OK v dolní části okna2b Restartujte počítačUžijte si!Prosím povolte JavaScript pro zobrazení komentářů poháněných Disqus .

Jak se mohu ujistit, že se TeamViewer otevře při spuštění?

1.Otevřete nabídku "Start" a vyberte "Spustit".V okně, které se otevře, napište „cmd“ a stiskněte Enter.2.Na příkazovém řádku zadejte „net start teamviewer“ (bez uvozovek).3.Pokud budete vyzváni k zadání hesla správce, udělejte to.4.Po spuštění TeamViewer zavřete okno příkazového řádku a vraťte se do nabídky Start.5.Ze seznamu programů vyberte „TeamViewer“ a otevřete jej kliknutím na jeho ikonu.6.Chcete-li zajistit, aby se TeamViewer spustil automaticky při příštím spuštění počítače, přejděte na Možnosti > Aplikace po spuštění a přidejte spustitelný soubor TeamViewer (teamviewerd) do seznamu programů, které by se měly automaticky spouštět při spuštění počítače.

Jaké kroky je třeba podniknout, aby se zajistilo, že se TeamViewer spustí automaticky při spuštění mého počítače?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste zajistili, že se TeamViewer spustí automaticky při spuštění počítače.Nejprve se ujistěte, že je v počítači nainstalována aplikace TeamViewer.Pokud tomu tak není, můžete si jej stáhnout a nainstalovat z webu TeamViewer.Dále zkontrolujte, zda je ve spouštěcí složce soubor s názvem „teamviewerd.exe“.Pokud existuje, potom se TeamViewer spustí automaticky při spuštění počítače.Nakonec můžete do spouštěcího skriptu Windows přidat řádek pro spuštění TeamViewer při spouštění.Chcete-li to provést, otevřete Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Systém a zabezpečení -> Položky po spuštění a přidejte teamviewerd.exe do seznamu programů, které by se měly automaticky spouštět při spuštění počítače. Pokud žádný z těchto kroků nefunguje pro Vy nebo chcete-li mít větší kontrolu nad tím, jak se TeamViewer spouští, můžete TeamViewer spustit ručně otevřením jeho spustitelného souboru (teamviewerd.exe) a kliknutím na tlačítko "Start" na panelu nástrojů.

Je možné nakonfigurovat TeamViewer tak, aby se automaticky spouštěl s Windows?

Ano, je možné nakonfigurovat TeamViewer tak, aby se automaticky spouštěl se systémem Windows.Chcete-li to provést, budete muset vytvořit vlastní spouštěcí skript pro TeamViewer.Zde jsou kroky, které budete muset dodržet:

V části "Spouštěcí skripty" tohoto okna klikněte na tlačítko "+ Přidat...".Otevře se dialogové okno "Přidat spouštěcí skript...".V tomto dialogovém okně zadejte nebo vložte následující text: wscript //E:Program Files (x8

  1. Otevřete nabídku Start a vyhledejte „TeamViewer“.
  2. Klikněte na aplikaci „TeamViewer“, která se zobrazí v seznamu výsledků.
  3. V okně „TeamViewer“, které se otevře, klikněte na tlačítko „Předvolby“.
  4. V okně „Předvolby“, které se otevře, klikněte na kartu „Po spuštění“.
  5. TeamviewerVersion13teamviewervcw32autoexecstartup .wsf Pokud chcete, aby se TeamViewer spouštěl automaticky, když se přihlásíte k počítači, přidejte na konec skriptu řádek jako tento: net use Z: \Název počítačeNázev sdílené položky /user:"Vaše uživatelské jméno" Tip: Při zadávání názvů cest ve Windows 10/8/7/Vista/XP můžete také použít zástupné znaky (*) místo určitých znaků - například E:* by představovalo všechny složky pod E:, včetně skrytých!Stisknutím tlačítka OK uložíte změny a zavřete dialogové okno.Kliknutím na OK zavřete předvolby a vrátíte se na hlavní obrazovku aplikace TeamViewer. Zavřete Teamviewer kliknutím na X v levém horním rohu. Restartovat váš počítač . Po zobrazení výzvy systémem Windows 10/8/7/Vista/XP během spouštění zvolte, zda chcete spustit Teamviewer.

Mohu nastavit, aby se TeamViewer spustil automaticky, když se můj počítač zapne?

Ano, můžete nastavit, aby se TeamViewer spouštěl automaticky při zapnutí počítače.Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Otevřete Ovládací panely a klikněte na kategorii Systém a zabezpečení.
  2. V části Systém a zabezpečení klikněte na položku Brána firewall systému Windows.
  3. V dialogovém okně Brána Windows Firewall v části Povolit programům přístup k síti mimo můj počítač vyberte ze seznamu povolených programů TeamViewer.
  4. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno brány Windows Firewall a umožníte automatickému spuštění aplikace TeamViewer při spuštění počítače.

Jak nastavíte, aby se TeamViewer spouštěl při spuštění ve Windows?

TeamViewer je software pro dálkové ovládání a spolupráci, který uživatelům umožňuje připojit se k jiným počítačům přes internet.Chcete-li, aby se TeamViewer spouštěl automaticky při spuštění ve Windows, postupujte takto:1.Otevřete nabídku Start a vyhledejte „TeamViewer“.2.Klikněte na první výsledek, čímž se otevře aplikace TeamViewer.3.V levé části okna klikněte na „Nastavení“4.V části "Obecné" klikněte na "Nastavení spouštění".5.V dialogovém okně, které se otevře, zaškrtněte políčko vedle „Automaticky spustit TeamViewer při spuštění Windows“.6.Chcete-li tyto změny použít, klikněte na OK a restartujte počítač. Pokud chcete zakázat automatické spouštění aplikace TeamViewer, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a poté restartujte počítač.

Jaký je nejlepší způsob, jak zajistit, aby se TeamViewer spustil při každém spuštění počítače?

Existuje několik způsobů, jak zajistit, aby se TeamViewer spustil při každém spuštění počítače.Jedním ze způsobů je přidat TeamViewer do seznamu spouštěcích programů.Tento seznam naleznete v části „Spuštění“ na ovládacím panelu vašeho počítače.Dalším způsobem je nastavit naplánovanou úlohu tak, aby se TeamViewer spouštěl automaticky.Více informací o nastavení naplánovaných úloh naleznete na našem webu.Nakonec můžete TeamViewer spustit také ručně kliknutím na jeho ikonu na ploše nebo v nabídce Start.

Existuje způsob, jak zajistit, aby se TeamViewer otevřel vždy, když se můj počítač spustí?

Na tuto otázku neexistuje žádná univerzální odpověď, protože nejlepší způsob automatického spuštění TeamViewer závisí na vašem konkrétním nastavení a preferencích.Několik tipů, jak zajistit, aby se TeamViewer automaticky otevřel při startu Windows, naleznete níže.

Nejprve musíte určit, které programy jsou zodpovědné za spouštění systému Windows.Ve výchozím nastavení mnoho oblíbených programů, jako je Adobe Photoshop a Microsoft Office, instaluje soubory, které mohou spustit automatické spuštění jiných programů při jejich prvním spuštění.Chcete-li zjistit, které programy jsou takto nastaveny, můžete použít program jako StartUp Manager nebo Process Explorer.Pokud jsou přítomny nějaké problematické nebo nechtěné spouštěcí soubory, můžete je odstranit ručně nebo pomocí automatického nástroje, jako je CCleaner.

Jakmile určíte, které soubory jsou zodpovědné za spuštění automatického spuštění aplikace TeamViewer, budete muset tato nastavení upravit.Ve většině případů to bude zahrnovat přidání řádku kódu do spouštěcích souborů.Pokud je například Photoshop zodpovědný za spouštění systému Windows, můžete přidat řádek kódu podobný tomuto: „C:Program Files (x86)AdobePhotoshop CS6photoshop.exe“ /autoRun Tím získáte pokyny nejen pro Photoshop aby se spouštěl automaticky při startu Windows, ale také aby běžel v automatickém režimu – což znamená, že se spustí okamžitě bez nutnosti zásahu uživatele.

Pokud je TeamViewer nainstalován lokálně na vašem počítači a není hostován službou třetí strany, jako je software pro vzdálený přístup nebo služby cloudového úložiště, může být již nakonfigurován tak, aby se spouštěl automaticky při spouštění.V takovém případě není třeba dělat nic jiného - jen se ujistěte, že jsou ve složce Po spuštění uvedeny správné soubory a na výzvu během spouštění stiskněte klávesu enter/return!

Nakonec stojí za zmínku, že někteří uživatelé hlásili úspěch pomocí nástrojů třetích stran, jako je AutoHotkey nebo Universal Task Scheduler, aby nakonfigurovali své počítače tak, aby se TeamViewer vždy spouštěl automaticky bez ohledu na to, jaké jiné aplikace v danou chvíli běží.

Můžete mi prosím říct, jak mohu zařídit, aby se TeamViewer spustil hned po spuštění Windows?

Na tuto otázku neexistuje žádná univerzální odpověď, protože nejlepší způsob, jak nakonfigurovat TeamViewer pro automatické spuštění, se může lišit v závislosti na vašem konkrétním nastavení.Některé tipy pro konfiguraci aplikace TeamViewer pro automatické spouštění v systému Windows však mohou zahrnovat nastavení naplánované úlohy nebo akce spouštění a konfiguraci možností spouštění programu.Kromě toho může být užitečné přečíst si naši příručku, jak nastavit automatické spouštění v systému Windows.

Mohl byste mi prosím říct, jak bych mohl nastavit věci tak, aby se Teamviewer vždy spustil, když se můj počítač zapne?

Na tuto otázku neexistuje žádná univerzální odpověď, protože nejlepší způsob, jak nastavit věci tak, aby se Teamviewer s Windows spouštěl automaticky, se bude lišit v závislosti na vašem konkrétním nastavení a preferencích.Některé tipy, jak to provést, však mohou zahrnovat nastavení spouštěcího skriptu nebo konfiguraci nastavení systému Windows tak, aby se Teamviewer automaticky spouštěl při spuštění počítače.Kromě toho můžete také zkusit použít nástroj třetí strany, jako je TeamViewer Auto Start, který automatizuje proces spouštění Teamvieweru při spuštění počítače.