Bagaimanakah anda menyelaraskan teks ke tengah dalam Illustrator?

mengeluarkan masa: 2022-09-24

Terdapat beberapa cara untuk menjajarkan teks dalam Illustrator, bergantung pada perkara yang ingin anda capai.

  1. Gunakan alat Align Text (Tetingkap > Align Text). Ini akan membolehkan anda meletakkan teks di mana-mana dalam dokumen, dan ia akan memusatkannya secara automatik.
  2. Gunakan alat Penjajaran Mendatar (Tetingkap > Penjajaran Mendatar) untuk menjajarkan teks ke kiri atau kanan dalam bekasnya.
  3. Gunakan alat penjajaran menegak (Tetingkap > Penjajaran Menegak) untuk menjajarkan teks ke atas atau bawah dalam bekasnya.

Apakah langkah untuk menjajarkan teks dalam Illustrator?

Terdapat beberapa cara berbeza untuk memusatkan teks dalam Illustrator.Satu cara ialah menggunakan alat Align Text (Tetingkap > Align Text). Anda juga boleh menggunakan alat penjajaran Mendatar dan Menegak (Tetingkap > Jajar) atau butang penjajaran Tengah pada bar alat penjajaran.

Satu lagi cara untuk memusatkan teks ialah menggunakan alat Bingkai Teks (Tetingkap > Bingkai Teks). Mula-mula, buat bingkai teks baharu dan kemudian pilih lapisan Teks.Seterusnya, klik di dalam bingkai supaya ia dipilih dan kemudian klik pada bahagian tengah teks.Akhir sekali, pilih Edit > Pusat.

Jika anda ingin memusatkan semua teks anda dalam dokumen Illustrator, anda boleh menggunakan salah satu kaedah ini: 1) Gunakan alat AlignText (Window>AlignText) 2) Gunakan Edit>Alignment>Center 3) Pilih semua teks anda dan pilih Edit>Susun Letak Perenggan>Pusat Semua 4) Pilih Fail > Simpan Sebagai...

Bagaimanakah saya boleh mendatar memusatkan teks dalam Illustrator?

Terdapat beberapa cara untuk mendatar memusatkan teks dalam Illustrator.Satu cara ialah menggunakan alat Align Text (Tetingkap > Align Text). Anda juga boleh menggunakan arahan Pusat Mendatar (Control-H) atau alat Kedudukan Mendatar (Shift-H). Anda juga boleh menggunakan panduan penjajaran yang disertakan dengan Illustrator.

Bagaimanakah anda memusatkan teks secara menegak dan mendatar dalam Illustrator?

Terdapat beberapa cara berbeza untuk memusatkan teks dalam Illustrator.Cara paling mudah ialah menggunakan alat Align Text (L). Untuk menjajarkan teks secara menegak, pilih teks dan kemudian klik butang Penjajaran Menegak (V) di bahagian bawah panel Lapisan.Untuk menjajarkan teks secara mendatar, pilih teks dan kemudian klik butang Penjajaran Mendatar (H).

Anda juga boleh menggunakan beberapa alat penjajaran lain Illustrator.Sebagai contoh, anda boleh menggunakan alat Teks Tengah (M) untuk memusatkan teks dalam satu lapisan atau antara dua lapisan.Anda juga boleh menggunakan Pathfinder untuk mengalihkan objek supaya ia sejajar dengan penjajaran yang anda inginkan.Akhir sekali, anda juga boleh meletakkan teks anda secara manual menggunakan panduan dan mata.

Apakah pintasan papan kekunci untuk menjajarkan teks ke tengah dalam Illustrator CS6?

Tiada pintasan papan kekunci untuk menjajarkan teks ke tengah dalam Illustrator CS6.Untuk menjajarkan teks ke tengah, anda perlu menggunakan alat Align Text (G) dan klik pada butang Center.

Adakah terdapat cara untuk memusatkan teks secara automatik secara mendatar dalam ilustrator?

Tiada jawapan yang mudah untuk menjajarkan teks dalam Illustrator, kerana program ini menawarkan bilangan pilihan yang terhad untuk memusatkan teks.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Satu pendekatan ialah menggunakan alat Align Text yang terdapat dalam panel Tools.Alat ini membolehkan anda meletakkan dan mengubah saiz teks supaya ia kelihatan berpusat dalam tetingkap dokumen.Selain itu, anda boleh menggunakan butang penjajaran Mendatar dan Menegak yang terletak pada bar alat untuk melaraskan peletakan teks secara mendatar dan menegak, masing-masing.

Jika anda memerlukan lebih kawalan ke atas cara teks anda kelihatan berbanding dengan elemen sekelilingnya, maka anda boleh menggunakan pelbagai ciri pemformatan yang tersedia dalam Illustrator.Sebagai contoh, anda boleh menggunakan fon dengan sifat penekanan menegak atau mendatar untuk memaksa teks ke kedudukan tertentu pada halaman.Anda juga boleh menambah jidar atau sempadan di sekeliling kandungan teks anda untuk mencipta pemisahan visual tambahan antara kandungan teks dan unsur lain pada skrin.Akhirnya, mencari kaedah yang paling sesuai untuk projek tertentu anda adalah kunci apabila menyelaraskanteks dalamIllustrator.

Bolehkah anda memilih berbilang objek dan menyelaraskannya ke tengah mendatar sekali gus menggunakan Adobe illustrator CS6?

Ya, anda boleh menjajarkan berbilang objek ke tengah mendatar menggunakan Adobe illustrator CS6.Untuk melakukan ini, mula-mula pilih objek yang ingin anda selaraskan.Seterusnya, gunakan panel Jajar (Tetingkap > Jajar) untuk menentukan cara anda mahu objek diselaraskan.Pilihan yang tersedia dalam panel Jajar ialah: Pusat Mendatar, Pusat Menegak dan Garis Dasar.Anda juga boleh menggunakan titik penjajaran yang terletak di sudut kiri bawah setiap objek.Akhir sekali, klik OK untuk menggunakan tetapan penjajaran anda.

Saya cuba menjajarkan beberapa jenis titik secara mendatar - bagaimana saya melakukannya dalam keluaran Adobe Illustrator CC 2014?

Terdapat beberapa cara untuk menjajarkan teks secara mendatar dalam Illustrator.Cara paling mudah ialah menggunakan panel Align, yang boleh anda akses dengan memilih Window > Align.

  1. Dalam panel Jajar, klik butang Mendatar ( ).
  2. Dalam pilihan penjajaran yang muncul, pilih Pusat daripada menu lungsur ( ).
  3. Klik OK untuk menggunakan tetapan penjajaran dan tutup panel Align.

Dalam AI CC, mengapakah pilihan Pusat Align Mendatar saya menggerakkan objek saya dan bukannya hanya menjajarkan kedudukan mendatar titik penambat dengan kumpulan induk atau papan seninya?

Apabila anda memilih Pusat Jajaran Mendatar dalam Illustrator, objek dijajarkan ke kumpulan induknya atau pusat mendatar papan seni.Walau bagaimanapun, jika objek anda mempunyai kumpulan kanak-kanak atau papan seni, kumpulan kanak-kanak atau pusat mendatar papan seni itu akan digunakan sebaliknya.Ini kerana pilihan Pusat Align Mendatar hanya mempengaruhi objek itu sendiri dan bukan mana-mana keturunannya.Jika anda ingin menjajarkan teks ke tengah imej, anda perlu menggunakan Alat Teks (T) dan pilih Jajarkan Ke Tengah daripada menu pilihan penjajaran.

Lapisan Teks berpusat menegak dan mendatar - forum Adobe Photoshop & Illustrator diCreativecow.net?

Dalam Adobe Photoshop dan Illustrator, anda boleh menyelaraskan teks ke tengah imej dengan menggunakan ciri lapisan Teks.Panduan ini akan menunjukkan kepada anda cara melakukan ini dalam kedua-dua Photoshop dan Illustrator.

Untuk memulakan, buka imej anda dalam Adobe Photoshop atau Illustrator.Pilih semua lapisan teks dalam dokumen anda dengan menekan Command+A (Mac) atau Ctrl+A (Windows). Seterusnya, klik pada butang "Sejajar" yang terletak dalam kumpulan "Teks" di sebelah kiri skrin anda.

Kotak dialog "Selaraskan" akan muncul.Dalam kotak dialog ini, anda boleh memilih antara penjajaran Menegak dan Mendatar.Untuk menjajarkan teks anda ke tengah imej anda, pilih "Penjajaran Menegak" daripada menu lungsur turun dan klik pada OK.

Teks anda kini akan dijajarkan ke tengah imej anda!Jika anda ingin menukar tempat teks anda diletakkan dalam imej anda, cuma klik dua kali pada mana-mana satu lapisan teks untuk mengedit sifatnya.

Bagaimana Menjajarkan Mana-mana Elemen Secara Menegak Dan Mendatar Tanpa Mengetahui Lebarnya — Majalah Menghancurkan?

  1. Buka dokumen Illustrator anda dan buat dokumen baharu.
  2. Pilih objek yang anda ingin selaraskan dan klik pada butang Jajar (Jajar > Tengah).
  3. Dalam kotak dialog Penjajaran, masukkan 400 dalam medan Lebar dan klik OK.

'Bagaimanakah saya boleh menyelaraskan pusat grafiksinteks?'Komuniti Adobe?

Terdapat beberapa cara untuk memusatkan teks dalam Adobe Illustrator.Cara paling mudah ialah menggunakan alat Align Text (Tetingkap > Align Text). Ini akan menyelaraskan teks secara automatik dalam sempadan objek.Jika anda ingin memusatkan teks dalam lajur atau baris tertentu, anda boleh menggunakan alat penjajaran Mendatar dan Menegak (Tetingkap > Jajar). Anda juga boleh menggunakan pembaris dan panduan untuk membantu meletakkan teks anda dengan betul.Akhir sekali, anda boleh melaraskan penjajaran teks secara manual menggunakan butang penjajaran Kiri, Kanan, Atas dan Bawah (Panel penjajaran > Teks).

'Selectingandaligningobjects'AdobeHelpCenter?

Apabila anda ingin menjajarkan teks dalam dokumen Illustrator, terdapat beberapa cara berbeza untuk melakukannya.Anda boleh menggunakan alat Align Text, atau pilih objek dan gunakan alat Align Object.Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan kepada anda cara menggunakan alat Align Text.

Pertama, pastikan teks anda diletakkan dalam bingkai teks.Kemudian klik pada butang Align Text (tiga baris dengan tanda tambah di dalamnya) yang terletak di panel Kawalan (Tetingkap > Kawalan).

Kotak dialog Align Text akan dibuka.Di sini, anda boleh memasukkan nilai untuk Kiri (jarak dari tepi kiri bingkai teks anda ke tempat anda mahu ia bermula), Atas (jarak dari tepi atas bingkai teks anda ke tempat anda mahu ia bermula) dan Kanan (jarak dari tepi kanan bingkai teks anda ke tempat yang anda mahu ia bermula).

Anda juga boleh menentukan sama ada anda mahu ruang Mendahului (berapa banyak ruang antara setiap huruf) dan Menjejak (berapa banyak ruang yang perlu ditinggalkan selepas setiap huruf) ditetapkan secara automatik.Akhir sekali, klik pada OK untuk menutup kotak dialog dan mulakan penjajaran teks anda.

Jika mahu, anda boleh pratonton rupa teks anda sebelum benar-benar menjajarkannya dengan mengklik Pratonton dalam panel Kawalan.