Jak włączyć górny pasek narzędzi w programie Illustrator?

czas wydawania: 2022-06-24

Górny pasek narzędzi to pasek narzędzi, który pojawia się u góry okna programu Illustrator.Możesz go włączyć, klikając menu Okno i wybierając Paski narzędzi, a następnie wybierając Górny pasek narzędzi.Alternatywnie można użyć skrótu klawiaturowego Alt+T (Windows) lub Option+T (Mac). Górny pasek narzędzi zawiera szereg przydatnych narzędzi, w tym:• Narzędzie Zoom umożliwia powiększanie lub zmniejszanie rozmiaru kompozycji; • Narzędzie Zaznaczanie umożliwia zaznaczanie określonych obszarów kompozycji;• Narzędzie Kroplomierz umożliwia próbkowanie kolorów z kompozycji;• Narzędzie Ołówek umożliwia rysowanie linii i kształtów w kompozycji; oraz• Narzędzie Pathfinder umożliwia tworzenie ścieżek w kompozycji. Jeśli chcesz wyłączyć górny pasek narzędzi, po prostu kliknij ikonę widoczną obok jego nazwy (na przykład Górny pasek narzędzi), a następnie wybierz opcję Brak z menu, które pojawi się.Możesz również dostosować, które narzędzia są dostępne na górnym pasku narzędzi, otwierając Preferencje (Okno > Preferencje), klikając kartę Ogólne i odpowiednio konfigurując swoje preferencje.Mam nadzieję że to pomoże!

Włącz górny pasek narzędzi w programie Illustrator — przewodnik

W tym przewodniku pokażemy, jak włączyć/wyłączyć/dostosować górny pasek narzędzi w wersji programu Illustrator CC 2017-2018.

Gdzie znajduje się opcja włączenia górnego paska narzędzi?

Górny pasek narzędzi znajduje się w menu Okno.Aby go włączyć, wykonaj następujące kroki:1.Otwórz program Illustrator i kliknij menu Okno2.Wybierz kartę Pasek narzędzi3.Zaznacz pole obok „Górny pasek narzędzi”4.Kliknij OK5.Jesteś skończony!Teraz możesz uzyskać dostęp do wszystkich swoich narzędzi i poleceń na wyciągnięcie ręki, klikając ikonę górnego paska narzędzi lub naciskając TAB (lub używając skrótów klawiaturowych).

Jakie są korzyści z włączenia górnego paska narzędzi?

Gdy górny pasek narzędzi jest włączony, umożliwia szybszy dostęp do często używanych narzędzi i poleceń.Dodatkowo może pomóc Ci zaoszczędzić czas, zmniejszając liczbę kliknięć wymaganych do wykonywania typowych zadań.Wreszcie, włączenie górnego paska narzędzi może sprawić, że przepływ pracy będzie płynniejszy i łatwiejszy.

Jak dostosować górny pasek narzędzi w programie Illustrator?

Aby włączyć górny pasek narzędzi w programie Illustrator, wykonaj następujące kroki:1.Otwórz plik programu Illustrator, który chcesz dostosować.2.W panelu Narzędzia kliknij przycisk Opcje ( ).3.W oknie dialogowym Opcje wybierz Ogólne z lewego panelu, a następnie Górny pasek narzędzi z prawego panelu.4.Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.5.Aby dodać lub usunąć elementy paska narzędzi, przeciągnij je i upuść na obszar paska narzędzi lub użyj przycisków na dole paska narzędzi, aby szybko dodać lub usunąć elementy.6.Aby zmienić domyślną wartość elementu paska narzędzi, kliknij go dwukrotnie lub wprowadź jego wartość w polu tekstowym obok niego.7.Po zakończeniu dostosowywania górnego paska narzędzi kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje i powrócić do okna dokumentu.

Jakie narzędzia są dostępne na górnym pasku narzędzi w programie Illustrator?

Jak ich używasz?Jakie są zalety używania górnego paska narzędzi w programie Illustrator?

Podczas pracy z programem Illustrator jednym z najbardziej przydatnych narzędzi do Twojej dyspozycji jest górny pasek narzędzi.Ten pasek narzędzi znajduje się po lewej stronie ekranu i zawiera różne narzędzia, które mogą przyspieszyć przepływ pracy.

Pierwszym narzędziem na pasku narzędzi jest narzędzie Zaznaczanie ( ), które umożliwia zaznaczanie obiektów lub obszarów obrazu.Za pomocą tego narzędzia można również dokonywać zaznaczeń, klikając i przeciągając wokół obiektu.Kolejnym narzędziem jest Kroplomierz ( ), który umożliwia próbkowanie kolorów z obrazu.Możesz również użyć tego narzędzia do wypełnienia kolorów o określonym odcieniu lub nasyceniu.

Następne dwa narzędzia znajdują się blisko siebie na górnym pasku narzędzi: Pathfinder ( ) i Selector Tool ( ). Pathfinder umożliwia tworzenie ścieżek między wybranymi punktami, podczas gdy narzędzie wyboru pozwala wybrać określone elementy na obrazie.Oba te narzędzia mają wiele zastosowań, w tym wybieranie pojedynczych pikseli, tworzenie gradientów i nie tylko.

Ostatnie dwa narzędzia na górnym pasku narzędzi to Obrys ( ) i Wypełnienie ( ). Obrys tworzy linie lub kształty na podstawie zdefiniowanych parametrów, natomiast wypełnienie wypełnia dowolny określony kolor lub teksturę.Oba te narzędzia mają wiele zastosowań, w tym dodawanie świateł i cieni do obrazów, tworzenie niestandardowych obramowań i efektów i nie tylko.

Ogólnie rzecz biorąc, używanie górnego paska narzędzi w programie Illustrator może zaoszczędzić czas, zapewniając szybki dostęp do często używanych narzędzi.Ponadto korzystanie z tych narzędzi często skutkuje szybszym przepływem pracy ze względu na ich intuicyjne układy projektowe.

Czy istnieje sposób na szybki dostęp do górnych opcji paska narzędzi w programie Illustrator?

Istnieje sposób na szybki dostęp do górnych opcji paska narzędzi w programie Illustrator, ale wymaga to trochę pracy.Aby włączyć górny pasek narzędzi, otwórz preferencje programu Illustrator, klikając przycisk „ Preferencje ” w lewym górnym rogu okna aplikacji, a następnie wybierając „ Ogólne ” z listy kategorii preferencji.Następnie wybierz „ Paski narzędzi i pasek menu ”.Pod „Menu najwyższego poziomu” zobaczysz opcję o nazwie „Włącz górny pasek narzędzi”.Jeśli ta opcja jest wyłączona (co prawdopodobnie będzie domyślnie), kliknij ją, aby ją włączyć.Po włączeniu możesz uzyskać dostęp do większości górnych opcji paska narzędzi, naciskając skrót klawiaturowy ( Ctrl+T ) lub klikając odpowiednią ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu okna dokumentu.Na przykład, jeśli chcesz zmienić wygląd kursora, kliknij strzałkę obok „ Kursor ”.Możesz także użyć tych samych skrótów, aby uzyskać dostęp do innych często używanych opcji paska narzędzi, takich jak Cofnij/Ponów , Powiększ/Pomniejsz i Zaznacz wszystko . Na koniec upewnij się, że wszelkie niestandardowe menu, które utworzyłeś (klikając obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierając „ Utwórz menu niestandardowe...” z wynikowego menu kontekstowego) znajdują się na górnym pasku narzędzi, odznaczając odpowiednie pola wyboru.

Jakie jest domyślne ustawienie górnego paska narzędzi w programie Illustrator?

Domyślnym ustawieniem górnego paska narzędzi w programie Illustrator jest pokazanie przybornika.Możesz zmienić to ustawienie, klikając kartę „Pasek narzędzi” w oknie Preferencje i wybierając jedną z opcji z menu rozwijanego „Górny pasek narzędzi”.

Czy mogę wyłączyć górny pasek narzędzi w programie Illustrator, jeśli go nie potrzebuję?

Tak, możesz wyłączyć górny pasek narzędzi w programie Illustrator.Aby to zrobić, otwórz okno dialogowe preferencji, klikając przycisk Preferencje w lewym górnym rogu okna aplikacji lub naciskając Ctrl+P (Windows) lub Command+P (Mac). W oknie dialogowym preferencji kliknij kartę Ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz górny pasek narzędzi.Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe preferencji.

Jak zapisać zmiany w górnych ustawieniach paska narzędzi w programie Illustrator?

Jak zapisać zmiany w górnych ustawieniach paska narzędzi w programie Illustrator?

1 Otwórz program Illustrator i wybierz Plik > Preferencje > Ogólne

2 W sekcji „Górny pasek narzędzi” zaznacz pole „Pokaż górny pasek narzędzi przy pierwszym otwarciu dokumentu”

3 Kliknij OK, aby zamknąć okno Preferencje

4 Aby włączyć lub wyłączyć górny pasek narzędzi, kliknij jego ikonę na pasku narzędzi (wygląda jak koło zębate).

5 Jeśli chcesz ukryć lub pokazać wszystkie paski narzędzi, odznacz/zaznacz „Pokaż wszystkie elementy paska narzędzi”.

6 Aby zmienić narzędzia wyświetlane na górnym pasku narzędzi , kliknij jedną z tych ikon na dole rolki turbo . 7 Możesz także wpisać polecenie w pasku poleceń na dole okna programu Illustrator (kliknij za pomocą wskaźnika myszy, jeśli nie jest widoczny). Na przykład, aby zapisać rysunek w pliku apdf, wpisz „saveas pdf” wcommandB i naciśnij klawisz Enter/Return. 8 Po zakończeniu pracy z kolektorem zamknij go, klikając Plik>Zamknij okno.

  1. Otwórz program Illustrator i wybierz Plik > Preferencje > Ogólne W sekcji „Górny pasek narzędzi” zaznacz pole „Pokaż górny pasek narzędzi przy pierwszym otwarciu dokumentu”.Kliknij OK, aby zamknąć okno Preferencje Aby włączyć lub wyłączyć górny pasek narzędzi, kliknij ikonę na pasku narzędzi (wygląda jak koło zębate). Jeśli chcesz ukryć lub pokazać wszystkie paski narzędzi, odznacz/zaznacz „Pokaż wszystkie elementy paska narzędzi”.Aby zmienić narzędzia wyświetlane na górnym pasku narzędzi, kliknij jedną z ikon u góry paska narzędzi (np. Ołówek). Możesz także wpisywać polecenia w pasku poleceń na dole okna programu Illustrator (kliknij je wskaźnikiem myszy, jeśli nie są widoczne). Na przykład, aby zapisać bieżący rysunek jako plik PDF, wpisz „saveas pdf” w pasku poleceń i naciśnij klawisz Enter/Return.Po zakończeniu pracy w programie Illustrator zamknij go, klikając Plik > Zamknij okno Uruchom ponownie program Illustrator, aby wszelkie wprowadzone zmiany zaczęły obowiązywać.Jeśli na komputerze zainstalowano wiele wersji programu Illustrator — na przykład starszą i nowszą wersję — upewnij się, że preferencje każdej wersji są otwierane osobno, aby nie zastępowały one nawzajem swoich ustawień: Otwórz program Illustrator i wybierz polecenie Plik > Preferencje w „Ogólne”, upewnij się, że zaznaczona jest opcja Pokaż górny pasek narzędzi po pierwszym otwarciu dokumentu Kliknij OK W każdym indywidualnym oknie preferencji Wygląd (Okno), Zachowanie (Skróty klawiaturowe), Wejście i wyjście (Typy plików i kodowanie) itp. upewnij się, że opcja Pokaż górny pasek narzędzi nie jest zaznaczona Zamknij wszystkie okna preferencji, klikając Plik > Zamknij okno Uruchom ponownie program Illustrator, aby wprowadzone zmiany odniosły skutek... Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa w celu włączenia lub wyłączenia górnego paska narzędzi w programie Illustrator, możesz uzyskaj pomoc od naszego zespołu obsługi klienta, który z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania lub problemy, które możesz napotkać podczas korzystania z tego potężnego oprogramowania!
  2. .

Czy są jakieś znane problemy z włączaniem górnego paska narzędzi w programie Illustrator?

Istnieje kilka znanych problemów z włączaniem górnego paska narzędzi w programie Illustrator.Po pierwsze, niektórzy użytkownicy zgłaszali, że nie mogą uzyskać dostępu do niektórych funkcji lub menu, gdy włączony jest górny pasek narzędzi.Po drugie, niektóre narzędzia innych firm mogą nie działać poprawnie, jeśli włączony jest górny pasek narzędzi.Wreszcie wyłączenie górnego paska narzędzi może poprawić wydajność niektórych użytkowników.Jeśli podczas korzystania z górnego paska narzędzi wystąpią jakiekolwiek problemy lub trudności, zaleca się wyłączenie go i sprawdzenie, czy to rozwiąże problem.