Jak ustawić TeamViewer, aby uruchamiał się automatycznie po uruchomieniu systemu Windows?

czas wydawania: 2022-06-24

1.Otwórz menu „Start” i wybierz „Panel sterowania”.2.W sekcji „Programy” kliknij „TeamViewer”.3.W oknie „TeamViewer”, pod zakładką „Ustawienia”, kliknij przycisk obok „Autostart”.4.W wyświetlonym oknie dialogowym określ przedział czasu (w minutach) po uruchomieniu systemu Windows, aby TeamViewer uruchomił się automatycznie.5.Kliknij OK, aby zapisać zmiany i zamknąć window.6.TeamViewer uruchomi się teraz automatycznie po uruchomieniu systemu Windows!Jeśli chcesz wyłączyć automatyczne uruchamianie, po prostu usuń wpis z listy autostartów w kroku 3 powyżej lub ustaw inny przedział czasowy w kroku 4 powyżej. - Aby ręcznie uruchomić TeamViewer:1.Otwórz wiersz polecenia jako administrator, klikając Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Wiersz polecenia 2.Wpisz teamviewer -start i naciśnij Enter3.Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę skrótu TeamViewer i wybrać „Uruchom jako administrator”.4.Jeśli pojawi się monit o hasło administratora, wprowadź je w wyświetlonym oknie dialogowym.- Aby zatrzymać automatyczne uruchamianie programu TeamViewer:1.Otwórz wiersz polecenia jako administrator, klikając Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Wiersz polecenia 2.Wpisz teamviewer -stop i naciśnij Enter3.Alternatywnie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę skrótu TeamViewer i wybrać „Zatrzymaj”.4a Jeśli wyłączyłeś automatyczne uruchamianie w kroku 3 powyżej, będziesz musiał ponownie włączyć go przed zatrzymaniem/uruchomieniem TEAMVIEWER:- W Panelu sterowania-> Programy->Teamviewerv->Ustawienia->Autostart... kliknij pole wyboru obok opcji „Włączone” i naciśnij Zastosuj/OK/- Aby ponownie uruchomić TEAMVIEWER bez uprzedniego zatrzymywania:1a Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu folderu TEAMVIEWER> Właściwości> zakładka Skrót> Zaawansowane (lub naciśnij F8, gdy aplikacja jest uruchomiona) 1b Wybierz Stop z menu rozwijanego 2a Naciśnij Zastosuj/OK na dole okna 2b Uruchom ponownie komputerCiesz się!Włącz obsługę JavaScript, aby wyświetlić komentarze obsługiwane przez Disqus.

Jak mogę się upewnić, że TeamViewer otworzy się podczas uruchamiania?

1.Otwórz menu „Start” i wybierz „Uruchom”.W oknie, które się otworzy, wpisz „cmd” i naciśnij Enter.2.W wierszu polecenia wpisz „net start teamviewer” (bez cudzysłowów).3.Jeśli zostaniesz poproszony o podanie hasła administratora, zrób to.4.Po uruchomieniu TeamViewer zamknij okno wiersza polecenia i wróć do menu Start.5.Wybierz „TeamViewer” z listy programów i kliknij jego ikonę, aby go otworzyć.6.Aby upewnić się, że TeamViewer uruchomi się automatycznie przy następnym uruchomieniu komputera, przejdź do Opcje > Aplikacje startowe i dodaj plik wykonywalny TeamViewer (teamviewerd) do listy programów, które powinny być uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania komputera.

Jakie kroki należy podjąć, aby upewnić się, że TeamViewer otwiera się automatycznie po uruchomieniu mojego komputera?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby upewnić się, że TeamViewer otwiera się automatycznie po uruchomieniu komputera.Najpierw upewnij się, że aplikacja TeamViewer jest zainstalowana na twoim komputerze.Jeśli tak nie jest, możesz go pobrać i zainstalować ze strony internetowej TeamViewer.Następnie sprawdź, czy w folderze startowym znajduje się plik o nazwie „teamviewerd.exe”.Jeśli tak, TeamViewer uruchomi się automatycznie po uruchomieniu komputera.Na koniec możesz dodać wiersz do skryptu startowego systemu Windows, aby uruchomić TeamViewer w czasie rozruchu.Aby to zrobić, otwórz Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> Elementy startowe i dodaj teamviewerd.exe do listy programów, które powinny być uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania komputera. Jeśli żaden z tych kroków nie działa dla Ty lub jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad uruchamianiem programu TeamViewer, możesz ręcznie uruchomić program TeamViewer, otwierając jego plik wykonywalny (teamviewerd.exe) i klikając przycisk „Start” na pasku narzędzi.

Czy można skonfigurować TeamViewer, aby uruchamiał się automatycznie w systemie Windows?

Tak, możliwe jest skonfigurowanie TeamViewer tak, aby uruchamiał się automatycznie w systemie Windows.Aby to zrobić, musisz utworzyć niestandardowy skrypt startowy dla TeamViewer.Oto kroki, które musisz wykonać:

W sekcji „Skrypty startowe” tego okna kliknij przycisk „+ Dodaj...”.Otworzy się okno dialogowe „Dodaj skrypt startowy...”.W tym oknie dialogowym wpisz lub wklej do niego następujący tekst: wscript //E:Program Files (x8

  1. Otwórz menu Start i wyszukaj „TeamViewer”.
  2. Kliknij aplikację „TeamViewer”, która pojawi się na liście wyników.
  3. W otwartym oknie „TeamViewer” kliknij przycisk „Preferencje”.
  4. W otwartym oknie „Preferencje” kliknij kartę „Uruchamianie”.
  5. TeamviewerVersion13teamviewervcw32autoexecstartup .wsf Jeśli chcesz, aby program TeamViewer uruchamiał się automatycznie po zalogowaniu do komputera, dodaj linię podobną do tej na końcu skryptu: net use Z: \NazwaKomputeraNazwaUdziału /user:"NazwaUżytkownika" Wskazówka: Możesz również użyć symboli wieloznacznych (*) zamiast niektórych znaków podczas wpisywania swoich nazw ścieżek w Windows 10/8/7/Vista/XP - na przykład E:* reprezentuje wszystkie foldery w E:, w tym ukryte!Naciśnij OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe.Kliknij OK, aby zamknąć Preferencje i powrócić do głównego ekranu aplikacji TeamViewer. Zamknij Teamviewer, klikając jego X w lewym górnym rogu. Zrestartuj swój komputer . Po wyświetleniu monitu przez system Windows 10/8/7/Vista/XP podczas uruchamiania wybierz, czy chcesz uruchomić Teamviewer .

Czy mogę uruchomić TeamViewer automatycznie po włączeniu komputera?

Tak, możesz uruchomić program TeamViewer automatycznie po włączeniu komputera.Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz Panel sterowania i kliknij kategorię System i zabezpieczenia.
  2. Pod nagłówkiem System i zabezpieczenia kliknij element Zapora systemu Windows.
  3. W oknie dialogowym Zapora systemu Windows w obszarze Zezwalaj programom na dostęp do sieci spoza mojego komputera wybierz TeamViewer z listy dozwolonych programów.
  4. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Zapora systemu Windows i zezwolić TeamViewer na automatyczne uruchamianie się podczas uruchamiania komputera.

Jak ustawić TeamViewer, aby uruchamiał się przy starcie w systemie Windows?

TeamViewer to oprogramowanie do zdalnej kontroli i współpracy, które umożliwia użytkownikom łączenie się z innymi komputerami przez Internet.Aby TeamViewer uruchamiał się automatycznie przy starcie w systemie Windows, wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz menu Start i wyszukaj „TeamViewer”.2.Kliknij pierwszy wynik, który otworzy aplikację TeamViewer.3.Po lewej stronie okna kliknij „Ustawienia”4.W sekcji „Ogólne” kliknij „Ustawienia uruchamiania”.5.W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pole obok „Autostart TeamViewer podczas uruchamiania systemu Windows”.6.Kliknij OK i uruchom ponownie komputer, aby zastosować te zmiany. Jeśli chcesz wyłączyć automatyczne uruchamianie TeamViewer, usuń zaznaczenie tego pola, a następnie uruchom ponownie komputer.

Jaki jest najlepszy sposób, aby upewnić się, że TeamViewer uruchamia się przy każdym uruchomieniu mojego komputera?

Istnieje kilka sposobów, aby upewnić się, że TeamViewer uruchamia się przy każdym uruchomieniu komputera.Jednym ze sposobów jest dodanie TeamViewer do listy programów startowych.Tę listę można znaleźć w sekcji „Uruchamianie” panelu sterowania komputera.Innym sposobem jest skonfigurowanie zaplanowanego zadania, aby automatycznie uruchomić TeamViewer.Więcej informacji o konfigurowaniu zaplanowanych zadań znajdziesz na naszej stronie internetowej.Na koniec możesz również ręcznie uruchomić TeamViewer, klikając jego ikonę na pulpicie lub w menu Start.

Czy istnieje sposób, aby TeamViewer otwierał się za każdym razem, gdy robi to mój komputer?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepszy sposób automatycznego uruchomienia TeamViewer zależy od konkretnej konfiguracji i preferencji.Jednak kilka wskazówek, jak sprawić, by TeamViewer otwierał się automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows, można znaleźć poniżej.

Najpierw musisz określić, które programy są odpowiedzialne za uruchamianie systemu Windows.Wiele popularnych programów, takich jak Adobe Photoshop i Microsoft Office, domyślnie instaluje pliki, które przy pierwszym uruchomieniu mogą powodować automatyczne uruchamianie innych programów.Aby zobaczyć, które programy są skonfigurowane w ten sposób, możesz użyć programu takiego jak StartUp Manager lub Process Explorer.Jeśli są jakieś problematyczne lub niechciane pliki startowe, możesz je usunąć ręcznie lub za pomocą zautomatyzowanego narzędzia, takiego jak CCleaner.

Po ustaleniu, które pliki są odpowiedzialne za uruchomienie automatycznego uruchamiania TeamViewer, będziesz musiał zmodyfikować te ustawienia.W większości przypadków będzie to wymagało dodania wiersza kodu do plików startowych.Na przykład, jeśli Photoshop jest odpowiedzialny za uruchamianie systemu Windows, możesz dodać wiersz kodu podobny do tego: "C:Program Files (x86)AdobePhotoshop CS6photoshop.exe" /autoRun Poinstruuje to nie tylko program Photoshop uruchamiać się automatycznie po uruchomieniu systemu Windows, ale także działać w trybie automatycznym — co oznacza, że ​​uruchomi się natychmiast, bez konieczności wprowadzania danych przez użytkownika.

Jeśli TeamViewer jest zainstalowany lokalnie na komputerze, a nie jest hostowany przez usługę innej firmy, taką jak oprogramowanie do zdalnego dostępu lub usługi przechowywania w chmurze, może być już skonfigurowany do automatycznego uruchamiania podczas uruchamiania.W takim przypadku nie trzeba nic więcej robić — po prostu upewnij się, że w folderze Autostart znajdują się prawidłowe pliki i naciśnij klawisz Enter/Return po wyświetleniu monitu podczas uruchamiania!

Na koniec warto zauważyć, że niektórzy użytkownicy zgłosili sukces przy użyciu narzędzi innych firm, takich jak AutoHotkey lub Universal Task Scheduler, w celu skonfigurowania swoich komputerów tak, aby TeamViewer zawsze otwierał się automatycznie, niezależnie od tego, jakie inne aplikacje są w tym czasie uruchomione.

Czy możesz mi powiedzieć, jak mogę zorganizować uruchomienie TeamViewer zaraz po uruchomieniu systemu Windows?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepszy sposób skonfigurowania TeamViewer do automatycznego uruchamiania może się różnić w zależności od konkretnej konfiguracji.Jednak niektóre wskazówki dotyczące konfigurowania programu TeamViewer do automatycznego uruchamiania w systemie Windows mogą obejmować konfigurowanie zaplanowanego zadania lub akcji wyzwalania oraz konfigurowanie opcji uruchamiania programu.Ponadto pomocne może być zapoznanie się z naszym przewodnikiem dotyczącym konfigurowania automatycznego uruchamiania w systemie Windows.

Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak mogę ustawić rzeczy, aby Teamviewer zawsze uruchamiał się po włączeniu mojego komputera?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepszy sposób na skonfigurowanie automatycznego uruchamiania Teamviewer w systemie Windows będzie się różnić w zależności od konkretnej konfiguracji i preferencji.Jednak kilka wskazówek, jak to zrobić, może obejmować skonfigurowanie skryptu startowego lub skonfigurowanie ustawień systemu Windows, aby automatycznie uruchamiał Teamviewer podczas uruchamiania komputera.Dodatkowo możesz również spróbować użyć narzędzia innej firmy, takiego jak TeamViewer Auto Start, które automatyzuje proces uruchamiania Teamviewer podczas uruchamiania komputera.