Jak przenosić wiele plików w systemie Unix?

czas wydawania: 2022-11-22

Przenoszenie plików w systemie Unix to prosty proces, który można wykonać za pomocą polecenia mv.Aby przenieść wiele plików, użyj flagi -m, aby określić, ile plików chcesz przenieść.Na przykład, jeśli chcesz przenieść trzy pliki, użyjesz następującego polecenia:

mv -m 3 mój plik1.txt mój plik2.txt mój plik3.txt

Możesz także używać symboli wieloznacznych podczas przenoszenia plików.Na przykład, jeśli chcesz przenieść wszystkie swoje pliki .

Jakie jest polecenie przenoszenia wielu plików w systemie Unix?

Nie ma jednego ostatecznego polecenia przenoszenia wielu plików w systemie Unix, ponieważ polecenie zależy od używanego systemu operacyjnego i narzędzia do zarządzania plikami.Jednak niektóre typowe polecenia do przenoszenia plików między systemami obejmują:

cp -a : Kopiuje wszystkie pliki zawarte w katalogu źródłowym do katalogu docelowego.

mv : Przenosi lub zmienia nazwę pliku lub grupy plików.

rm : To usuwa plik z twojego systemu.

Czy możesz określić miejsce docelowe podczas przenoszenia wielu plików w systemie Unix?

Tak, możesz określić miejsce docelowe podczas przenoszenia wielu plików w systemie Unix.

Jak nadpisać istniejące pliki podczas przenoszenia wielu plików w systemie Unix?

Aby nadpisać istniejące pliki podczas przenoszenia wielu plików w systemie Unix, użyj polecenia mv.To polecenie przeniesie wszystkie pliki wymienione w wierszu polecenia do nowego katalogu bez nadpisywania istniejących plików.Aby przenieść tylko jeden plik, użyj opcji -f.Na przykład:

mv mój plik1 mój plik2

Spowoduje to przeniesienie myfile1 do myfile2 bez nadpisywania innych plików.Jeśli chcesz przenieść wiele plików, możesz użyć symbolu wieloznacznego (*) jako części listy nazw plików.Na przykład:

mv *.txt mójnowykatalog

Spowoduje to przeniesienie wszystkich plików .txt z bieżącego katalogu do nowego katalogu o nazwie mynewdir.Zauważ, że to polecenie nie zastąpi żadnych istniejących plików .txt w mynewdir; po prostu je tam przenosi.Możesz także użyć flagi -i, aby wskazać, że chcesz ignorować wielkość liter podczas dopasowywania nazw plików do kopiowania lub przenoszenia.Jest to przydatne, jeśli masz nazwy plików z różnymi konwencjami wielkości liter (na przykład MOJPLIK i MójPlik).

Co dzieje się z przeniesionymi plikami, jeśli katalog docelowy nie istnieje w systemie Unix?

Jeśli katalog docelowy nie istnieje, Unix go utworzy.Jeśli katalogi źródłowy i docelowy znajdują się w różnych systemach plików, Unix skopiuje pliki między nimi.Jeśli katalogi źródłowy i docelowy znajdują się w tym samym systemie plików, Unix przeniesie pliki na miejsce.

Czy wszystkie przeniesienia plików wymagają potwierdzenia w systemie Unix?

Nie, Unix nie wymaga potwierdzania przenoszenia plików.Jeśli jednak przenosisz dużą liczbę plików, często dobrym pomysłem jest użycie polecenia mv, aby upewnić się, że wszystkie pliki zostały przeniesione poprawnie.Możesz także użyć opcji -f, aby wymusić nadpisanie, jeśli podczas przenoszenia wystąpią jakiekolwiek błędy.

Czy możesz używać symboli wieloznacznych podczas przenoszenia plików w systemie Unix?

Tak, możesz używać symboli wieloznacznych podczas przenoszenia plików w systemie Unix.Na przykład możesz przenieść wszystkie pliki w katalogu, który zaczyna się od „test” do innego katalogu, używając następującego polecenia:

mv * test

Możesz także używać symboli wieloznacznych podczas zmiany nazw plików.

Jak uprawnienia wpływają na przenoszenie plików w systemie Unix?

Uprawnienia do plików i katalogów określają, kto ma do nich dostęp, co może z nimi zrobić i jak długo mogą pozostawać w systemie plików.Uprawnienia do pliku lub katalogu są ustawiane podczas tworzenia go za pomocą polecenia mkdir lub podczas kopiowania za pomocą polecenia cp.

Uprawnienia do pliku są określane przez następujące cztery pola:

- właściciel (który stworzył plik)

- grupa (kto jest właścicielem pliku)

- tryb (czytelny, zapisywalny i wykonywalny plik)

- własność (kto ma pełną kontrolę nad plikiem)

Jeśli chcesz przenieść folder zawierający pliki z różnymi uprawnieniami, musisz najpierw zmienić ich tryby, tak aby wszystkie miały uprawnienia do odczytu/zapisu dla Twojego konta użytkownika.Aby to zrobić, użyj jednego z następujących poleceń: chmod o+rwx folders_to_move lub sudo chmod -R u+rwX folders_to_move . Po zmianie ich trybów możesz je przenosić za pomocą dowolnego standardowego narzędzia do przenoszenia w systemie Unix.Upewnij się, że nazwy obu folderów są ujęte w cudzysłowy, jeśli zawierają spacje.Na przykład, jeśli chcesz przenieść „moje dokumenty” i „moje obrazy” z jednej lokalizacji do drugiej, ale nie chcesz, aby ktokolwiek inny mógł przeglądać lub edytować ich zawartość, użyjesz tego polecenia: sudo mv „moje dokumenty ' 'moje zdjęcia' .

Czy są jakieś niebezpieczeństwa związane z przenoszeniem wielu plików jednocześnie w systemie Unix 10.11.?12.?13.?

Istnieje kilka potencjalnych zagrożeń związanych z przenoszeniem wielu plików jednocześnie w systemach opartych na Uniksie.Najbardziej oczywistym niebezpieczeństwem jest to, że pliki mogą ulec przypadkowemu uszkodzeniu, jeśli nie zostaną prawidłowo utworzone kopie zapasowe.Ponadto śledzenie, który plik należy do której lokalizacji systemu plików, może być trudne, co może prowadzić do problemów, jeśli pliki muszą zostać przeniesione z powrotem do ich pierwotnych lokalizacji.Wreszcie istnieje ryzyko wystąpienia problemów z siecią, jeśli pliki są przesyłane przez połączenie sieciowe.Ogólnie rzecz biorąc, przenoszenie wielu plików jednocześnie jest generalnie bezpieczne, o ile zastosujesz środki ostrożności w celu ochrony ich przed przypadkowym uszkodzeniem i zapewnisz, że wszystko pójdzie gładko podczas procesu przesyłania.