Apakah yang dilakukan oleh arahan 'atas' dalam Linux?

mengeluarkan masa: 2022-11-22

Perintah 'atas' ialah arahan Linux yang memaparkan senarai proses yang berjalan pada sistem.Output boleh diisih mengikut CPU, penggunaan memori atau mana-mana lajur lain. Arahan 'atas' juga boleh digunakan untuk mematikan proses, melihat maklumat proses dan banyak lagi. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang arahan 'atas', sila lawati yang berikut laman web:

.

Bagaimanakah saya menunjukkan baris arahan penuh untuk proses menggunakan 'atas'?

Untuk menunjukkan baris arahan penuh untuk proses menggunakan 'atas', taip:

atas

Ini akan memaparkan senarai semua proses yang sedang berjalan pada sistem anda, dengan baris arahan yang berkaitan.Anda boleh menggunakan maklumat ini untuk mengenal pasti proses yang menyebabkan masalah atau untuk melihat prestasi sistem anda secara keseluruhan.Contohnya, jika anda ingin mengetahui program mana yang memakan sebahagian besar masa CPU anda, anda boleh menggunakan bahagian atas untuk menyiasat.

Mengapa baris arahan penuh penting apabila menggunakan 'atas'?

Baris arahan penuh adalah penting apabila menggunakan 'atas' kerana ia membolehkan anda melihat semua proses berjalan pada komputer anda.Ini boleh membantu jika anda ingin mengetahui proses mana yang menyebabkan masalah atau jika anda hanya ingin mendapatkan gambaran umum tentang prestasi komputer anda.

Bagaimanakah saya boleh menamatkan proses menggunakan 'atas'?

Untuk menamatkan proses menggunakan 'atas', taip: top -u

Sebagai contoh, untuk menamatkan proses dengan ID 7576, anda akan menaip: top -u 7576.

Apakah ciri lain yang ada pada 'atas'?

atas ialah alat baris arahan yang memaparkan maklumat tentang status komputer anda.Ia termasuk ciri untuk memantau proses, penggunaan memori, sistem fail dan sambungan rangkaian. atas juga mempunyai pilihan untuk memaparkan data prestasi untuk aplikasi individu atau semua proses yang berjalan pada sistem.

Bagaimanakah cara saya mengemas kini maklumat yang dipaparkan di 'atas'?

atas ialah alat baris arahan yang memaparkan status proses dan ingatan komputer anda.Untuk mengemas kini maklumat yang dipaparkan di atas, gunakan pilihan -u.

Apakah proses yang mengambil masa CPU paling banyak?

Perintah atas boleh digunakan untuk memaparkan senarai proses yang menggunakan paling banyak masa CPU.Senarai ini akan termasuk proses yang sedang berjalan pada sistem, serta proses yang telah dimulakan baru-baru ini.Perintah atas juga boleh digunakan untuk memaparkan senarai semua proses pada sistem, tanpa mengira penggunaan CPU mereka.

Untuk melihat ID proses (PID) untuk proses tertentu, anda boleh menggunakan arahan pid.Sebagai contoh, untuk mengetahui proses yang menggunakan masa CPU paling banyak pada sistem anda, anda boleh menaip:

atas -n 1 | grep PID_of_process_you_mahd

Anda juga boleh menggunakan arahan ps untuk melihat maklumat tentang proses individu.

Apakah proses yang mengambil paling banyak memori?

Untuk mengetahui proses yang mengambil paling banyak memori, anda boleh menggunakan arahan atas.Untuk menjalankan arahan atas, taip:

atas

Ini akan memaparkan senarai semua proses yang sedang berjalan dan jumlah memori yang mereka gunakan.Proses dengan jumlah memori terbesar yang digunakan akan berada di bahagian atas senarai.Anda kemudian boleh menggunakan maklumat ini untuk mengetahui proses yang mengambil terlalu banyak memori dan harus dikurangkan atau dihapuskan.

Adakah sebarang proses swap-berat?

Perintah atas boleh digunakan untuk menunjukkan proses yang menggunakan paling banyak memori.Dalam kes ini, ia akan menunjukkan proses mana yang menukar data ke cakera.Jika proses menukar data ke cakera banyak, ia mungkin kerana ia menggunakan terlalu banyak memori dan perlu menukar data ke cakera untuk terus berjalan.

Adakah terdapat sebarang proses yang boleh dijalankan menunggu penjadualan?

Terdapat banyak proses yang boleh dijalankan menunggu penjadualan.Untuk melihat senarai semua proses yang sedang menunggu penjadualan, gunakan arahan atas:

atas -H | grep "menunggu"

Ini akan mengembalikan senarai semua proses yang sedang menunggu untuk beberapa jenis tindakan.Output mungkin kelihatan seperti ini:

0 10 3128 ?S 0:00 /usr/bin/php7-fpm -C /etc/php7/fpm/pool.d 1 10 3128 ?S 0:00 /usr/bin/php7-fpm -C /etc/php7/fpm2.d 2 10 3128 ?S 0:00 ps aux|grep php 7 akar 1708 1 0 00 : 01 : 09 mata / 0 00 : 00 [e-mel dilindungi] 19 3610 ?R+ 20 : 11 pts / 4 00 : 02 [email protected] 21 3610 pts / 4 00 : 02 [email protected] 22 3610 pts / 5 00 : 01 www-data 23 9240 ?R+ 24 : 13 pts / 6 04 : 43 php 7 25 8248 pts 26 12288 ?R+ 27 14336 ?W 28 15360 ?W 29 16384 ??Saya 30 16768 ??Saya 31 16992 ??Saya 32 18720 ??Saya 33 19840 ??Saya 34 20736 ??Saya 35 21952 ???Ss 36 22976 ???Ss 37 23928 ???Rs 38 24960 ???Rs 39 25120 ???Rs 40 25544 ???Rs 41 25768 ???????(S) 42 25912 ???????(S) 43 26368 ???????(S) 44 26432 ???????(S) 45 26624 ???????(S) 46 26848 ???????(S) 47 27072 __libc_start_main () from ../.libs/_startup 48 27616 _start () 49 27720 main () 50 27824 exit -- Verbose mode enabled 51 27928 rtld 4_init 2)(49 27720 main () 50 27824 exit -- Mod Verbose 6 didayakan 51 27928 rtld 4_init 2)(2 rtld 5_init 2) 28224 openlog("httpd", O_RDONLY|O_CLOEXEC) 55 28632 setenv("PATH", "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/) 56 28880 execve("httpd", ["httpd"], [/*], []); 57 29024 closelog(); 58 29152 stat ("configurationfile") 59 29280 chdir("..") 60 29344 lstat (" configurationfile") 61 29568 stat ("./var/#{LOGNAME}") 62 29872 fstat ("./var/#{LOGNAME}") 63 30096 unlink("./var/#{LOGNAME}") 64 30112 rm("./.gitmodules"); 65 30272 mkdir("./.gitmodules"); 66 30416 touch("./.gitmodules"); 67 30560 chmod("./.gitmodules", 0775); 68 30736 git init 69 30848 git add . 70 30976 git commit -m "initial commit" 71 31184 git push origin master 72 31392 cd .. 73 31488 rm -rf ./tmp 74 31592 & # 39; 31696 tidur 5 76 31704 Selesai dalam 05 saat 77 31840 tunjukkan senarai proses berjalan 78 31 956 ps axu | grep http 79 32064 Atas

Output daripada arahan atas menunjukkan bahawa terdapat lima proses menunggu untuk penjadualan.Dua entri pertama menunjukkan bahawa PHP7 berjalan sebagai daemon dan mengundi fail kumpulannya untuk permintaan.Entri ketiga menunjukkan bahawa pengguna root sedang log masuk dan bekerja pada komputer mereka.Entri keempat dan kelima menunjukkan bahawa www-data dan php7 masing-masing menolak perubahan pada repositori mereka dan memasukkannya ke cakera.

matlamat prestasi jangka pendek vs jangka panjang dengan 'top'.?

top ialah alat baris arahan yang boleh digunakan untuk menunjukkan matlamat prestasi jangka panjang dan jangka pendek untuk sistem.Arahan atas menunjukkan maklumat tentang CPU, memori, cakera I/O dan penggunaan rangkaian pada sistem.Ia juga boleh digunakan untuk menentukan proses yang menggunakan paling banyak sumber.

Perintah atas boleh digunakan untuk menentukan proses yang menggunakan paling banyak sumber pada sistem.Secara lalai, ia akan menunjukkan maklumat tentang CPU, memori, cakera I/O dan penggunaan rangkaian pada sistem.Anda boleh menggunakan pilihan -t untuk menentukan jenis sumber yang ingin anda lihat maklumatnya.Sebagai contoh, anda boleh menggunakan pilihan -t untuk menunjukkan maklumat tentang penggunaan proses.Ini akan menunjukkan kepada anda proses yang menggunakan paling banyak sumber pada sistem anda.

Perintah atas juga boleh digunakan untuk menentukan fail atau direktori yang menggunakan paling banyak ruang pada sistem anda.Anda boleh menggunakan pilihan -h untuk menentukan jumlah data (dalam bait) yang anda mahu lihat dalam setiap lajur dalam output top . Ini akan membantu anda mengetahui fail atau direktori yang mengambil terlalu banyak ruang pada sistem anda.