Co je to MDM profil?

čas vydání: 2022-09-24

Profily MDM představují pro organizace způsob, jak centrálně spravovat svá řešení pro správu mobilních zařízení (MDM).Profily MDM poskytují administrátorům snadný způsob, jak ovládat nastavení a funkce všech zařízení v organizaci pomocí jediného rozhraní. Profil MDM je jednoduše soubor zásad, konfigurací a preferencí, které může správce použít ke správě zařízení ve své organizaci. .Každý profil MDM může mít různá nastavení pro různé typy zařízení nebo uživatelů.Správci mohou vytvářet vlastní profily na základě potřeb své organizace. Když vytváříte nebo upravujete profil MDM, určíte, která zařízení by měla být spravována profilem a jaká nastavení by tato zařízení měla používat.Můžete také určit, jak dlouho má každé zařízení zůstat nakonfigurováno s aktuálním nastavením poté, co bylo vypnuto nebo změněno vlastnictví. Profil MDM je uložen v centralizovaném úložišti vaší organizace, aby k němu správci měli přístup z jakéhokoli počítače s přístupem k internetu.Díky tomu můžete snadno spravovat celou flotilu mobilních zařízení z jednoho místa!Jaké jsou některé výhody používání MDM?Používání MDM má mnoho výhod: 1) Centralizovaná správa – MDM usnadňují správu vašich mobilních zařízení než kdykoli předtím, protože umožňují správcům ovládat všechna zařízení z centrálního místa2) Přizpůsobitelné profily – Můžete vytvářet vlastní profily podle potřeb vaší organizace3) Zásady uchovávání zařízení -Můžete nastavit limity, jak dlouho zůstanou zařízení po vypnutí nakonfigurovaná pomocí nejnovějších nastavení4) Bezpečnostní funkce -MDM nabízejí vylepšené funkce zabezpečení, jako je ochrana heslem a šifrování5) Vylepšené uživatelské prostředí -S povoleným režimem spravovaného zařízení budou uživatelé zažít rychlejší spouštění a vylepšená životnost baterie6) Snížené náklady na podporu -MDMs může ušetřit peníze snížením počtu telefonátů podpory, které musíte uskutečnit7) Vyšší produktivita -S aktivovaným režimem spravovaného zařízení budou zaměstnanci trávit méně času úkoly, které nevyžadují přístup k cílovému zařízení8) Zvýšená návratnost investic - Zvýšená produktivita a snížené náklady na podporu spojené s mdm de Zaměstnání často vede ke zvýšení ROI Jak vytvořím profil MDM?Chcete-li vytvořit mdmprofile:1).Přihlaste se do svého firemního webového portálu2).Klikněte na Nastavení systému3).V části Zásady správy mobilních zařízení klikněte na Nový 4).Do pole Název zadejte název nové zásady5).Do pole Popis zadejte popis nové zásady6).V části Typ zásady vyberte Režim spravovaného zařízení .7).Na kartě Podmínky pod zaškrtávacím políčkem Při povolení zaškrtněte Vždy povolit .8 ).Na kartě Akce v části Výchozí akce vyberte Přidat na domovskou obrazovku9).Na kartě Profily klikněte na Přidat 10 ).Do pole Název profilu zadejte název svého nového profilu11).Vyberte zařízení z adresáře a vyberte uživatele z adresáře 12 ).Klikněte na OK13).Vaše nová zásada byla nyní vytvořena!Jak upravím existující MdmProfile?Chcete-li upravit existující mdmprofile:1).Přihlaste se do svého firemního webového portálu2).Klikněte na Nastavení systému3).V části Zásady správy mobilních zařízení klikněte na Nový 4).Do pole Název zadejte nový název stávající zásady5).Do pole Popis zadejte nový popis stávajících zásad6}.V části Typ zásady vyberte Režim ManagedDevice 7 ).V zaškrtávacím políčku Podmínky zaškrtněte políčko Při povolení 8 ).Na kartě Akce zaškrtněte políčko Upravit 9 ).Na kartě Profily klikněte na Přidat 10 .V Název profilu zadejte název existujícího profilu11 .Vyberte zařízení z adresáře a vyberte uživatele z adresáře 12 .Klikněte na OK 13.)Vaše stávající zásady byly nyní upraveny!Jak zakážu/povolím mdmprofile?Chcete-li deaktivovat/povolit profil mdm:1). „Zakázat“ znamená, že tato zásada již nebude spravovat žádná zařízení v této organizaci. „Povolit“ znamená, že tato zásada nyní bude spravovat všechna zařízení, která jsou zásady určeny ke správě Jak změním heslo pro zásady mdm?Chcete-li změnit heslo pro zásady anmdm:1).

Co umí MDM profil?

Profily MDM mohou dělat mnoho různých věcí v závislosti na použitém softwaru MDM a nastavení.

Jak vytvořím profil MDM?

Vytvoření profilu MDM je dvoukrokový proces.Nejprve musíte vytvořit balíček nasazení, který obsahuje nastavení a konfigurace, které mají vaši uživatelé používat.Poté musíte vytvořit profil MDM pro každého uživatele ve vaší organizaci.

Chcete-li vytvořit balíček nasazení, nejprve spusťte Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2013 Update 2 nebo novější.V okně Deployment Workbench rozbalte Deployments a vyberte šablonu balíčku nasazení (.mdeppkg). Na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti pro váš balíček nasazení klikněte na Nastavení profilu.V dialogovém okně Nastavení profilu v části Název profilu zadejte název svého profilu MDM.V části Uživatelské účty a skupiny klikněte na Přidat uživatele nebo skupinu do profilu a přidejte uživatele nebo skupiny, kteří by měli mít přístup k tomuto profilu.Dvojím kliknutím na OK zavřete obě dialogová okna.

Chcete-li vytvořit profil MDM pro uživatele, v uzlu Uživatelé v okně Deployment Workbench klepněte pravým tlačítkem na tohoto uživatele a z místní nabídky vyberte Nový profil.V průvodci Novým profilem (zobrazeno na obrázku 1) zadejte název nového profilu MDM a určete, zda má být ve výchozím nastavení povolen nebo zakázán (povoleno). Pomocí Zásad správy aplikací (AMP) můžete také určit, které aplikace by měly být nasazeny s tímto profilem. Nakonec určete, jaká nastavení a konfigurace má tento uživatel používat při nasazování zařízení s Windows 10 pomocí Správce zásad registrace zařízení (DEPMANAGER).

Obrázek 1: Průvodce vytvořením nového profilu

Po vytvoření profilů a balíčků jste připraveni začít je konfigurovat!Další informace o konfiguraci profilů a balíčků v aktualizaci 2 MDT 2013 nebo novější naleznete v tématu Konfigurace profilů a balíčků pomocí sady Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 2 od Jasona Howarda et al., vydané nakladatelstvím Microsoft Press na adrese http://aka.ms/mdtp2book .

Jak nainstaluji profil MDM?

Chcete-li nainstalovat profil MDM, musíte nejprve vytvořit soubor s názvem „mdm.properties“ v kořenovém adresáři vaší aplikace.Tento soubor by měl obsahovat následující informace:

name=MyAppName

keystore=C:UsersAppDataLocalTempMyAppKeyStore.jks

CertificateFile=C:UsersAppDataLocalTempMyAppCertificate.p12

Po vytvoření tohoto souboru můžete použít nástroj Java Management Extensions (JMX) ke spuštění serveru MDM a poté nasadit aplikaci pomocí tohoto serveru jako klienta.Nástroj JMX je dostupný jako součást většiny systémů pro správu, jako je Oracle Enterprise Manager Ops Center nebo Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2 Operations Manager.

Jak odstraním profil MDM?

Chcete-li odebrat profil MDM, postupujte takto:

 1. Otevřete na svém zařízení aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Obecné.
 3. Klepněte na Profily.
 4. Klepněte na profil, který chcete odebrat, a potom klepněte na Odebrat profil.

Jaké jsou výhody používání profilu MDM?

Profily MDM představují způsob, jak centrálně spravovat a ovládat nastavení pro vaše mobilní zařízení.To vám může pomoci udržet vaše zařízení zabezpečená, organizovaná a v souladu se zásadami vaší organizace.Zde jsou některé z výhod používání profilu MDM:

Výhody používání profilu Mdm

MDM nabízí mnoho výhod jak pro uživatele, tak pro administrátory, takže je důležité vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.“

 1. Zabezpečení: Profily MDM mohou pomoci chránit vaše zařízení před neoprávněným přístupem a používáním.Soulad: Profily MDM mohou pomoci zajistit, že vaše zařízení budou v souladu se zásadami a standardy vaší organizace.Organizace: Správa nastavení zařízení prostřednictvím profilu MDM může pomoci udržet vaše zařízení organizovaná a snadno použitelná.Efektivita: Použití profilu MDM vám může ušetřit čas automatizací určitých nastavení zařízení nebo správou více zařízení z jednoho místa Flexibilita: Přizpůsobení nastavení zařízení prostřednictvím profilu MDM vám umožňuje využívat jedinečné funkce na každém zařízení Úspora nákladů: Automatizace nastavení zařízení prostřednictvím profil MDM může snížit náklady na vlastnictví vašich mobilních zařízení Zvýšená produktivita: Konzistentní nastavení zařízení na více zařízeních může zvýšit produktivitu Vylepšené služby zákazníkům: Zajištění, že všichni uživatelé mají stejnou sadu výchozích předvoleb, pomáhá zlepšit služby zákazníkům.Další dostupné informace o vašich zařízeních: Vědět více o tom, co se děje na každém z vašich zařízení, vám umožní poskytovat lepší podporu.Snadnější použití pro uživatele i administrátory MDM nabízí mnoho výhod jak pro uživatele, tak pro administrátory, takže je důležité vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám."
 2. Zabezpečení – Díky centralizované správě nastavení zabezpečení zařízení je méně pravděpodobné, že budete mít problémy s neoprávněným přístupem nebo používáním vašich mobilních zařízení. Kromě toho nastavením specifických zásad pro každý typ zařízení (smartphony, tablety atd.) budete schopni zajistit, aby vždy fungovaly v souladu s firemními standardy.- V případě potřeby můžete dokonce zcela deaktivovat některé funkce nebo aplikace na zařízeních, pokud nesplňují požadavky společnosti.- Celkově vám použití mdm poskytne větší klid, pokud jde o správu a ovládání činností vašich zařízení."
 3. Soulad – Zajištěním, že všechna zařízení v organizaci vyhovují firemním zásadám a standardům – ať už jde o písma používaná na webových stránkách nebo omezení uchovávání dat – může pomoci posílit vztahy se zákazníky a rovněž prezentovat veřejnosti jednotný obraz.
 4. Organizace- Správa nastavení zařízení prostřednictvím profilu mdm může pomoci udržet zařízení organizovaná a snadno je používat všichni uživatelé v rámci organizace, - zařízení jsou již připravena nakonfigurovat s výchozími preferencemi pro běžné úkoly, jako je otevírání souborů nebo provádění telefonních hovorů.
 5. Efektivita – Automatizací určitých nastavení zařízení, která byla obtížně použitelná, než je například vypnutí sledování polohy GPS na chytrých telefonech, aby se šetřila životnost baterie, může použití profilu amdm zkrátit čas potřebný k provedení těchto akcí a celkově zlepšit efektivitu pracovních postupů v rámci organizace.

Existují nějaká rizika spojená s používáním profilu MDM?

S používáním profilu MDM je spojeno několik rizik.Nejčastějším rizikem je ohrožení dat uživatele v případě odcizení nebo ztráty zařízení.Dalším rizikem je, že by se k datům uživatele mohl dostat někdo, kdo má přístup k profilu MDM.A konečně, profil MDM může také zpomalit výkon zařízení, pokud není správně nakonfigurováno. celkově existuje několik rizik spojených s používáním profilu MDM, ale celkově jde o aktivity s relativně nízkým rizikem.

Jak použití profilu MDM ovlivní výkon mého zařízení?

Profily MDM jsou navrženy pro správu zařízení a aplikací na podnikové úrovni.Mohou ovlivnit výkon zařízení tím, že určují, které aplikace se mohou spouštět, omezují přístup k určitým funkcím nebo úplně zakazují funkce.Zatímco profily MDM mohou být prospěšné při správě zařízení a zlepšení celkového výkonu, neměly by být používány bez předchozího testování na konkrétním zařízení.Pokud si nejste jisti, zda váš profil MDM nezpůsobuje nějaké problémy s výkonem, je nejlepší poradit se se svým administrátorem nebo výrobcem zařízení.

Mohu na svém zařízení používat více než jeden profil MDM?

Ano, na svém zařízení můžete používat více než jeden profil MDM.Každý profil však musí mít vlastní sadu nastavení a oprávnění.Nemůžete sdílet nastavení nebo oprávnění mezi profily.

Co se stane, když ztratím svůj profil MDM?

Pokud ztratíte svůj MDM profil, budete si muset vytvořit nový.Můžete to udělat tak, že se přihlásíte ke svému účtu MDM a kliknete na záložku „Můj profil“.Odtud můžete vybrat tlačítko „Vytvořit nový profil“.Jakmile vytvoříte svůj nový profil, budete muset zadat stejné informace, které byly ve vašem starém profilu.Nakonec budete muset kliknout na tlačítko „Uložit profil“.

Jak často bych měl aktualizovat svůj MDMprofile?

MDMprofile by měl být aktualizován alespoň jednou měsíčně.Profily MDM se používají ke sledování využití zařízení a aplikací a také nastavení zásad pro zařízení.Tyto informace vám mohou pomoci zlepšit stav zabezpečení vaší organizace a soulad s předpisy.Kromě toho mohou aktualizace profilů MDM opravit jakékoli problémy, které mohly být objeveny od poslední aktualizace profilu.

Je ještě něco, co bych potřeboval vědět o používání profilů MD M?

Profily MD M jsou skvělým způsobem, jak automatizovat správu nastavení MDM.Zde je několik dalších věcí, které je třeba mít na paměti při používání profilů MD M:

 1. Profily MD M můžete použít k ukládání a správě nastavení zařízení, nastavení aplikací a uživatelských předvoleb.
 2. Profily MD M můžete použít ke konfiguraci zásad zabezpečení pro zařízení zaregistrovaná v řešení MDM vaší organizace.
 3. Profily MD M můžete použít k nasazení aplikací a aktualizací do zařízení zaregistrovaných v řešení MDM vaší organizace.
 4. Profily MD M můžete použít ke konfiguraci možností zálohování a obnovy pro zařízení zaregistrovaná v řešení MDM vaší organizace.

13,Kde mohu získat pomoc, pokud mám problémy se svým M DMprofilem?

Pokud máte problémy se svým M DMprofilem, první místo, kde hledat pomoc, je v dokumentaci dodané s vaším profilem.Pokud to neodpovídá na vaši otázku nebo pokud potřebujete další pomoc, než poskytuje dokumentace, můžete kontaktovat zákaznickou podporu.

Pokud máte potíže i po vyzkoušení těchto možností nebo pokud se něco pokazilo a váš profil již nefunguje správně, můžete podat hlášení o chybě.To nám pomůže vystopovat a opravit jakékoli problémy se softwarem.