Co znamená zisk na mikrofonu?

čas vydání: 2022-09-24

Zesílení je míra zesílení nebo zvýšení hlasitosti produkované mikrofonem. Čím vyšší zesílení, tím větší zesílení mikrofon vytvoří. To může být užitečné, když chcete zesílit svůj hlas, aby bylo snazší ho slyšet přes jiné zvuky v hlučné prostředí.Zisk lze také použít k úpravě úrovně vašeho hlasu na nahrávacím zařízení.Pokud se tedy pokoušíte pořídit nahrávku s nižší hlasitostí, zvýšením zesílení bude hlasitější, aniž byste museli příliš zvyšovat hlas vysoký.Naopak, pokud se pokoušíte pořídit nahrávku s vyšší hlasitostí, snížením zesílení bude zvuk měkčí, aniž byste museli snižovat hlas příliš nízko. Existuje mnoho různých typů a úrovní mikrofonů s různou mírou zesílení; nicméně většina mikrofonů má k dispozici určitou úroveň zesílení pro nastavení.

Jak správně nastavit gain na mikrofonu?

Zisk na mikrofonu je množství zesílení, které mikrofon poskytuje.Správné nastavení zisku vám umožní slyšet zvuk čistě a zároveň minimalizovat zkreslení.Existuje několik způsobů, jak nastavit zesílení mikrofonu: pomocí přiloženého ovládání úrovně, pomocí knoflíku nebo posuvníku nebo prostřednictvím nastavení softwaru.

Chcete-li nastavit zisk pomocí přiloženého ovladače úrovně, otáčejte ovladačem, dokud nedosáhnete požadovaného zvuku.Chcete-li nastavit zesílení pomocí knoflíku nebo posuvníku, umístěte jej na spodní stranu mikrofonu a otáčejte jím nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadovaného zvuku.Nakonec, chcete-li upravit zisk pomocí nastavení softwaru, otevřete program pro úpravu zvuku a klikněte na „Předvolby“ v části „Audio“ a poté ze seznamu možností vyberte „Mikrofon“.U většiny programů budete muset zvýšit „Zisk mikrofonu“ buď otočením posuvníku „Hlasitost“ nebo zadáním hodnoty do pole vedle něj.Nezapomeňte experimentovat, dokud nenajdete nastavení, které produkuje čistý zvuk bez přílišného zkreslení.

Proč je důležité mít na mikrofonu správnou míru zesílení?

Gain je zesílení signálu.Na mikrofonu se zisk měří v decibelech (dB). Vyšší zisk znamená, že mikrofon zesílí zvuk více než mikrofon s nižším ziskem.To je důležité, protože chcete slyšet co nejvíce zvuku vycházejícího z vašeho mikrofonu. Pokud máte na mikrofonu příliš malý zisk, uslyšíte pouze části zvuku, které jsou nejhlasitější.To může ztížit pořizování čistých zvukových nahrávek.Pokud však máte příliš velké zesílení, váš mikrofon nadměrně zesílí všechny zvuky a zkreslí je. Tento článek poskytuje přehled o tom, jak zesílení funguje na mikrofonech, a několik tipů pro výběr správné hodnoty pro vaše potřeby.-Zisk je důležitý, protože určuje, jak hlasitě slyšíme svůj hlas.- Abychom získali přesný záznam, musíme upravit zesílení mikrofonu tak, abychom slyšeli celý náš hlas.- Existují tři hlavní typy mikrofonů: dynamický, kondenzátorový a páskový.- Dynamický mikrofony používají elektretovou technologii, která jim umožňuje produkovat vysoce kvalitní zvuk s nízkou úrovní šumu.- Kondenzátorové mikrofony používají kondenzátory, které jim umožňují produkovat vysoce kvalitní zvuk s nízkou úrovní šumu, ale také obvykle nefungují dobře v chladném prostředí- Páskové mikrofony používají kov dráty, které vibrují, když na ně dopadají zvukové vlny.Obvykle se používají pro akustické kytary, protože vytvářejí přirozeně znějící reprodukci akustických nástrojů Zesílení ovlivňuje jak dynamické, tak kondenzátorové mikrofony různými způsoby: - ​​U dynamického mikrofonu se zvýšením vstupní úrovně (hlasitosti) zvýší výstupní úroveň. Kondenzátorový mikrofon, zvýšení vstupní úrovně sníží výstupní úroveň - U páskového mikrofonu nedochází ke změně výstupní úrovně při změně vstupní úrovně Existují dva hlavní faktory, které ovlivňují, jak velký zisk potřebujeme:- Typ mikrofonu, který používáme- Prostředí Obecně platí, že pokud používáte dynamický nebo kondenzátorový mikrofon venku za jasného slunečního světla, budete potřebovat větší zisk, než když jej používáte uvnitř, kde je méně světla.- Při nahrávání vokálů nebo jiných akustických nástrojů se snažte nepokračovat. nad 6 dB zesílení (tj. - nenastavujte měřič na 12 hodin). Překročení této hodnoty může způsobit zkreslení Nejlepší způsob, jak zjistit, o kolik zesílení potřebujete, je pokusem a omylem – začněte nastavením měřiče na 0 dB (nebo vypnuto) a pomalu zvyšujte svůj vstup, dokud nedosáhnete maxima, aniž byste způsobili zkreslení Jakmile zjistíte přiměřenou míru zesílení pro vaši situaci nezapomeňte dávat pozor na svůj monitor, abyste nepřetížili nebo nezkreslili nahranou stopuZisk ovlivňuje dynamické i kondenzátorové mikrofony odlišně v závislosti na tom, kde jsou umístěny v audio řetězci Při nahrávání vokálů nebo jiných akustických přístroje se snažte nepřekročit 6 dBof boost (tj. - nenastavujte měřidlo na 12 hodin).

Jaké jsou důsledky příliš velkého nebo příliš malého zisku na mikrofonu?

Zisk je míra zesílení, kterou mikrofon přijímá.Příliš velký zisk může způsobit zkreslení, zatímco příliš malý zisk může mít za následek slabý signál.V závislosti na aplikaci má také příliš velký nebo příliš malý zisk mikrofonu.Pokud například nahráváte vokály pro hudební video, budete se chtít ujistit, že máte dostatečný zisk, aby byl váš hlas čistý a hlasitý, aniž by byl zkreslený.Pokud používáte mikrofon k nahrávání zvuku pro online chat, možná nebudete potřebovat tolik zisku, protože publikum to neuslyší tak hlasitě.Nakonec je důležité experimentovat s různými úrovněmi zisku, abyste zjistili, co nejlépe vyhovuje vaší konkrétní situaci.

Jak můžete zjistit, zda máte na mikrofonu správnou míru zesílení?

Na tuto otázku neexistuje jedna definitivní odpověď.Existuje však několik věcí, které můžete udělat, abyste zjistili, zda máte na mikrofonu správnou míru zesílení.

Jedním ze způsobů, jak zkontrolovat zisk, je použít zvukoměr.Jednoduše zapojte mikrofon do zvukového vstupu na počítači a zvyšujte hlasitost, dokud měřič neukáže 100 %.Pokud potřebujete větší nebo menší zisk, upravte odpovídajícím způsobem nastavení na vašem zvukoměru.

Dalším způsobem, jak zkontrolovat svůj zisk, je poslouchat, co nahráváte.Poslouchejte jakékoli zkreslení nebo šum na pozadí vašich nahrávek.Pokud je příliš mnoho šumu nebo zkreslení, možná budete muset zvýšit zisk mikrofonu.

Nakonec se vždy ujistěte, že výstup z vašeho mikrofonu je kompatibilní se vstupem vašeho audio zařízení.Pokud například používáte kytarový zesilovač, ujistěte se, že mikrofonní vstup na zesilovači je kompatibilní se standardními XLR vstupy.V opačném případě pravděpodobně skončíte se zkreslenými nahrávkami v důsledku interference mezi signály mikrofonu a zesilovače.

Existuje něco jako příliš velký zisk na mikrofonu, a pokud ano, co se stane?

Když zvýšíte zesílení mikrofonu, zesílí se zvuk vycházející z mikrofonu.To může způsobit zkreslení a šum ve vašem zvukovém záznamu.Příliš velký zisk může také poškodit váš mikrofon.Pokud si nejste jisti, jak velký zisk použít, začněte s nižším nastavením a v případě potřeby postupujte směrem nahoru.

Má typ mikrofonu, který používáte, vliv na to, jaký zisk potřebujete?

Hodně se diskutuje o tom, zda typ mikrofonu, který používáte, ovlivňuje, jak velký zisk potřebujete.Někteří říkají, že kondenzátorové mikrofony vyžadují větší zisk než dynamické mikrofony, zatímco jiní tvrdí, že mezi těmito dvěma typy není žádný skutečný rozdíl.V konečném důsledku to závisí na vaší konkrétní aplikaci a cílech na kvalitu zvuku.Pokud si nejste jisti, jaký typ mikrofonu si pořídit, nebo se jen chcete ujistit, že máte dostatečný zisk, přečtěte si náš návod, jak nastavit zesílení mikrofonu.

Mohou různé mikrofony vyžadovat různé úrovně zisku, aby zněly co nejlépe?

Pokud jde o mikrofony, existuje mnoho výhod, díky nimž budou znít co nejlépe.Abyste ze svého mikrofonu vytěžili maximum, musíte pro něj najít správné množství zisku.Různé mikrofony vyžadují různé úrovně zesílení, aby zněly co nejlépe.

Některé mikrofony, jako jsou dynamické mikrofony, budou potřebovat větší zisk než jiné typy mikrofonů, protože mají vyšší výstupní úroveň.To znamená, že budou moci zachytit více hluku a budou znít hlasitěji.Na druhou stranu jsou kondenzátorové mikrofony obvykle méně hlučné a potřebují menší zisk, protože produkují nižší úrovně zvuku.

Obecně platí, že při použití mikrofonu byste se měli zaměřit na zisk mezi 2 a 4 dB.To však závisí na typu mikrofonu a na tom, jak hlasitě jej chcete nahrávat.Konkrétní doporučení ohledně toho, jak velký zisk je potřeba pro optimální výkon, vždy vyhledejte v příručce k mikrofonu nebo na webu výrobce.

Zvládají digitální a analogové mikrofony zisk odlišně?

Digitální mikrofony mají vyšší zisk než analogové mikrofony.To znamená, že digitální mikrofony mohou zesílit zvuky více než analogové mikrofony.To je důvod, proč se digitální mikrofony často používají pro nahrávání projevů nebo hudebních koncertů, protože dokážou zachytit hlasitější zvuky s menším zkreslením.Analogové mikrofony na druhou stranu mívají nižší zisk a jsou lepší pro nahrávání měkčích zvuků, jako jsou vokály nebo akustické nástroje.

Pokud používám více mikrofonů, je nutné, aby na všechny bylo aplikováno stejné množství zisku?

Ne, každý mikrofon bude potřebovat vlastní nastavení zisku.Mikrofony s různými výstupními úrovněmi mohou vyžadovat různé úrovně zesílení, aby se všechny dostaly na stejnou úroveň.Obecně řečeno, čím větší zisk mikrofon má, tím hlasitěji bude znít.Příliš velký zisk však může způsobit zkreslení a nadměrné zesílení audio signálů.Je důležité najít rovnováhu mezi dostatečným zesílením, aby byl váš hlas slyšet jasně, bez zkreslení nebo přehnané výslovnosti.

Jak se přizpůsobím změnám při použití bezdrátového ručního mikrofonu vs. lav mic během živého zesílení zvuku?

Mikrofon je zvukové zařízení, které zachycuje zvuk a převádí jej na elektrický signál.Mikrofony lze použít pro různé aplikace, včetně živého ozvučení (LSR). Při použití bezdrátového ručního mikrofonu budete muset upravit zisk tak, aby odpovídal změnám vstupní hlasitosti.Když používáte levý mikrofon, nebudete muset upravovat zisk, protože výstupní úroveň zůstane konstantní.

Myslím, že moje vokály zní lépe s větším ziskem než při nahrávání s menším ziskem – je to normální nebo bych se měl starat o něco úplně jiného!?!?

Zisk je měřítkem toho, jak hlasitě lze zaznamenat váš hlas.Když nahráváte vokály, chcete se ujistit, že zesílení je nastaveno dostatečně vysoko, aby byl hlas jasně slyšet přes ostatní nástroje v mixu.Příliš velký zisk může způsobit, že váš hlas bude znít příliš hlasitě a zkresleně, takže je důležité najít správnou rovnováhu.Přílišné zesílení vašich vokálů může také způsobit, že budou znít uměle nebo nuceně, takže je důležité být při nastavování úrovní zisku opatrní.Pokud se obáváte, že vaše vokály zní příliš hlasitě, můžete zvážit použití šumové brány nebo kompresního pluginu, který vám pomůže ovládat úroveň hlasitosti.Kromě toho se ujistěte, že je váš mikrofon správně zkalibrován a nastaven pro optimální výkon.

Jaký je snadný způsob, jak si zapamatovat, kolik zisku použít při nastavování mikrofonů pro nahrávání nebo živé ozvučení?

Při nastavování mikrofonů pro nahrávání nebo zesílení živého zvuku je důležité mít na paměti, že musíte použít zesílení (nebo zesílení), abyste získali požadovanou úroveň signálu.To lze provést pomocí mikrofonního předzesilovače, audio rozhraní nebo samostatného zesilovače.Chcete-li určit, jak velký zisk použít, je užitečné pochopit, jak zisk funguje.Zisk se měří v decibelech (dB) a vztahuje se k nárůstu amplitudy signálu v průběhu času.Při úpravě nastavení mikrofonu mějte vždy na paměti úrovně dB požadované pro vaši aplikaci.Pokud například používáte vokální mikrofon pro živé vystoupení a chcete, aby zachytil veškerou energii vycházející z úst zpěváka, budete muset upravit vstupní úroveň mikrofonu tak, aby byla alespoň 10 dB nad úrovní okolního hluku.Obecně platí, že většina mikrofonů vyžaduje mezi -10dB a +4dB zesílení při použití s ​​audio rozhraním nebo samostatným zesilovačem.Je také důležité poznamenat, že různé typy mikrofonů vyžadují různé úrovně zesílení: dynamické mikrofony obvykle vyžadují více než kondenzátorové; páskové mikrofony potřebují více než elektretové mikrofony; a dynamická/kondenzační komba obvykle potřebují méně než jeden typ samostatně.Následující tabulka uvádí několik pokynů, jak velký zisk by měl být aplikován při nastavování mikrofonů pro nahrávání nebo zesílení živého zvuku:

Typ mikrofonu Doporučená vstupní úroveň (+/- 10dB) Dynamické mikrofony >-10dB Kondenzátorové mikrofony 0-3dB Páskové mikrofony 0-2dB Elektretové mikrofony

Existuje mnoho jednoduchých způsobů, jak si zapamatovat, jak velký zisk použít při nastavování mikrofonů pro nahrávání nebo zesílení živého zvuku:

Je důležité nejen vědět, jaký druh mikrofonu používáte, ale také jeho doporučenou vstupní úroveň (+/- 10db).