Co je soubor tmp?

čas vydání: 2022-11-22

Soubor tmp je dočasný soubor, který uchovává data, dokud nejsou odstraněna nebo přesunuta do trvalého úložiště.Název souboru tmp je založen na procesu, který jej vytvořil.Například soubor tmp s názvem "tmp.txt" může být vytvořen příkazovým řádkem Windows, když zadáte příkaz "type temp".Při otevření dokumentu „tmp2.docx“ v aplikaci Microsoft Word 2010 může být vytvořen soubor tmp s názvem „tmp2.docx“.

Co dělá soubor tmp?

Soubor tmp je dočasný soubor, který systém Windows používá k ukládání souborů, které se aktuálně nepoužívají.Když zavřete program, operační systém odstraní soubor tmp z vašeho počítače.

Jak vytvořím soubor tmp?

Soubor tmp je dočasný soubor používaný k ukládání souborů během jejich zpracování.Obvykle se vytvoří, když otevřete dokument v aplikaci Microsoft Word nebo jiném textovém editoru a program vás požádá o uložení dokumentu jako soubor atmp.Po dokončení práce na dokumentu můžete soubor tmp odstranit.

Odkud pocházejí soubory tmp?

Soubor tmp je dočasný soubor používaný počítači.Obvykle se vytvářejí, když spustíte program a program vytvoří nějaké dočasné soubory.Po dokončení program odstraní dočasné soubory.

Někteří lidé si myslí, že soubory tmp jsou špatné, protože mohou obsahovat citlivé informace.Pokud například smažete soubor tmp, aniž byste po sobě uklidili, váš počítač může mít stále přístup k informacím v tomto souboru.

Soubory tmp mohou být také nebezpečné, pokud vám někdo ukradne počítač a pokusí se do nich nahlédnout.

Mohu smazat soubory tmp?

Ano, soubory tmp můžete smazat.Je však důležité si uvědomit, že odstranění souboru tmp může způsobit problémy s vaším počítačem.Pokud si nejste jisti, co je soubor tmp nebo jak ovlivňuje váš počítač, je nejlepší jej nechat být.

Jsou všechny soubory tmp stejně velké?

tmp soubory nemají stejnou velikost.Mohou mít libovolnou velikost, ale většina má asi 2 MB.

Používají všechny programy soubory tmp?

Většina programů používá dočasné soubory.Soubor tmp je soubor, který se používá k ukládání dat, která budou použita pouze po krátkou dobu.Název souboru tmp je obvykle založen na programu, který jej vytvořil.Například soubor tmp s názvem "tmp_file.txt" může být vytvořen operačním systémem Windows, když vytváříte nový textový dokument.

Je dočasná složka stejná jako dočasný soubor?

Dočasná složka je složka v počítači, ve které jsou uloženy dočasné soubory.Dočasný soubor je soubor, který se používá k ukládání dat, která budou po určité době odstraněna.

Jaký je rozdíl mezi dočasným souborem a souborem protokolu?

Dočasný soubor je dočasný soubor, který uchovává data, dokud nejsou smazána nebo otevřena.Soubor protokolu je trvalý soubor, který ukládá data a události v chronologickém pořadí.

Jak dlouho zůstanou dočasné soubory v mém počítači?

Dočasný soubor je soubor, který se vytvoří při otevření dokumentu nebo při spuštění programu.Dočasný soubor se automaticky odstraní při zavření dokumentu nebo programu.

Většina programů vytváří dočasné soubory při jejich otevření.Tyto soubory se používají k ukládání informací o programu, jako je název souboru, který byl otevřen, čas jeho otevření a kolikrát byl otevřen.Dočasné soubory lze také použít k uložení dat, která program zpracovává.

Dočasné soubory mohou zůstat ve vašem počítači krátkou nebo dlouhou dobu.Doba, po kterou dočasný soubor zůstane v počítači, závisí na tom, jak často se k souboru přistupuje a jak je velký.Malé dočasné soubory obvykle zůstávají v počítači pouze několik minut, zatímco větší dočasné soubory mohou zůstat v počítači hodiny nebo dny.

Pokud chcete z počítače odstranit dočasný soubor, můžete tak učinit pomocí Průzkumníka Windows nebo jiného podobného programu.K odstranění dočasných souborů z počítače můžete také použít online nástroj.

Mám se obávat, že mám v počítači mnoho dočasných souborů?

Mnoho lidí se obává možných důsledků toho, že mají v počítači mnoho dočasných souborů.Jde o to, že by to mohlo vést ke snížení výkonu, zvýšeným nárokům na úložiště a dalším problémům.Neexistuje však žádný důkaz, že by mnoho dočasných souborů mělo ve skutečnosti nějaké negativní účinky.Ve skutečnosti je možné, že velké množství dočasných souborů může ve skutečnosti pomoci vašemu počítači běžet rychleji, protože snižuje dobu, kterou počítač stráví čištěním nepotřebných souborů.I když se tedy rozhodně vyplatí hlídat si počet dočasných souborů ve vašem počítači, z hlediska dlouhodobých následků se vlastně není čeho obávat.

Může se malware skrývat v dočasných souborech?

Co je to dočasný soubor?

Dočasný soubor je soubor, který se vytvoří, když otevřete dokument, tabulku nebo fotografii v počítači.Dočasné soubory se automaticky vymažou po jejich vyčerpání nebo po zavření počítače.

Může se malware skrývat v dočasných souborech?

Ano, malware se někdy může skrývat uvnitř dočasných souborů.Je to proto, že mnoho virů a dalších typů malwaru používá tyto soubory k ukládání svého škodlivého kódu a dat.Pokud na vašem počítači zaznamenáte podivnou nebo podezřelou aktivitu, může být užitečné zkontrolovat, zda se na vašem počítači nenachází skrytý malware, a vyhledejte dočasné soubory, které se zdají neobvyklé.

Jak se mohu chránit před škodlivými dočasnými soubory?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se ochránili před škodlivými dočasnými soubory.Nejprve si uvědomte potenciální nebezpečí a ujistěte se, že v počítači nenecháte žádné dočasné soubory.Zadruhé buďte opatrní při stahování nebo otevírání souborů z internetu – vždy před použitím zkontrolujte, zda s nimi nebylo manipulováno.Nakonec sledujte paměť a místo na disku vašeho počítače – pokud některý z nich ubývá, zvažte odstranění všech nepotřebných dočasných souborů.