Hogyan fűzhet össze karakterláncokat egy Bash-szkriptben?

kibocsátási idő: 2022-09-24

Számos módja van a karakterláncok összefűzésének egy Bash-szkriptben.A legegyszerűbb módja az echo parancs használata:

echo "Helló, világ!"

Ez a "Hello, world!" egy vonalon.Használhatja a string beépített parancsot is:

string "Hello, world!"

Ez összefűzi a "Hello, world!" karakterláncot. és egy sorban adja ki.Végül a cat paranccsal egymás után nyomtathatja ki a fájl minden sorát:

cat myfile.txt

Ez egymás után kinyomtatja a myfile.txt összes sorát.

Használhat változókat karakterláncok összefűzésekor a Bashban?

Igen, használhat változókat a karakterláncok összefűzésekor a Bashban.Ehhez először létre kell hozni egy változót, és hozzá kell rendelni egy értéket.Ezután a string concat paranccsal összefűzheti a változó tartalmát a beírt karakterlánccal.Íme egy példa:

$ echo "Ez egy teszt" > test $ echo "Ez egy teszt" | string cat Ez egy teszt

Ebben a példában az első sor egyszerűen azt írja ki, hogy „Ez egy teszt”.A második sor a string cat parancsot használja az „Ez egy teszt” kifejezés összefűzésére a korábban végrehajtott echo parancs kimenetével.Amint látható, mindkét parancs megfelelően működött, és olyan kimenetet hozott létre, amely mindkét karakterláncból állt.

Hogyan visszhangozhat egy szóközt tartalmazó karakterláncot a Bashban?

A Bash szóközöket tartalmazó karakterláncának visszhangzásához használja a következő parancsot:

echo "Hello world" | sed 's/ /g'

Ennek a parancsnak a kimenete a "Hello world" lesz.Ha szóközt szeretne beilleszteni a karakterláncba, használja a „/g” jelzőt.

Számítanak az idézőjelek a karakterláncok összefűzésekor a Bashban?

Erre a kérdésre nincs végleges válasz, mivel ez attól függ, hogy milyen kontextusban történik a karakterlánc-összefűzés.Általánosságban elmondható, hogy ha az idézőjel nem szükséges az egyértelműség vagy a rövidség érdekében, akkor azokat bele kell tenni.Van azonban néhány olyan eset, amikor nem feltétlenül szükséges.

Ha az összefűzendő karakterláncok egysoros értékek (azaz nem tömbök), akkor nincs szükség idézőjelekre.

Ha az első karakterlánc egy tömb, a második pedig egy nem tömbérték, akkor mindkét karakterláncot idézőjelbe ("") kell tenni.

Végül, ha mindkét karakterlánc tömb, és legalább az egyik karakterlánc tartalmaz szóközöket vagy egyéb speciális karaktereket, amelyeket meg kell szüntetni (pl. "t"), akkor minden karakterláncot háromszoros idézőjelbe ("") kell tenni.

Hogyan ellenőrizhető, hogy két karakterlánc egyenlő-e egy Bash-szkriptben?

A legegyszerűbb módja annak, hogy ellenőrizze, hogy két karakterlánc egyenlő-e egy Bash-szkriptben, az egyenlőség operátor (=) használata. Ezzel az operátorral összehasonlíthatja az egyes karakterláncok karaktereit, és meghatározhatja, hogy egyenlőek-e.Ha a karakterláncok nem egyenlőek, akkor az egyiket módosítani kell.

Ha ellenőrizni szeretné, hogy két karakterlánc azonos-e, használhatja az strcmp() karakterlánc-összehasonlító függvényt.Ez a függvény összehasonlítja az egyes karakterláncok karaktereit, és egy egész számot ad vissza, amely jelzi, hogy a karakterláncok mennyire hasonlóak.A visszatérési érték mindig kisebb vagy egyenlő, mint 0 (nulla), ami azt jelenti, hogy a két karakterlánc nem azonos.

Ha minden karakterláncban egyetlen karaktert szeretne összehasonlítani, használhatja az index operátort [].Ez az operátor egy egész számot vesz paraméterként, és mindkét karakterláncban az adott pozícióban lévő karaktert adja vissza.

Mi a célja az -n kapcsolónak, amikor egy karakterláncot visszhangozunk a Bashban?

Az -n kapcsoló arra szolgál, hogy megakadályozza, hogy a shell egy karakterláncot fájlnévként értelmezzen.Ha az echo parancsot argumentumok nélkül használja, a Bash kiírja a beviteli sort, majd egy újsort.Ha azonban megadja az -n kapcsolót, a Bash a beviteli sor minden példányát egyetlen oszlopra cseréli, amely az adott sorban lévő összes karaktert képviseli, beleértve az újsorokat is.Így az echo segítségével hosszú karakterláncokat nyomtathat anélkül, hogy több sorra kellene felosztania őket.

Kiadhat több sort egyetlen echo paranccsal a Bashban?

Igen, több sort is kiadhat egyetlen echo paranccsal a Bashban.Ehhez használja a backtick karaktert (`), hogy egy sorként zárja be a visszhangozni kívánt szöveget.

Megőrzik-e az újsorokat, ha a Bash-szkriptekben dupla idézőjeleken belüli karakterlánc-interpolációt használunk?

Erre a kérdésre nincs végleges válasz, mivel ez attól függ, hogy milyen kontextusban használják a karakterlánc-interpolációt.A legtöbb szakértő azonban egyetért abban, hogy az újsorok megmaradnak, ha a Bash-szkriptekben a dupla idézőjeleken belüli karakterlánc-interpolációt használnak.