Jak wyrównać obiekty do obszaru roboczego w programie Illustrator CS6?

czas wydawania: 2022-09-24

W programie Illustrator można wyrównywać obiekty do obszaru roboczego, zaznaczając obiekt i korzystając z panelu Wyrównaj.Możesz także użyć narzędzi wyrównania w panelu Narzędzia.

Górny prawy: obiekt zostanie wyrównany w prawym górnym rogu obszaru roboczego.

Dolny lewy: obiekt zostanie wyrównany w lewym dolnym rogu na obszarze roboczym.

Dolny prawy: obiekt zostanie wyrównany w prawym dolnym rogu obszaru roboczego.

  1. Wybierz obiekt, który chcesz wyrównać.W panelu Wyrównaj kliknij przycisk Poziomo ( ). W przycisku Pionowo ( ) wybierz jedną z następujących opcji: Lewy górny: Obiekt zostanie wyrównany w lewym górnym rogu obszaru roboczego.
  2. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany i zamknąć panel Wyrównaj.(Jeśli chcesz zachować kopię oryginalnego wyrównania, wybierz opcję Zachowaj oryginał w kroku )Możesz również użyć tych metod, aby dostosować istniejące wyrównanie:(Tylko w programie Illustrator CS6 )Aby przesunąć obiekt w górę lub w dół wzdłuż osi, zaznacz go, a następnie użyj jednego z tych poleceń:(Tylko w programie Illustrator CS6)Aby obrócić obiekt wokół punktu środkowego, zaznacz go, a następnie użyj jednego z tych poleceń:(W programie Illustrator Tylko CS6)Aby zmienić rozmiar obiektu bez zmiany jego kształtu lub rozmiaru, zaznacz go, a następnie użyj jednego z następujących poleceń:(Tylko w programie Illustrator CS6)Aby zmienić położenie wszystkich zaznaczonych obiektów wzdłuż danej ścieżki wektorowej, wybierz Edycja > Ścieżka > Przesunięcie ścieżki . Następnie przeciągnij punkty, w których chcesz umieścić obiekty.(Tylko Illustrator CC)Jeśli chcesz utworzyć precyzyjne przesunięcia dla wielu zaznaczeń jednocześnie, spróbuj użyć opcji Obiekt > Utwórz ścieżkę odsunięcia . To polecenie tworzy nową ścieżkę przesunięcia, która jest oparta na innej ścieżce już w dokumencie.(Tylko Illustrator CC)Podczas pracy z pogrupowaną zawartością w programie Illustrator CC czasami pomocne jest przyciąganie poszczególnych członków grupy na miejsce podczas wyrównywania ich względem siebie inne.(Tylko program Illustrator CC)Gdy grupowanie zawartości w programie Illustrator CC jest łatwiejsze, jeśli są one zatrzaskiwane na miejscu podczas tworzenia, zamiast próbować później, gdy mogą wystąpić konflikty spowodowane zmianami wprowadzonymi w innym miejscu dokumentu.(Tylko program Illustrator CC)( Tylko Illustrator CS5 i wcześniejsze)(W starszych wersjach programu Adobe Photoshop/Adobe After Effects zadanie to było wykonywane przez edycję punktów kontrolnych w poszczególnych kształtach.

Jaki jest najszybszy sposób wyrównania obiektów do obszaru roboczego w programie Illustrator CS6?

Istnieje kilka sposobów wyrównywania obiektów w programie Illustrator CS6.Jednym ze sposobów jest użycie polecenia Wyrównaj w panelu Obiekt.Możesz także użyć narzędzi wyrównywania w panelu Obszar roboczy lub elementu menu Wyrównanie w panelu Narzędzia.Na koniec możesz użyć skrótów klawiaturowych, aby szybko wyrównać obiekty.

Aby wyrównać obiekt za pomocą polecenia Wyrównaj, zaznacz go i kliknij przycisk Wyrównaj ( ). Pojawi się okno dialogowe Wyrównaj.W tym oknie dialogowym możesz określić, w jaki sposób chcesz umieścić swój obiekt względem innych obiektów na obszarze roboczym.Możesz także określić, czy chcesz zachować proporcje podczas wyrównywania obiektu, a także możesz wybrać jedną z kilku opcji wyrównania.

Aby wyrównać obiekty za pomocą narzędzi wyrównywania w panelu Obszar roboczy, najpierw zaznacz wszystkie obiekty, które chcesz wyrównać.Następnie kliknij jeden z przycisków wyrównania ( ), co spowoduje otwarcie paska narzędzi z czterema opcjami wyrównania: Górny lewy, Górny prawy, Dolny lewy i Dolny prawy.Aby przenieść obiekt, który jest automatycznie wyrównany, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac) i przeciągnij go w wybrane miejsce.

Wreszcie, jeśli chcesz szybko wyrównać wiele obiektów bez wprowadzania żadnych poleceń lub wybierania ich pojedynczo, możesz użyć skrótów klawiaturowych . Aby szybko wyrównać obiekt w jego punkcie środkowym , naciśnij klawisze Ctrl+Align Center . Aby szybko wyrównać obiekt w poziomie lub w pionie , naciśnij klawisze Ctrl+Wyrównaj w poziomie lub w pionie .

Czy istnieje sposób na grupowe wyrównywanie obiektów do obszarów roboczych w programie Illustrator CS6?

Istnieje sposób na grupowe wyrównywanie obiektów do obszarów roboczych w programie Illustrator CS6, ale nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać.Najlepszym sposobem na wykonanie tego zadania jest użycie narzędzia Wyrównaj, a następnie wybranie opcji Obszar roboczy z paska menu.Możesz także użyć skrótu klawiaturowego ALT + A (PC) lub CTRL + A (Mac). Po wybraniu opcji Obszar roboczy musisz umieścić każdy obiekt na obszarze roboczym tak, aby był wyrównany z lewą lub prawą krawędzią obszaru roboczego.Jeśli obiekt nie jest prawidłowo umieszczony, możesz to naprawić za pomocą przycisków wyrównania poziomego i pionowego narzędzia Wyrównaj.Na koniec możesz kliknąć każdy obiekt, aby zastosować jego ustawienia wyrównania, a następnie zapisać dokument.

Jak upewnić się, że obiekty są prawidłowo wyrównane do obszaru roboczego w programie Illustrator CS6?

Istnieje kilka sposobów wyrównywania obiektów w programie Illustrator CS6.Możesz użyć panelu Wyrównaj lub użyć uchwytów wyrównywania, które pojawiają się podczas przeciągania obiektu nad innym obiektem.

Możesz także użyć opcji wyrównania w panelu Właściwości dla wybranych obiektów.Dostępne opcje to Góra, Lewo, Prawo, Dół i Środek.

Na koniec możesz użyć narzędzia Wyrównaj (A), aby wyrównać obiekty na ścieżce lub kształcie.Po wybraniu narzędzia Wyrównaj na pasku opcji wyświetlane są trzy przyciski wyrównania: Górny lewy, Górny prawy i Dolny lewy.

Dlaczego nie widzę opcji wyrównania, gdy w programie Illustrator CS6 zaznaczono obiekt?

Jest kilka rzeczy, które mogą powodować ten problem.

-Jeśli masz wybrany obiekt w programie Illustrator CS6, upewnij się, że narzędzie Obiekt jest aktywne, a panel Wyrównaj jest otwarty.

— Jeśli używasz wersji programu Illustrator starszej niż CS6, opcje wyrównania mogą nie być dostępne po zaznaczeniu obiektu.W takich przypadkach do wyrównywania obiektów konieczne będzie użycie innych narzędzi (takich jak paleta Wyrównanie lub linijki).

- Inną możliwością jest to, że komputer nie jest wystarczająco wydajny, aby obsłużyć złożone funkcje wyrównania programu Illustrator.Jeśli Twój komputer ma problemy z nadążaniem za wymaganiami programu Illustrator, rozważ przejście na bardziej wydajną maszynę.

Jaka jest różnica między Wyrównaj do obszaru roboczego a Wyrównaj do zaznaczenia w programie Illustrator CS6?

W programie Illustrator CS6 istnieje różnica między opcjami Wyrównaj do obszaru roboczego i Wyrównaj do zaznaczenia.

Wyrównaj do obszaru roboczego umożliwia wyrównanie obiektów do granic obszaru roboczego, a Wyrównaj do zaznaczenia umożliwia wyrównanie obiektów do granic zaznaczenia.

Obie opcje mają swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, która z nich najlepiej sprawdzi się w Twoim projekcie.

Oto kilka wskazówek dotyczących wyboru metody wyrównania:

Korzystając z opcji Wyrównaj do obszaru roboczego, upewnij się, że obszary robocze są wystarczająco duże, aby wszystkie obiekty mieściły się wygodnie w granicach.Jeśli twoje obszary robocze są zbyt małe, możesz skończyć z niechcianymi przerwami między obiektami a granicami obszaru roboczego.Dodatkowo, jeśli próbujesz umieścić wiele obiektów na jednym obszarze roboczym, pamiętaj, aby wybrać wystarczająco duży margines wokół każdego obiektu, aby nie nakładały się na siebie.

Jeśli pracujesz z zaznaczeniami zamiast z pojedynczymi obiektami, najłatwiej zacząć od zaznaczenia obszaru, do którego chcesz wyrównać obiekty (zazwyczaj będzie to cała warstwa lub grupa warstw). Po zaznaczeniu obszaru kliknij przycisk Wyrównaj (w panelu Właściwości) i wybierz z menu rozwijanego opcję Wyrównaj do obszaru roboczego lub Wyrównaj do zaznaczenia.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z opcji Wyrównaj do obszaru roboczego wszelkie nakładające się obszary między sąsiednimi obiektami zostaną scalone w jedną dużą plamę; może to spowodować nieoczekiwane rezultaty, jeśli kompozycja zawiera złożone kształty lub tekstury.I odwrotnie, podczas korzystania z opcji Wyrównaj do zaznaczenia nakładające się obszary pozostaną oddzielne; może to jednak prowadzić do bardziej skomplikowanych problemów z wyrównaniem, jeśli grafika zawiera wiele drobnych szczegółów.

Na koniec warto zauważyć, że obie opcje umożliwiają precyzyjne dostosowanie ustawień wyrównania, przeciągając poszczególne narożniki obiektów bezpośrednio do odpowiednich punktów siatki po obu stronach granicy obszaru roboczego (lub granicy zaznaczenia). Jest to przydatne, jeśli chcesz przesunąć obiekt nieco poza środek, ale nie chcesz ręcznie wyrównać wszystkich otaczających go elementów.

Czy mogę użyć polecenia Wyrównaj do obszaru roboczego na więcej niż jednym obiekcie naraz w programie Illustrator CS6?

Tak, możesz użyć polecenia Wyrównaj do obszaru roboczego na więcej niż jednym obiekcie naraz w programie Illustrator CS6.Jeśli jednak chcesz wyrównać wszystkie obiekty w wybranej grupie razem, musisz użyć opcji Grupuj w menu kontekstowym polecenia Wyrównaj do obszaru roboczego.

Kiedy powinienem użyć opcji Wyrównaj do obszaru roboczego, a kiedy Wyrównaj do zaznaczenia w programie Illustrator CS6?

Podczas pracy z grafiką w programie Illustrator istnieją dwie główne metody wyrównywania obiektów do obszaru roboczego: Wyrównaj do obszaru roboczego i Wyrównaj do zaznaczenia.

Wyrównaj do obszaru roboczego jest generalnie zalecane w przypadku większych dzieł sztuki, ponieważ zapewnia wyrównanie wszystkich elementów w tej samej przestrzeni na obszarze roboczym.Może to być przydatne, gdy chcesz zachować spójność projektu na wielu stronach lub ekranach.

Z drugiej strony Wyrównaj do zaznaczenia jest bardziej odpowiedni dla mniejszych fragmentów kompozycji, w których wyrównanie między poszczególnymi elementami nie jest tak ważne.Ta metoda pozwala wybrać określone elementy, a następnie przeciągnąć je w odpowiednie miejsce względem obszaru roboczego.W rezultacie to podejście lepiej nadaje się do tworzenia szczegółowych ilustracji lub logo, w których dokładność jest kluczowa.

Obie metody mają swoje zalety i wady - więc ostatecznie zależy to od tego, co chcesz osiągnąć swoim projektem.

Czy istnieje skrót klawiaturowy do poleceń wyrównania w programie Illustrator CS6?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ skrót klawiaturowy do poleceń wyrównania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i wersji programu Illustrator.

Czy po wyrównaniu obiektu do obszaru roboczego mogę go cofnąć bez konieczności ponownego wyrównania?

Tak, możesz przenieść obiekt z powrotem do jego pierwotnej lokalizacji bez konieczności ponownego wyrównywania.Aby to zrobić, najpierw wybierz obiekt, a następnie użyj klawiszy strzałek na klawiaturze, aby przenieść go tam, gdzie chcesz.Po przesunięciu obiektu naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do trybu wyrównania.

Czy moje obiekty pozostaną wyrównane, jeśli obrócę lub zmienię rozmiar obszaru roboczego, na którym się znajdują w programie illustrator cs6>?

Tak, obiekty pozostaną wyrównane, jeśli obrócisz lub zmienisz rozmiar obszaru roboczego, na którym się znajdują w programie Illustrator cs6.Jednak zawsze dobrze jest skonsultować się z projektantem lub kierownikiem projektu przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w szacie graficznej z obawy przed niezamierzonym uszkodzeniem.

Jeśli mój dokument ma więcej niż jedną stronę, czy opcje wyrównania będą nadal działać poprawnie?

Tak, opcje wyrównania będą nadal działać poprawnie, jeśli dokument ma więcej niż jedną stronę.

Co się stanie, jeśli spróbuję wyrównać obiekt poza obszarem roboczym — czy zatrzaśnie się na miejscu, czy po prostu pozostanie na swoim miejscu>?

Jeśli spróbujesz wyrównać obiekt poza obszarem roboczym, zatrzaśnie się on na swoim miejscu.Jeśli później zechcesz przenieść obiekt z powrotem do obszaru roboczego, możesz użyć narzędzi do wyrównywania w programie Illustrator CS6.