Jaký je nejlepší způsob, jak vyplnit objekt v Illustratoru?

čas vydání: 2022-08-05

Existuje mnoho způsobů, jak vyplnit objekt v Illustratoru, ale nejlepší způsob závisí na objektu a vašich konkrétních potřebách.

Několik tipů pro vyplňování objektů:

-Začněte načrtnutím základního tvaru nebo obrysu objektu.Pomůže vám to lépe pochopit, jak má vypadat po vyplnění.

- Pomocí nástroje Pero vytvořte hrubý obrys objektu.Použijte tento obrys jako vodítko pro pozdější výplně a tahy.

-Jakmile budete mít dobrý obrys, začněte vyplňovat svůj objekt různými barvami a odstíny.Zkuste použít různé velikosti štětce a různé techniky, abyste získali realistické výsledky.

-Pokud potřebujete přidat detaily nebo zvýraznění, použijte nástroj Polygonální laso k nakreslení přesných tvarů kolem konkrétních oblastí zájmu.Tyto oblasti pak můžete vyplnit barvou nebo je pohladit jinou barvou než zbytek objektu.

Jak se mohu ujistit, že mé výplně jsou v aplikaci Illustrator konzistentní?

Jedním ze způsobů, jak zajistit, aby byly vaše výplně konzistentní v Illustratoru, je použít stejný typ výplně pro všechny vaše objekty.Pokud například chcete použít zelenou výplň na všechny své objekty, můžete vytvořit nový typ výplně s názvem „Zelená výplň“.Poté, kdykoli potřebujete na objekt použít výplň, jednoduše vyberte možnost Zelená výplň z nabídky Výplň a vyberte barvu, kterou chcete použít.

Dalším způsobem, jak zajistit, aby byly vaše výplně konzistentní, je použití společných barev v celém návrhu.Pokud například chcete, aby všechny vaše objekty ve vašem návrhu byly modré, můžete vytvořit novou paletu barev a přiřadit modrou jako primární barvu.Když pak potřebujete na objekt použít výplň, jednoduše vyberte možnost Modrá výplň z nabídky Výplň a vyberte barvu, kterou chcete použít.

A konečně je důležité nejen zajistit, aby vaše výplně byly konzistentní v rámci jednotlivých objektů, ale také mezi různými objekty ve vašem návrhu.Pokud má například jeden objekt zelenou výplň a jiný červenou výplň, je důležité, aby oba objekty měly odpovídající výplně, aby spolu vypadaly soudržně.Můžete toho dosáhnout pomocí skupin v Illustratoru (další informace viz níže).

Pokud máte potíže se získáním konzistentních výplní u různých objektů v návrhu nebo u více návrhů, mohou nastat problémy s tím, jak Illustrator pracuje s vrstvami – další nápovědu naleznete v našem článku o vrstvách.

Proč můj objekt vypadá jinak, když přidám výplň v Illustratoru?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste zajistili, že váš objekt bude vypadat stejně, když jej vyplníte pomocí Illustratoru.Nejprve se před vyplněním ujistěte, že je objekt správně zmenšený.Pokud je objekt příliš velký, Illustrator na něm nebude schopen přesně vykreslit detaily.Za druhé, používejte vektorové tvary místo rastrových obrázků, kdykoli je to možné.To pomůže udržet velikost souboru malou a zlepší schopnost aplikace Illustrator správně vykreslit objekt.Nakonec použijte výchozí výplně nebo předvolby při vyplňování objektu, abyste nemuseli pokaždé ručně upravovat barvy.

Existuje způsob, jak uložit vlastní výplň pro budoucí použití v Illustratoru?

Ano, vlastní výplně můžete uložit jako „šablony“.Chcete-li to provést, otevřete panel výplně a klikněte na tlačítko „Nová výplň“.Do pole „Zadejte název této výplně“ zadejte název výplně (například „Vlastní výplň1“). Kliknutím na tlačítko "Vytvořit" vytvoříte novou výplň.Tuto výplň nyní můžete použít v budoucích projektech tak, že ji vyberete z rozbalovací nabídky v poli "Typ výplně" vyskakovacího okna panelu.

Jaký je rozdíl mezi použitím nástroje plechovka barvy a vytvořením nového vzorníku výplně v Illustratoru?

Mezi použitím nástroje plechovka barvy a vytvořením nového vzorníku výplně v Illustratoru je velký rozdíl.Když použijete nástroj plechovka barvy, vyplníte existující tvar barvou.To se liší od vytváření nového vzorníku výplně, který umožňuje vytvořit novou barvu pro existující tvar.

Pokud chcete změnit barvu celého objektu, budete muset použít nástroje pro tah nebo výplň v Illustratoru.Nástroj tah vám umožňuje vytvářet cesty, které lze vyplnit libovolnou barvou, zatímco nástroj výplně vám umožňuje vybrat si z předdefinovaných barev nebo vytvořit vlastní barvy.

Mohu v Illustratoru vytvořit přechod nebo vzorovou výplň?

Ano, v Illustratoru můžete vytvořit přechod nebo vzorovou výplň.Chcete-li to provést, nejprve vyberte objekt, který chcete vyplnit přechodem nebo vzorem, a poté pomocí nástroje Gradient (G) nebo Pattern Tool (P) vytvořte požadovaný efekt.Můžete také použít nástroj kapátko (I) k vzorkování barev z obrázku a použít tyto barvy jako základ pro váš přechod nebo vzor.

Co se stane, když omylem odstraním výplň z objektu v Illustratoru?

Pokud omylem odstraníte výplň z objektu v Illustratoru, objekt již nebude možné upravovat.Výplň můžete obnovit výběrem objektu a kliknutím na tlačítko Výplň (nebo stisknutím F5).

Mohu změnit neprůhlednost výplně v Illustratoru?

Ano, v Illustratoru můžete změnit neprůhlednost výplně.Chcete-li to provést, vyberte výplň a klikněte na tlačítko Neprůhlednost (tři čáry v kruhu). Krytí pak můžete upravit kliknutím na šipku vedle.

Existuje způsob, jak zamknout nebo chránit výplně před úpravami v aplikaci Illustrator?

Neexistuje žádný způsob, jak zamknout nebo ochránit výplně před úpravami v Illustratoru.Pomocí panelu vlastností výplně však můžete omezit, které objekty lze vyplnit a jak se vyplňují.Můžete také použít funkci Výplň podle obsahu k automatickému vyplnění objektů na základě jejich obsahu.

Vyžadují určité typy objektů různé metody pro jejich vyplnění v Illustratoru?

Některé objekty, jako jsou kruhy a obdélníky, lze vyplnit základním tvarem nebo obrysem.Jiné objekty, jako jsou lidé nebo zvířata, mohou vyžadovat podrobnější výplně.

Existuje několik způsobů, jak vyplnit objekt v Illustratoru:

- Pomocí nástroje obdélníkový výběr (M) vytvořte obdélníkový výběr kolem objektu, který chcete vyplnit.

- Kreslení tvarů od ruky uvnitř výběru pomocí nástroje Tužka (N).

- Pomocí nástroje Elipsa (L) nakreslete kolem objektu eliptický tvar.

- Kreslení cesty pomocí nástroje tužka (N) a její vyplnění barvou nebo vzorem pomocí metody tahu.

Jak zjistím, zda má objekt efekt průhlednosti aplikovaný na jeho výplň v aplikaci Illustrigator?

Chcete-li zjistit, zda má objekt na výplň aplikovaný efekt průhlednosti, můžete použít paletu Průhlednost.Chcete-li otevřít paletu Průhlednost, vyberte objekt v dokumentu aplikace Illustrator a klepněte na ikonu Průhlednost (tříhlavá šipka). Zobrazí se paleta Průhlednost se šesti možnostmi: Alfa (průhlednost), Režim prolnutí, Rozsah barev, Výplň obsahu, Možnosti efektů a Tloušťka tahu.

Pokud má objekt efekt průhlednosti aplikovaný na jeho výplň, bude mít ve sloupci Režim prolnutí zaškrtnuté políčko vedle položky Alfa.Pokud objekt nemá na výplň aplikovaný efekt průhlednosti, bude mít ve sloupci Režim prolnutí zaškrtnuté políčko vedle položky Alfa, ale žádné další zaškrtnutí v tomto sloupci.

Můžete také určit, zda má objekt aplikovaný efekt průhlednosti, když se podíváte na jeho obsahovou výplň.Pokud je obsahová výplň objektu průhledná, pak je na její výplň aplikován efekt průhlednosti.Jinak je obsahová výplň neprůhledná a nejsou na ni aplikovány žádné efekty průhlednosti.

Bude mít přidání více výplní k objektu za následek jeho nesprávný tisk z Adobe illustratoru?

Ne, přidání více výplní do objektu nebude mít za následek nesprávný tisk z Adobe illustratoru.Pokud však máte složitou výplň, která obsahuje mnoho různých barev, může se objekt vytisknout s některými barvami mírně odlišnými, protože Illustrator nedokáže dokonale sladit každou barvu s odpovídajícím pixelem na obrazovce.V tomto případě můžete použít volbu Pravidlo výplně v panelu Výplň v Illustratoru k určení, jak blízko by se každá barva měla shodovat s odpovídajícím obrazovým bodem.