Wat doet het 'top'-commando in Linux?

tempo di emissione: 2022-11-22

Het 'top'-commando is een Linux-commando dat een lijst weergeeft van processen die op het systeem draaien.De uitvoer kan worden gesorteerd op CPU, geheugengebruik of een andere kolom. De opdracht 'top' kan ook worden gebruikt om processen te beëindigen, procesinformatie te bekijken en meer. Ga voor meer informatie over de opdracht 'top' naar het volgende website:

.

Hoe toon ik de volledige opdrachtregel voor een proces met 'top'?

Om de volledige opdrachtregel voor een proces met 'top' weer te geven, typt u:

bovenkant

Hierdoor wordt een lijst weergegeven met alle actieve processen op uw systeem, met de bijbehorende opdrachtregels.U kunt deze informatie gebruiken om vast te stellen welk proces een probleem veroorzaakt of om te zien hoe uw systeem in het algemeen presteert.Als u bijvoorbeeld wilt weten welk programma de meeste CPU-tijd in beslag neemt, kunt u top gebruiken om te onderzoeken.

Waarom is de volledige opdrachtregel belangrijk bij het gebruik van 'top'?

De volledige opdrachtregel is belangrijk wanneer u 'top' gebruikt, omdat u hiermee alle processen op uw computer kunt zien.Dit kan handig zijn als u wilt weten welk proces een probleem veroorzaakt of als u gewoon een algemeen overzicht wilt krijgen van hoe uw computer presteert.

Hoe beëindig ik een proces met 'top'?

Om een ​​proces te beëindigen met 'top' typt u: top -u

Als u het proces bijvoorbeeld wilt beëindigen met ID 7576, typt u: top -u 7576.

Welke andere kenmerken heeft 'top'?

top is een opdrachtregelprogramma dat informatie weergeeft over de status van uw computer.Het bevat functies om processen, geheugengebruik, bestandssystemen en netwerkverbindingen te bewaken. top heeft ook opties om prestatiegegevens weer te geven voor individuele applicaties of alle lopende processen op het systeem.

Hoe update ik de informatie weergegeven in 'top'?

top is een opdrachtregelprogramma dat de status van de processen en het geheugen van uw computer weergeeft.Gebruik de optie -u om de bovenaan weergegeven informatie bij te werken.

Welke processen nemen de meeste CPU-tijd in beslag?

De opdracht top kan worden gebruikt om een ​​lijst met processen weer te geven die de meeste CPU-tijd gebruiken.Deze lijst bevat processen die momenteel op het systeem worden uitgevoerd, evenals processen die onlangs zijn gestart.De opdracht top kan ook worden gebruikt om een ​​lijst weer te geven van alle processen op het systeem, ongeacht hun CPU-gebruik.

Om de proces-ID (PID) voor een specifiek proces te bekijken, kunt u het pid-commando gebruiken.Als u bijvoorbeeld wilt weten welk proces de meeste CPU-tijd op uw systeem gebruikt, kunt u het volgende typen:

boven -n 1 | grep PID_of_process_you_want

U kunt ook de opdracht ps gebruiken om informatie over individuele processen te bekijken.

Welke processen nemen het meeste geheugen in beslag?

Om erachter te komen welke processen het meeste geheugen in beslag nemen, kunt u de opdracht top gebruiken.Typ het volgende om het bovenste commando uit te voeren:

bovenkant

Hierdoor wordt een lijst weergegeven met alle lopende processen en hoeveel geheugen ze gebruiken.Het proces met de grootste hoeveelheid gebruikt geheugen staat bovenaan de lijst.U kunt deze informatie vervolgens gebruiken om erachter te komen welke processen te veel geheugen in beslag nemen en moeten worden verminderd of geëlimineerd.

Zijn er processen die swap-zwaar zijn?

De opdracht top kan worden gebruikt om de processen weer te geven die het meeste geheugen gebruiken.In dit geval zou het laten zien welke processen gegevens naar schijf uitwisselen.Als een proces veel gegevens naar schijf verwisselt, kan dit zijn omdat het te veel geheugen gebruikt en gegevens naar schijf moet verwisselen om door te kunnen gaan.

Zijn er uitvoerbare processen die wachten op planning?

Er wachten veel uitvoerbare processen op planning.Gebruik de opdracht top om een ​​lijst te zien van alle processen die momenteel wachten op planning:

bovenaan -H | grep "wachten"

Hiermee wordt een lijst geretourneerd met alle processen die momenteel wachten op een of andere actie.De uitvoer kan er ongeveer zo uitzien:

0 10 3128 ?S 0:00 /usr/bin/php7-fpm -C /etc/php7/fpm/pool.d 1 10 3128 ?S 0:00 /usr/bin/php7-fpm -C /etc/php7/fpm2.d 2 10 3128 ?S 0:00 ps aux|grep php 7 root 1708 1 0 00: 01: 09 ptn / 0 00: 00 [email protected] 19 3610 ?R+ 20: 11 ptn / 4 00: 02 [e-mail beveiligd] 21 3610 ptn / 4 00: 02 [e-mail beveiligd] 22 3610 ptn / 5 00: 01 www-data 23 9240 ?R+ 24: 13 ptn / 6 04: 43 php 7 25 8248 ptn 26 12288 ?R+ 27 14336 ?W28 15360 ?W29 16384 ??ik 30 16768 ??ik 31 16992 ??ik 32 18720 ??ik 33 19840 ??ik 34 20736 ??ik 35 21952 ???Ss 36 22976 ???Ss 37 23928 ???€ 38 24960???Rs 39 25120???Rs 40 25544???Rs 41 25768???????(S) 42 25912 ???????(S) 43 26368 ???????(S) 44 26432 ???????(S) 45 26624 ???????(S) 46 26848 ???????(S) 47 27072 __libc_start_main () van ../.libs/_startup 48 27616 _start () 49 27720 main () 50 27824 exit -- Uitgebreide modus ingeschakeld 51 27928 rtld_init() 52 28064 getuid() 53 28160 geteuid() 54 28224 openlog("httpd", O_RDONLY|O_CLOEXEC) 55 28632 setenv("PATH", "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/) 56 28880 execve("httpd", ["httpd"], [/*], []); 57 29024 closelog(); 58 29152 stat ("configuratiebestand") 59 29280 chdir("..") 60 29344 lstat (" configuratiebestand") 61 29568 stat ("./var/#{LOGNAME}") 62 29872 fstat ("./var/#{LOGNAME}") 63 30096 ontkoppelen(./var/#{LOGNAME}") 64 30112 rm("./.gitmodules"); 65 30272 mkdir("./.gitmodules"); 66 30416 touch("./.gitmodules"); 67 30560 chmod("./.gitmodules", 0775); 68 30736 git init 69 30848 git add .70 30976 git commit -m "initial commit" 71 31184 git push origin master 72 31392 cd .. 73 31488 rm -rf ./tmp 74 31592 echo "Voltooid in #{time}" >&5 75 31696 slaap 5 76 31704 Voltooid in 05 seconden 77 31840 toon lopende proceslijst 78 31 956 pk axu | grep http 79 32064 Naar boven

De uitvoer van het commando top laat zien dat er vijf processen wachten op planning.De eerste twee ingangen laten zien dat PHP7 draait als een daemon en zijn poolbestanden opvraagt.Het derde item laat zien dat de rootgebruiker momenteel is ingelogd en op zijn computer werkt.De vierde en vijfde vermelding laten zien dat www-data en php7 respectievelijk wijzigingen naar hun repository pushen en ze op schijf vastleggen.

prestatiedoelen op korte versus lange termijn met 'top'.?

top is een opdrachtregelprogramma dat kan worden gebruikt om langetermijn- en kortetermijnprestatiedoelen voor systemen weer te geven.De opdracht top toont informatie over de CPU, het geheugen, schijf-I/O en netwerkgebruik op een systeem.Het kan ook worden gebruikt om te bepalen welke processen de meeste bronnen gebruiken.

De opdracht top kan worden gebruikt om te bepalen welke processen de meeste bronnen op een systeem gebruiken.Standaard toont het informatie over de CPU, het geheugen, schijf-I/O en netwerkgebruik op een systeem.U kunt de optie -t gebruiken om aan te geven over welk type bron u informatie wilt zien.U kunt bijvoorbeeld de optie -t gebruiken om informatie over procesgebruik weer te geven.Dit laat u zien welke processen de meeste bronnen op uw systeem gebruiken.

De opdracht top kan ook worden gebruikt om te bepalen welke bestanden of mappen de meeste ruimte op uw systeem innemen.U kunt de optie -h gebruiken om aan te geven hoeveel gegevens (in bytes) u in elke kolom in de uitvoer van top wilt zien. Dit zal u helpen erachter te komen welke bestanden of mappen te veel ruimte op uw systeem innemen.