Hoe verplaats je meerdere bestanden in Unix?

tempo di emissione: 2022-11-22

Het verplaatsen van bestanden in Unix is ​​een eenvoudig proces dat gedaan kan worden met het mv commando.Als u meerdere bestanden wilt verplaatsen, gebruikt u de vlag -m om aan te geven hoeveel bestanden u wilt verplaatsen.Als u bijvoorbeeld drie bestanden wilt verplaatsen, gebruikt u de volgende opdracht:

mv -m 3 mijnbestand1.txt mijnbestand2.txt mijnbestand3.txt

U kunt ook jokertekens gebruiken bij het verplaatsen van bestanden.Als u bijvoorbeeld al uw .

Wat is de opdracht om meerdere bestanden in Unix te verplaatsen?

Er is geen definitieve opdracht om meerdere bestanden in Unix te verplaatsen, aangezien de opdracht afhankelijk is van het besturingssysteem en het hulpprogramma voor bestandsbeheer dat wordt gebruikt.Enkele algemene opdrachten voor het verplaatsen van bestanden tussen systemen zijn echter:

cp -a : Dit kopieert alle bestanden in een bronmap naar een doelmap.

mv : Dit verplaatst of hernoemt een bestand of een groep bestanden.

rm : Dit verwijdert een bestand van uw systeem.

Kun je een bestemming specificeren bij het verplaatsen van meerdere bestanden in Unix?

Ja, u kunt een bestemming opgeven bij het verplaatsen van meerdere bestanden in Unix.

Hoe overschrijf je bestaande bestanden bij het verplaatsen van meerdere bestanden in Unix?

Gebruik de opdracht mv om bestaande bestanden te overschrijven bij het verplaatsen van meerdere bestanden in Unix.Deze opdracht verplaatst alle bestanden die op de opdrachtregel staan ​​naar een nieuwe map, zonder de bestaande bestanden te overschrijven.Gebruik de vlag -f om slechts één bestand te verplaatsen.Bijvoorbeeld:

mv mijnbestand1 mijnbestand2

Dit verplaatst mijnbestand1 naar mijnbestand2 zonder andere bestanden te overschrijven.Als u meerdere bestanden wilt verplaatsen, kunt u een jokerteken (*) gebruiken als onderdeel van uw lijst met bestandsnamen.Bijvoorbeeld:

mv *.txt mijnnieuwemap

Hiermee worden alle .txt-bestanden van uw huidige map naar een nieuwe map met de naam mynewdir verplaatst.Merk op dat deze opdracht geen bestaande .txt-bestanden in mynewdir overschrijft; het verplaatst ze gewoon daarheen.U kunt ook de vlag -i gebruiken om aan te geven dat u hoofdlettergebruik wilt negeren bij het matchen van bestandsnamen voor kopiëren of verplaatsen.Dit is handig als u bestandsnamen hebt met verschillende conventies voor hoofdlettergebruik (bijvoorbeeld MIJNBESTAND en MijnBestand).

Wat gebeurt er met verplaatste bestanden als de doelmap niet bestaat in Unix?

Als de bestemmingsdirectory niet bestaat, zal Unix deze aanmaken.Als de bron- en doeldirectory's zich op verschillende bestandssystemen bevinden, dan zal Unix de bestanden daartussen kopiëren.Als de bron- en doeldirectory's zich op hetzelfde bestandssysteem bevinden, zal Unix de bestanden naar hun plaats verplaatsen.

Moeten alle bestandsverplaatsingen worden bevestigd in Unix?

Nee, Unix vereist geen bevestiging voor het verplaatsen van bestanden.Als u echter een groot aantal bestanden verplaatst, is het vaak een goed idee om de opdracht mv te gebruiken om ervoor te zorgen dat alle bestanden correct worden verplaatst.U kunt ook de optie -f gebruiken om overschrijven te forceren als er tijdens het verplaatsen fouten optreden.

Kun je jokertekens gebruiken bij het verplaatsen van bestanden in Unix?

Ja, u kunt jokertekens gebruiken bij het verplaatsen van bestanden in Unix.U kunt bijvoorbeeld alle bestanden in een map die begint met "test" naar een andere map verplaatsen door de volgende opdracht te gebruiken:

mv * test

U kunt ook jokertekens gebruiken bij het hernoemen van bestanden.

Welke invloed hebben machtigingen op het verplaatsen van bestanden in Unix?

Machtigingen voor bestanden en mappen bepalen wie er toegang toe heeft, wat ze ermee kunnen doen en hoe lang ze in het bestandssysteem mogen blijven.De machtigingen voor een bestand of map worden ingesteld wanneer het wordt gemaakt met de opdracht mkdir of wanneer deze wordt gekopieerd met de opdracht cp.

De machtigingen voor een bestand worden bepaald door de volgende vier velden:

- eigenaar (die het bestand heeft gemaakt)

- groep (wie is de eigenaar van het bestand)

- modus (hoe leesbaar, beschrijfbaar en uitvoerbaar het bestand is)

- eigendom (wie heeft de volledige controle over het bestand)

Als u een map wilt verplaatsen die bestanden met verschillende machtigingen bevat, moet u eerst hun modi wijzigen zodat ze allemaal lees-/schrijfrechten hebben voor uw gebruikersaccount.Gebruik hiervoor een van deze opdrachten: chmod o+rwx folders_to_move of sudo chmod -R u+rwX folders_to_move . Nadat je hun modi hebt gewijzigd, kun je ze verplaatsen met elk standaard Unix-verplaatsingsgereedschap.Zorg ervoor dat u de namen van beide mappen tussen aanhalingstekens plaatst als ze spaties bevatten.Als u bijvoorbeeld "mijn documenten" en "mijn afbeeldingen" van de ene locatie naar de andere wilt verplaatsen, maar niet wilt dat iemand anders hun inhoud kan zien of bewerken, gebruikt u deze opdracht: sudo mv 'mijn documenten ' 'mijn foto's' .

Zijn er gevaren verbonden aan het in één keer verplaatsen van meerdere bestanden in Unix 10. 11.?12.?13.?

Er zijn enkele potentiële gevaren verbonden aan het tegelijk verplaatsen van meerdere bestanden in Unix-gebaseerde systemen.Het meest voor de hand liggende gevaar is dat de bestanden per ongeluk beschadigd raken als er geen goede back-up van is gemaakt.Bovendien kan het moeilijk zijn om bij te houden welk bestand bij welke bestandssysteemlocatie hoort, en dit kan tot problemen leiden als de bestanden terug naar hun oorspronkelijke locatie moeten worden verplaatst.Ten slotte bestaat het risico op netwerkproblemen als de bestanden via een netwerkverbinding worden overgedragen.Over het algemeen is het echter over het algemeen veilig om meerdere bestanden tegelijk te verplaatsen, zolang u voorzorgsmaatregelen neemt om ze te beschermen tegen onopzettelijke schade en ervoor zorgt dat alles soepel verloopt tijdens het overdrachtsproces.