Siapa pengarang laporan itu?

mengeluarkan masa: 2022-09-24

Penulis laporan itu ialah sebuah syarikat bernama Wer.

Apakah tajuk laporan tersebut?

Tajuk laporan itu ialah "Laporan tentang Negeri Perpustakaan Awam di Amerika Syarikat.

Bilakah laporan itu diterbitkan?

Laporan itu diterbitkan pada Oktober 2016.

Di manakah laporan itu diterbitkan?

Laporan itu diterbitkan dalam "Journal of Forensic Sciences.

Mengapa laporan itu ditulis?

Laporan biasanya ditulis untuk memberikan maklumat atau analisis mengenai topik tertentu.Tujuan laporan itu mungkin untuk memberitahu pembuat keputusan, untuk mendidik orang ramai, atau untuk meningkatkan kualiti hidup bagi mereka yang membacanya.

Bagaimanakah laporan itu dikaji?

Laporan itu diselidik dengan menemu bual pelbagai orang, membaca pelbagai laporan, dan menjalankan temu bual.

Apakah penemuan utama laporan tersebut?

Penemuan utama laporan itu ialah

- terdapat keperluan untuk melaporkan dan menjejaki jenayah kebencian yang lebih baik di Kanada;

- lebih banyak perlu dilakukan untuk menangani perkauman dan diskriminasi sistemik;

- lebih banyak boleh dilakukan untuk menyokong mangsa jenayah benci.

Apakah implikasi daripada penemuan laporan tersebut?

Penemuan laporan itu mempunyai beberapa implikasi untuk perniagaan dan organisasi.Implikasi yang paling ketara ialah syarikat perlu lebih proaktif dalam amalan pengurusan data mereka jika mereka mahu kekal berdaya saing.Implikasi lain ialah organisasi perlu lebih berhati-hati tentang maklumat yang mereka kongsi dalam talian, kerana ia boleh diakses dengan mudah oleh pesaing.Akhir sekali, penemuan laporan mencadangkan bahawa pekerja harus dilatih tentang cara melindungi diri mereka daripada serangan siber.

Apakah cadangan yang dibuat oleh laporan itu?

Laporan itu mengesyorkan agar sekolah memberi tumpuan kepada meningkatkan penglibatan pelajar dan mengurangkan ketidakhadiran.Ia juga mencadangkan agar guru dilatih bagaimana untuk meningkatkan tingkah laku pelajar.Akhir sekali, laporan itu mengesyorkan agar sekolah membangunkan strategi komunikasi yang lebih baik dengan ibu bapa.

Bagaimanakah laporan itu akan digunakan?

Laporan itu akan digunakan untuk membantu membuat keputusan tentang masa depan syarikat.Ia juga akan digunakan untuk membantu meningkatkan operasi syarikat.

Siapa yang menugaskan atau membiayai penyelidikan untuk laporan ini?

Penyelidikan untuk laporan ini telah ditugaskan oleh __________.

Adakah ini laporan akademik atau kerajaan?Jika akademik, institusi apa yang dikaitkan dengan ?

Jika kerajaan, siapa yang menulisnya?

Laporan akademik ditulis oleh individu atau kumpulan individu yang berkaitan dengan universiti.Laporan kerajaan ditulis oleh seseorang yang bekerja untuk kerajaan.

Adakah laporan lain telah dikeluarkan mengenai topik ini?Jika ya, bagaimana perbandingan yang satu ini?

Laporan telah dikeluarkan mengenai topik ini.Laporan ini membandingkan penemuan laporan lain.