Jak změníte velikost vrstvy ve Photoshopu?

čas vydání: 2022-05-14

Existuje několik způsobů, jak změnit velikost vrstvy ve Photoshopu.Jedním ze způsobů je použít nabídku Vrstva a vybrat Změnit velikost vrstvy.Můžete také použít klávesovou zkratku Ctrl+J (Windows) nebo Command+J (Mac). Dalším způsobem je použít nástroj Volná transformace a přetáhnout rohy vrstvy, dokud nedosáhne požadované velikosti.Nakonec můžete pomocí příkazu Velikost obrázku na panelu Nástroje nastavit konkrétní velikost vrstvy. Každá metoda má své výhody a nevýhody.Například použití nabídky Vrstva může být efektivnější, pokud potřebujete změnit velikost pouze jedné nebo dvou vrstev, ale použití Volné transformace může být univerzálnější, pokud chcete změnit velikost více vrstev najednou.Ať už si vyberete kteroukoli metodu, nezapomeňte experimentovat s různými velikostmi, dokud nenajdete tu, která nejlépe vyhovuje vaší konkrétní situaci.

Jaké jsou tři hlavní transformační nástroje pro změnu velikosti vrstev ve Photoshopu?

Pro změnu velikosti vrstev ve Photoshopu existují tři hlavní transformační nástroje: nástroj Transformace, nástroj Volná transformace a nástroj Měřítko.Každý má svou vlastní sadu vlastností, které můžete použít ke změně velikosti vrstvy.

Nástroj Transform vám umožňuje provádět základní transformace, jako je přesun, otočení a změna měřítka vrstvy.Pomocí vlastností nástroje Transform můžete také změnit způsob zobrazení vrstvy (například ji zvětšit nebo zmenšit).

Nástroj Volná transformace umožňuje provádět na vrstvě složitější transformace.Můžete například použít nástroj Volná transformace k roztažení nebo zmenšení vrstvy při zachování jejích původních proporcí.Můžete také použít nástroj Volná transformace k vytvoření vlastních tvarů roztažením nebo deformací jedné nebo více vrstev.

Nástroj Měřítko umožňuje změnit měřítko pouze určitých částí vrstvy – v podstatě ji přemění na fotografickou mozaiku.Tuto funkci můžete použít ke změně velikosti jednotlivých vrstev nebo skupin vrstev, aniž byste ovlivnili ostatní části obrazu.

Který z těchto nástrojů je nejlepší použít při změně velikosti vrstvy s přesným ovládáním?

Existuje několik různých nástrojů, které lze použít ke změně velikosti vrstvy ve Photoshopu.Nejlepší nástroj pro přesné ovládání závisí na daném úkolu.

Pokud je cílem zvětšit nebo zmenšit velikost obrázku bez ovlivnění dalších částí obrázku, pak je ideální použít nástroj Free Transform.Tento nástroj vám umožňuje přesouvat a měnit velikost všech vrstev v obrázku současně, aniž byste se museli obávat poškození některé z nich.

Pokud chcete změnit velikost pouze jedné vrstvy, aniž by to ovlivnilo další vrstvy, pak je dobrou volbou použití nástroje Měřítko.Tento nástroj umožňuje upravit velikost jedné vrstvy přetažením jejích rohů nebo okrajů.

A konečně, pokud chcete rychle změnit velikost celého obrázku bez obav o přesné ovládání, může být užitečné použít nástroj pro rychlý výběr.Tento nástroj vám umožňuje vybrat části obrázku a automaticky změnit jejich velikost podle vašich specifikací.

Jak můžete zachovat poměr stran vrstvy při změně její velikosti?

Existuje několik způsobů, jak změnit velikost vrstvy ve Photoshopu bez ztráty poměru stran.Můžete použít nástroj Volná transformace nebo Styly vrstev.

Nástroj Volná transformace umožňuje přesun, změnu velikosti a otočení vrstvy při zachování jejích původních proporcí.Chcete-li ji použít, nejprve vyberte vrstvu, jejíž velikost chcete změnit, a poté klikněte na tlačítko Volná transformace (vypadá jako kobliha).

Chcete-li změnit velikost vrstvy pomocí nástroje Volná transformace, klepněte a přetáhněte jeden z rohů prstence, dokud nedosáhnete požadované velikosti.Chcete-li jej otočit, podržte stisknutou klávesu Shift a současně klikněte a přetáhněte jeden z dalších rohů.

Pokud chcete zachovat poměr stran při změně velikosti vrstvy pomocí nástroje volná transformace, nejprve se ujistěte, že je v nabídce panelu Vrstvy (v části Možnosti) zaškrtnuto „Převzorkovat obrázek“ a poté zadejte hodnotu šířky v pixelech (v tomto příkladu 'zadáte 200) a hodnotu výšky v pixelech (v tomto příkladu zadáme 100).

Po zadání těchto hodnot stiskněte Enter/Return, abyste je aplikovali na všechny vrstvy v dokumentu.Možnost Převzorkovat obrázek zůstane vybraná, dokud ji znovu nezrušíte – tuto funkci použijte, pokud potřebujete zachovat různé části obrázku v různých velikostech, aniž byste změnili jejich proporce.

Alternativně můžete použít Styly vrstev ke změně velikosti vrstvy bez ovlivnění jejích proporcí.Chcete-li to provést, nejprve vytvořte nový styl výběrem Vrstva > Nový styl… z palety Styl aplikace Photoshop:

Dále zvolte, kolik místa chcete vyhradit pro každý rozměr svého stylu: V našem příkladu nastavíme oba rozměry na 50 %.Nakonec dejte svému stylu vhodný název (v našem případě „Změnit velikost 50 %“) a klikněte na OK:

Když nyní vyberete jakoukoli vrstvu s tímto aplikovaným stylem – bez ohledu na její původní velikost – Photoshop automaticky zmenší její velikost o 50 %, přičemž její proporce zůstanou nedotčené.

Co dělá Free Transform ve Photoshopu a jak se liší od ostatních možností transformace?

Když ve Photoshopu používáte nástroj Volná transformace, umožňuje vám měnit velikost a otáčet objekty ve vrstvě.Hlavní rozdíl mezi volnou transformací a ostatními možnostmi transformace je v tom, že volná transformace zachovává proporce při změně velikosti nebo otočení objektu.To znamená, že pokud máte čtvercový objekt, jehož velikost byla změněna, rohy čtverce budou stále zaoblené.Pokud se o to pokusíte pomocí jiných transformačních nástrojů, rohy objektu budou zarovnané.

Dalším rozdílem mezi volnou transformací a jinými transformačními nástroji je to, že volnou transformaci lze použít ke zkreslení tvarů.Pokud například chcete vytvořit obdélník vyšší nebo kratší, než je jeho původní velikost, můžete k tomu použít Volnou transformaci.

Celkově je Free Transform všestranný nástroj, který lze ve Photoshopu použít k mnoha různým účelům.Pokud si nejste jisti, jak použít jinou možnost transformace dostupnou ve Photoshopu, zkuste nejprve použít bezplatnou transformaci – může to fungovat lépe pro to, o co se pokoušíte.

Jak přesunete jednotlivé kotevní body na vrstvě, abyste změnili její tvar?

Existuje několik způsobů, jak změnit velikost vrstvy ve Photoshopu.Jedním ze způsobů je použití úchytů na spodní a pravé straně miniatury vrstvy.Můžete také použít klávesové zkratky: Command (Mac) nebo Ctrl (Windows) a U, nebo klepněte a přetáhněte jeden z rohových úchytů.

Druhým způsobem je použití dialogového okna Možnosti vrstvy.Chcete-li jej otevřít, přejděte do okna > Vrstvy nebo stiskněte klávesu F11 (PC). Na panelu Vrstvy, který se zobrazí, vyberte vrstvu, jejíž velikost chcete změnit, a poté klikněte na její tlačítko Upravit (nebo stiskněte klávesu Enter/Return na klávesnici). Zobrazí se dialogové okno Možnosti vrstvy.

V tomto dialogovém okně můžete změnit několik vlastností vybrané vrstvy: její velikost (v pixelech), barvu výplně, její neprůhlednost a zda je zamčená nebo odemčená.Můžete si také vybrat, kolik prostoru má každý kotevní bod kolem sebe – to je důležité, pokud chcete jednotlivé body přesunout, aniž byste ovlivnili ostatní části obrazu.

Chcete-li změnit velikost vrstvy pomocí kotev v jejích rozích, nejprve se ujistěte, že je v části "Ukotvovací body" tohoto dialogového okna zaškrtnuto políčko "Keep Anchors On".Potom umístěte každý kotevní bod kliknutím a přetažením na požadované místo na okraji miniatury vrstvy.Až budete s umístěním všech čtyř kotev hotovi, uvolněte tlačítka myši.Photoshop automaticky upraví každý kotevní bod podle vašich kritérií výběru; pokud jsou nějaké kotevní body mimo jejich přiřazené hranice – například pokud překrývají jiný objekt na vašem obrázku – Photoshop kolem nich přidá další vycpávky, aby zůstaly v rámci svých určených hranic.

Jaké jsou některé pokyny pro efektivní používání režimu Warp?

Při používání režimu Warp je důležité mít na paměti následující pokyny:

-Warp by měl být používán střídmě, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků.Příliš velká deformace může deformovat obraz.

- Pokřivení by mělo být vždy aplikováno po dalších úpravách obrázku.

- Chcete-li vytvořit realistický efekt, použijte techniky deformace, které napodobují přirozené zkreslení snímků zachycených z různých úhlů nebo vzdáleností.

-Mějte na paměti, že pokřivení může změnit tvar a velikost objektů v obrázku, takže si před trvalým použitím změn nezapomeňte prohlédnout náhled.

Kdy byste potřebovali rastrovat vrstvu před její transformací?

Když potřebujete změnit velikost vrstvy, aniž byste změnili její obsah.Chcete-li například zvětšit fotografii, ale nechcete, aby se ztratily některé z původních detailů, před transformací vrstvu rastrujete.

Znáte nějaké klávesové zkratky, které pomáhají urychlit proces transformace vrstev ve Photoshopu?

Jedním ze způsobů, jak urychlit proces transformace vrstev ve Photoshopu, je znalost klávesových zkratek.