Co je to HDMI Alt Mode?

čas vydání: 2022-08-05

HDMI Alt Mode je funkce HDMI, která umožňuje zobrazení alternativních audio a video streamů kromě hlavního video streamu.To může být užitečné, když na zařízení není k dispozici žádný port HDMI nebo pokud chcete se zařízením používat externí displej. Jak povolit režim HDMI Alt na Androidu?Chcete-li povolit režim HDMI Alt v systému Android, otevřete aplikaci Nastavení a přejděte na Zobrazení.Na obrazovce Displej klepněte na Pokročilá nastavení.V části Možnosti zobrazení vyberte Alternativní režim HDMI.V případě potřeby zadejte příslušný kód PIN pro režim Alt pro váš televizor.Klepnutím na OK uložíte změny a vrátíte se na obrazovku Displej.

Jaké jsou výhody použití HDMI Alt Mode?

HDMI Alt Mode je funkce, která umožňuje pomocí kabelu HDMI propojit dvě zařízení s různým rozlišením výstupu displeje.To může být užitečné, pokud máte televizor, který podporuje pouze displeje s nižším rozlišením, nebo pokud chcete použít větší displej telefonu jako hlavní obrazovku pro hru nebo film. Používání režimu HDMI Alt Mode má několik výhod:1.Větší displej telefonu můžete použít jako hlavní obrazovku pro hru nebo film2.Můžete připojit dvě zařízení s různým výstupním rozlišením displeje3.Displej vašeho televizoru s nižším rozlišením můžete použít jako sekundární obrazovku4.Nemusíte kupovat další kabely5.Je snadné nastavit 6.Nejsou nutná žádná další nastavení7.Funguje s většinou televizorů8.Je kompatibilní s Androidem a iOS9.Nevyžaduje žádný speciální software10.Funguje s většinou streamovacích služeb11.Jeden velký zdroj obsahu můžete sdílet na více obrazovkách12.Mezi zdroji můžete snadno přepínat13.Kvalita obrazu není ovlivněna vzdáleností mezi zařízeními14.

Jak povolím režim HDMI Alt Mode na svém zařízení Android?

Povolte režim HDMI Alt na zařízeních Android podle těchto kroků:

 1. Otevřete na svém zařízení aplikaci Nastavení.
 2. Přejděte dolů na „Zobrazit“ a klepněte na něj.
 3. V části „Režim obrazovky“ vyberte „Režim HDMI Alt“.
 4. Chcete-li povolit režim alt, budete muset potvrdit, že je zaškrtnuto políčko „Toto zařízení může používat alternativní výstup displeje“ a poté klepněte na OK.
 5. Nyní si budete moci vybrat mezi používáním hlavního displeje telefonu nebo sekundárního displeje (pokud je připojen) jako primární obrazovky pro aplikace a další aktivity.

Jaké kabely musím použít s režimem HDMI Alt Mode?

Chcete-li na svém zařízení Android používat Alt Mode HDMI, budete potřebovat následující kabely: kabel HDMI, zvukový kabel a kabel USB.

Povolení režimu HDMI Alt na vašem zařízení Android: 1.Připojte své zařízení Android k televizoru pomocí kabelu HDMI.2.Připojte audio kabel ke vstupnímu audio konektoru televizoru a připojte jej k audio výstupu vašeho zařízení Android.3.Připojte kabel USB k zadní části zařízení Android a zapojte jej do volného portu USB na televizoru.4.Na zařízení Android otevřete Nastavení > Displej a zvuk > HDMI Alt Mode (nebo stiskněte Nabídka > Displej a zvuk > HDMI Alt Mode).5.Z možností nabídky vyberte Zapnuto a počkejte, až váš televizor rozpozná, že používáte režim HDMI Alt.6.Užijte si sledování obsahu v alternativním režimu!Pokud se při pokusu o použití HDMI AltMode se zařízením Android setkáte s nějakými problémy, neváhejte nás kontaktovat na adrese [email protected]

Mohou všechna zařízení Android používat režim HDMI Alt?

Ano, všechna zařízení Android mohou používat režim HDMI Alt.To vám umožní používat port HDMI vašeho zařízení pro výstup zvuku a videa v alternativním formátu, jako je DVI nebo VGA.Povolení režimu HDMI Alt na vašem zařízení Android: 1) Otevřete v telefonu aplikaci Nastavení. 2) V části „Zobrazení a zvuky“ klepněte na „HDMI“. 3) V části „HDMI Alt Mode“ vyberte požadovanou možnost: „On“ pro zapnutí alternativního režimu nebo „Off“ pro deaktivaci alternativního režimu. 4) Klepnutím na OK uložte změny.Poznámka: Pokud chcete použít specifický alternativní režim jiný než DVI nebo VGA, budete jej muset vyhledat pomocí Obchodu Google Play nebo App Store.Chcete-li například místo digitálního připojení použít starší analogovou televizi, vyhledejte v App Store výraz „analogová televize“ a nainstalujte si příslušnou aplikaci.

Zlepší povolení režimu HDMI Alt kvalitu mého videa?

Povolením režimu HDMI Alt na vašem zařízení Android zlepšíte kvalitu videa jakéhokoli obsahu, který se zobrazuje na obrazovce.Tento režim umožňuje současné zobrazení alternativních audio a video streamů, což může poskytnout lepší zážitek při sledování filmů nebo televizních pořadů.Tuto funkci lze navíc použít k zrcadlení toho, co se zobrazuje na externím monitoru nebo projektoru.Povolením režimu HDMI Alt Mode si budete moci vychutnat vysoce kvalitní videa, aniž byste museli řešit jakékoli problémy s kompatibilitou.

Jak zjistím, zda můj televizor nebo monitor podporuje režim HDMI Alt?

HDMI Alt Mode je funkce, která umožňuje zařízením připojeným přes HDMI odesílat audio a video data v alternativních formátech, jako je 4K UHD nebo 1080p.Chcete-li povolit tento režim na svém zařízení Android, postupujte takto: 1.Otevřete na svém telefonu nebo tabletu aplikaci Nastavení.2.V části „Zobrazení a zvuk“ klepněte na „Pokročilé“.3.V části „HDMI Alt Mode“ zaškrtněte políčko vedle „On“.4.Klepnutím na OK uložíte změny a vrátíte se na hlavní obrazovku Displej a zvuk.5.Pokud používáte kabel HDMI, ujistěte se, že je zapojen do televizoru i zařízení Android.6.Pokud používáte připojení Bluetooth, ujistěte se, že je vaše zařízení Android připojeno ke stejné síti jako vaše televize. (Pokud nemáte kabel HDMI nebo připojení Bluetooth, další informace o připojení pomocí jiných metod naleznete níže. .)7.Na televizoru stiskněte tlačítko Nabídka (nebo použijte dálkové ovládání).8.Vyberte "Vstupy." 9.Vyberte „HDMI 2“.10.Stiskněte znovu tlačítko Menu (nebo použijte dálkové ovládání) a vyberte „Nastavení.

Potřebuji speciální adaptér, abych mohl používat režim HDMI Alt Mode se svým zařízením Android?

Ne, k použití režimu HDMI Alt Mode se zařízením Android nepotřebujete speciální adaptér.Všechna zařízení Android, která podporují režim HDMI Alt, obsahují vestavěný adaptér, který vám umožňuje používat režim bez dalších adaptérů nebo kabelů.Povolení režimu HDMI Alt na vašem zařízení Android: 1.Otevřete v telefonu aplikaci Nastavení a přejděte na Systém > Displej > HDMI Alt Mode. 2.Pokud tato možnost ještě není povolena, klepněte na ni a poté vyberte Zapnuto. 3.Jakmile je režim povolen, uvidíte ve stavovém řádku ve spodní části obrazovky novou ikonu s nápisem „HDMIAlt“. 4.Chcete-li použít tento režim, stačí stisknout a podržet ikonu „HDMIAlt“, dokud se nezbarví modře, a poté ji uvolnit, abyste vstoupili do režimu alt. 5.Nyní si můžete vychutnat přehrávání videa v plném HD rozlišení, aniž byste se museli obávat omezení šířky pásma nebo rušení z jiných zařízení ve vaší domácí nebo kancelářské síti!Poznámka: Některé starší televizory nemusí podporovat režim HDMI Alt Mode, proto se před povolením této funkce ujistěte, zda je váš jedním z nich.

Mám potíže se zprovozněním režimu HDMI Alt Mode s mým zařízením, v čem by mohl být problém?

Režim Alt je funkce, která umožňuje zařízením HDMI odesílat audio a video signály v alternativních formátech.Pokud například vaše zařízení podporuje rozlišení 4K, můžete místo toho použít režim alt k odesílání signálů 1080p.To může být užitečné, pokud máte starší televizor, který nepodporuje rozlišení 4K, nebo pokud chcete na svém zařízení sledovat obsah, zatímco televizor používá někdo jiný.

Povolení režimu alt na zařízení Android:

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém > Displej > HDMI Alt Mode .
 3. V případě potřeby klepněte na zaškrtávací políčko vedle „Použít alternativní formát zvuku“ a vyberte jednu z dostupných možností ze seznamu (například „4K UHD“).
 4. Klepnutím na OK uložíte změny a vrátíte se na obrazovku Displej.

Při pokusu o povolení režimu HDMIAltMode se mi zobrazuje černá obrazovka, proč se to děje?

Existuje několik věcí, které můžete zkusit vyřešit tento problém.Nejprve se ujistěte, že je vaše zařízení Android připojeno k televizoru vhodným způsobem.Pokud například používáte kabel HDMI, ujistěte se, že je zapojen do správného portu na televizoru a zařízení Android.Zadruhé zkontrolujte, zda má vaše zařízení Android nainstalovanou nejnovější aktualizaci softwaru.Pokud ne, pokračujte a nainstalujte jej nyní.Za třetí se ujistěte, že je na vašem zařízení Android povoleno nastavení HDMI Alt Mode.Chcete-li to provést, otevřete v telefonu nebo tabletu aplikaci Nastavení a v části Systém vyhledejte položku Zobrazení.Zde najdete přepínač s názvem „HDMI Alt Mode“.Ujistěte se, že je nastaveno na „Zapnuto“ a zkuste to znovu s povoleným režimem HDMI Alt.A konečně, pokud všechny tyto kroky problém nevyřeší, požádejte o další pomoc zákaznický servis.

Jak mohu řešit problémy s HDMIAltMode?

Pokud máte problémy s HDMIAltMode na vašem zařízení Android, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste problém odstranili.Nejprve se ujistěte, že je vaše zařízení Android připojeno k HDTV nebo monitoru, který podporuje HDMIAltMode.Pokud vaše zařízení Android není připojeno k HDTV nebo monitoru, který podporuje HDMIAltMode, můžete jej zkusit připojit k jinému televizoru nebo monitoru a zjistit, zda problém přetrvává.

Pokud připojení zařízení Android k jinému televizoru nebo monitoru problém nevyřeší, možná budete muset na zařízení se systémem Android deaktivovat režim HDMIAltMode.Deaktivace režimu HDMIAltMode:

 1. Otevřete Nastavení v zařízení Android.
 2. V části Displej a zvuk klepněte na Zobrazení na obrazovce (OSD).
 3. V části Pokročilá nastavení klepněte na položku HDMI Alt Mode.
 4. Klepněte na Zakázat.
 5. Klepněte na OK v potvrzovacím dialogovém okně.

Existují nějaké známé problémy s kompatibilitou HDMIAltMode s určitými zařízeními nebo televizory?

U určitých zařízení nebo televizorů nejsou známy žádné problémy s kompatibilitou HDMIAltMode.Pokud však vaše zařízení nebo televizor nepodporuje režim HDMIAltMode, mohou nastat určité problémy.Pokud zaznamenáte nějaké problémy s režimem HDMIAltMode, požádejte o pomoc výrobce vašeho zařízení nebo televizoru.

Jaké jsou tipy pro úspěšné používání režimu HDMIAltMode se zařízením Android?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste z HDMIAltMode na svém zařízení Android vytěžili maximum.

Nejprve se ujistěte, že je vaše zařízení Android správně připojeno k HDTV nebo monitoru s portem HDMI.Zadruhé se ujistěte, že máte na svém zařízení nainstalovanou nejnovější verzi operačního systému Android.Za třetí, ujistěte se, že vaše zařízení Android má nainstalované potřebné hardwarové funkce a aktualizace softwaru, aby podporovalo HDMIAltMode.Nakonec se seznamte s různými nastaveními dostupnými v HDMIAltMode na vašem zařízení Android a používejte je moudře, abyste z této funkce dosáhli co nejlepších výsledků.

Zde je několik tipů pro úspěšné používání HDMIAltMode:

-Povolte režim HDR, pokud jej váš televizor nebo monitor podporuje: Tím se zlepší kvalita obrazu při použití obsahu HDR.Uvědomte si, že ne všechny televizory a monitory podporují režim HDR, proto jej před povolením nezapomeňte zkontrolovat.

-Pokud je to možné, použijte 5GHz síťové připojení: Pomůže to zkrátit prodlevu při použití HDMIAltMode.

-Konfigurujte možnosti škálování podle obsahu: Některý obsah může vypadat lépe ve větší velikosti, než když je zobrazen v původní velikosti na HDTV nebo monitoru.Možnosti změny velikosti můžete nakonfigurovat v Nastavení > Displej a velikost obrazovky > Poměr stran .

-Používejte Chromecast: S povoleným Chromecastem můžete přenášet video z libovolné kompatibilní aplikace nebo webové stránky přímo na televizní obrazovku, aniž byste je museli nejprve sledovat na HDTV nebo monitoru.Jednoduše otevřete nabídku Cast Chromecastu (z jakékoli kompatibilní aplikace) a vyberte „Cast From...“ a poté vyberte „HDMI Alt Mode“.Poté budete muset zadat IP adresu vašeho televizoru nebo monitoru (kterou najdete v Nastavení > Síť a internet). Upozorňujeme, že odesílání z jiných aplikací než Chromecast nemusí s HDMIAltMode fungovat správně kvůli problémům s kompatibilitou mezi těmito aplikacemi a technologií streamování Chromecastu.