Hoe voeg je strings samen in een Bash-script?

tempo di emissione: 2022-09-24

Er zijn een paar manieren om strings in een Bash-script samen te voegen.De eenvoudigste manier is om het echo-commando te gebruiken:

echo "Hallo wereld!"

Dit zal de output "Hallo, wereld!" op één lijn.U kunt ook de ingebouwde opdracht van de tekenreeks gebruiken:

tekenreeks "Hallo, wereld!"

Dit zal de tekenreeks "Hallo, wereld!" aaneenschakelen. en voer het op één regel uit.Ten slotte kunt u het cat-commando gebruiken om elke regel van een bestand na elkaar af te drukken:

cat mijnbestand.txt

Hiermee worden alle regels in mijnbestand.txt een voor een afgedrukt.

Kun je variabelen gebruiken bij het aaneenschakelen van strings in Bash?

Ja, je kunt variabelen gebruiken bij het samenvoegen van strings in Bash.Om dit te doen, moet u eerst een variabele maken en deze een waarde toewijzen.Vervolgens kunt u de opdracht string concat gebruiken om de inhoud van de variabele samen te voegen met de tekenreeks die u invoert.Hier is een voorbeeld:

$ echo "Dit is een test" > test $ echo "Dit is een test" | string kat Dit is een test

In dit voorbeeld geeft de eerste regel eenvoudigweg "Dit is een test" weer.De tweede regel gebruikt de string cat-opdracht om "Dit is een test" samen te voegen met de uitvoer van de echo-opdracht die eerder werd uitgevoerd.Zoals je kunt zien, werkten beide commando's correct en creëerden ze een uitvoer die uit beide strings samen bestond.

Hoe echo een string met spaties in Bash?

Gebruik de volgende opdracht om een ​​tekenreeks met spaties in Bash te echoën:

echo "Hallo wereld" | sed 's/ /g'

De uitvoer van deze opdracht is "Hallo wereld".Om spaties in de tekenreeks op te nemen, moet u de vlag "/g" gebruiken.

Zijn aanhalingstekens van belang bij het aaneenschakelen van tekenreeksen in Bash?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van de context waarin de string-aaneenschakeling plaatsvindt.In het algemeen geldt dat als de aanhalingstekens niet vereist zijn voor de duidelijkheid of beknoptheid, ze moeten worden opgenomen.Er zijn echter een paar gevallen waarin ze misschien niet nodig zijn.

Als de aaneengeschakelde tekenreeksen beide enkelregelige waarden zijn (d.w.z. geen arrays), zijn er geen aanhalingstekens nodig.

Als de eerste tekenreeks een array is en de tweede tekenreeks een niet-arraywaarde, dan moeten beide tekenreeksen tussen dubbele aanhalingstekens ("") staan.

Ten slotte, als beide tekenreeksen arrays zijn en ten minste één van de tekenreeksen spaties of andere speciale tekens bevat die moeten worden ontsnapt (bijvoorbeeld "t"), dan moet elke tekenreeks tussen drievoudige aanhalingstekens ("") worden geplaatst.

Hoe kun je controleren of twee strings gelijk zijn in een Bash-script?

De eenvoudigste manier om te controleren of twee strings gelijk zijn in een Bash-script, is door de gelijkheidsoperator (=) te gebruiken. U kunt deze operator gebruiken om de tekens in elke tekenreeks te vergelijken en te bepalen of ze gelijk zijn.Als de strings niet gelijk zijn, moet een ervan worden gewijzigd.

Als je wilt controleren of twee strings identiek zijn, kun je de stringvergelijkingsfunctie strcmp() gebruiken.Deze functie vergelijkt de tekens in elke tekenreeks en retourneert een geheel getal dat aangeeft hoe vergelijkbaar de tekenreeksen zijn.De geretourneerde waarde is altijd kleiner dan of gelijk aan 0 (nul), wat betekent dat de twee strings niet identiek zijn.

Als u een enkel teken in elke tekenreeks wilt vergelijken, kunt u de indexoperator [] gebruiken.Deze operator neemt een geheel getal als parameter en retourneert het teken op die positie in beide strings.

Wat is het doel van de -n optie bij het herhalen van een string in Bash?

De -n optie wordt gebruikt om te voorkomen dat de shell een string interpreteert als een bestandsnaam.Als u het echo-commando zonder argumenten gebruikt, drukt Bash de invoerregel af gevolgd door een nieuwe regel.Als u echter de optie -n opneemt, vervangt Bash elke instantie van de invoerregel door een enkele kolom die alle tekens in die regel vertegenwoordigt, inclusief nieuwe regels.Op deze manier kunt u echo gebruiken om lange strings af te drukken zonder ze in meerdere regels te moeten opsplitsen.

Kun je meerdere regels uitvoeren met een enkele echo-opdracht in Bash?

Ja, u kunt meerdere regels uitvoeren met een enkele echo-opdracht in Bash.Om dit te doen, gebruikt u het backtick-teken (`) om de tekstreeks die u wilt echo als één regel in te sluiten.

Zullen nieuwe regels behouden blijven als tekenreeksinterpolatie tussen dubbele aanhalingstekens in Bash-scripts wordt gebruikt?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag omdat het afhangt van de specifieke context waarin stringinterpolatie wordt gebruikt.De meeste experts zijn het er echter over eens dat nieuwe regels behouden blijven als tekenreeksinterpolatie tussen dubbele aanhalingstekens in Bash-scripts wordt gebruikt.