Jak zmienić rozmiar obrazu w programie Illustrator?

czas wydawania: 2022-09-24

Istnieje kilka sposobów zmiany rozmiaru obrazu w programie Illustrator.Możesz użyć narzędzi zmiany rozmiaru, paska poleceń lub klawiszy skrótów.

Aby zmienić rozmiar obrazu za pomocą narzędzi do zmiany rozmiaru:1.Otwórz obraz, którego rozmiar chcesz zmienić w Illustrator.2.Wybierz narzędzie Zaznaczanie prostokątne (M) i narysuj prostokątne zaznaczenie wokół części obrazu, którą chcesz zachować bez zmian.3.Z paska opcji wybierz opcję Rozmiar z menu Ustawienia wstępne, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: Szerokość: Aby zmienić szerokość lub zawężenie zaznaczonego obszaru, wprowadź nową wartość szerokości w pikselach (np. 200). Wysokość: Aby zmienić jak wysoko lub jak nisko jest zaznaczony obszar, wprowadź nową wartość wysokości w pikselach (np. 100).4.Kliknij OK, aby zastosować zmiany i zamknąć okno dialogowe Obraz > Zmień rozmiar > Zaznaczanie prostokątne. Aby zmienić rozmiar obrazu za pomocą paska poleceń:1.Wybierz Plik > Automatyzacja > Pasek poleceń…2.W oknie dialogowym CommandBar, które się otworzy, kliknij Dodaj wiersz i dodaj polecenie dla każdego zadania, które chcesz wykonać na obrazie (więcej informacji na temat tych poleceń znajdziesz poniżej): Zmień rozmiar : Wprowadź nową wartość szerokości w pikselach (np. g . 200 ).Resize Height : Wprowadź nową wartość wysokości w pikselach ( np. 100 ).Scale : Skaluj w dół/w górę wszystkie elementy w zaznaczeniu, wprowadzając wartość procentową z zakresu od 0% do 100%.Przytnij : Przycina zaznaczenia tak, aby po zakończeniu operacji skalowania/zmiany rozmiaru pozostała tylko jego część.(Jeśli to konieczne), kliknij OK, aby zamknąć to okno dialogowe i powrócić do programu Illustrator.)Aby zmienić rozmiar obrazu za pomocą klawiszy skrótu:1) Naciśnij Ctrl+ Alt+J (Mac) / Cmd+Option+J (Windows), aby otworzyć panel skrótów klawiaturowych2) Kliknij ikonę klawisza skrótu w prawym dolnym rogu3) Na panelu klawiszy skrótów, który się otworzy, naciśnij Ctrl+Shift+R (Mac) / Cmd+Shift+R (Windows), aby otworzyć pasek poleceń zmiany rozmiaru obrazu4) W otwartym pasku poleceń wprowadź wartości Szerokość (px), Wysokość (px), Skala (%) i Przytnij () jako pe r wymaganie5) Kliknij przycisk Zastosuj6).Zamknij panel skrótów klawiaturowych7).

Jakie są wymiary obrazu, którego rozmiar chcesz zmienić?

Program Illustrator nie pozwala na zmianę rozmiaru obrazu, który jest mniejszy niż bieżący rozmiar obszaru roboczego.Jeśli chcesz zmienić rozmiar obrazu, musisz utworzyć nowy plik i użyć polecenia Rozmiar obrazu w panelu Narzędzia.

Wymiary obrazu można znaleźć w panelu Informacje lub klikając prawym przyciskiem myszy obraz i wybierając Właściwości z menu kontekstowego.Wymiary obrazu można również znaleźć za pomocą pól Szerokość i Wysokość w oknie dialogowym Plik programu Illustrator.

Dlaczego nie możesz zmienić rozmiaru obrazu w programie Illustrator?

Istnieje kilka powodów, dla których zmiana rozmiaru obrazu w programie Illustrator może nie być możliwa.

Po pierwsze, jeśli obraz ma już rozmiar do użytku w Internecie, możesz nie być w stanie zmienić jego rozmiaru bez utraty jakości.Po drugie, niektóre funkcje programu Illustrator zależą od oryginalnych wymiarów obrazu.Na przykład nie można dodać tekstu ani efektów do obrazu, którego rozmiar został zmieniony poza oryginalny rozmiar.Wreszcie, jeśli Twój obraz jest chroniony prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej, możesz w ogóle nie mieć możliwości zmiany jego rozmiaru.W takich przypadkach będziesz musiał znaleźć inny program lub metodę, aby osiągnąć pożądany rezultat.

Czy obraz jest plikiem .png czy .jpg?

Jeśli obraz jest plikiem .png, nie można zmienić jego rozmiaru w programie Illustrator.Jeśli obraz jest plikiem .jpg, możesz zmienić jego rozmiar, wybierając Obraz > Zmień rozmiar i wprowadzając żądane wymiary w pikselach.

Czy próbowałeś użyć narzędzia „przekształć”?

Istnieje kilka różnych sposobów zmiany rozmiaru obrazu w programie Illustrator.Możesz użyć narzędzia „przekształć” lub narzędzia „skaluj”.Narzędzie „przekształć” umożliwia przesuwanie, obracanie i rozciąganie obrazu.Narzędzie „Skala” umożliwia zmianę rozmiaru obrazu.

Jeśli masz problemy ze zmianą rozmiaru obrazu przy użyciu jednego z tych narzędzi, warto spróbować użyć innej metody.Na przykład, jeśli masz problemy z narzędziem „przekształć”, spróbuj zamiast tego użyć funkcji „style warstw”.Style warstw umożliwiają tworzenie niestandardowych efektów na poszczególnych warstwach w dokumencie.Może to pomóc w osiągnięciu pożądanych wyników podczas próby zmiany rozmiaru obrazu.

Czy to zadziałało?

Jeśli masz problem ze zmianą rozmiaru obrazu w programie Illustrator, możesz spróbować kilku rzeczy.

Najpierw upewnij się, że wymiary obrazu są prawidłowe.Jeśli nie mieści się w granicach dokumentu, może być konieczna zmiana jego rozmiaru za pomocą programu takiego jak Photoshop lub GIMP.

Następnie spróbuj użyć polecenia „Dopasuj obraz do płótna” w programie Illustrator.Spowoduje to automatyczną zmianę rozmiaru obrazu, aby zmieścił się w granicach płótna.W programie Illustrator można również użyć określonych narzędzi zmiany rozmiaru, aby uzyskać określone wyniki (takie jak kadrowanie).

Na koniec, jeśli wszystko inne zawiedzie, może być konieczne wyeksportowanie obrazu w innym formacie pliku i ponowne zaimportowanie go do programu Illustrator.

Czy możesz dostarczyć zrzut ekranu tego, co się dzieje?

Illustrator to program do projektowania grafiki wektorowej, który umożliwia użytkownikom tworzenie i edycję obrazów.Jednym z typowych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest to, że nie mogą zmienić rozmiaru obrazu.Może to być frustrujące, ponieważ może uniemożliwić użytkownikowi wykorzystanie pełnego potencjału programu.W tym przewodniku omówimy, jak zmienić rozmiar obrazu w programie Illustrator i przedstawimy zrzut ekranu tego, co się dzieje.

Aby zmienić rozmiar obrazu w programie Illustrator, najpierw otwórz plik, którego rozmiar chcesz zmienić, i zaznacz obiekt lub obszar, którego rozmiar chcesz zmienić.Następnie kliknij zakładkę „Obraz” znajdującą się u góry ekranu i wybierz „Zmień rozmiar”.Pojawi się okno dialogowe Zmień rozmiar z kilkoma opcjami zmiany rozmiaru obrazu.Aby zmienić rozmiar całego obiektu, po prostu wprowadź nową wartość szerokości lub wysokości w jednym z tych pól, a następnie kliknij OK.Jeśli chcesz zmienić tylko rozmiar określonych obszarów na obrazie, możesz to zrobić, wybierając te obszary przed kliknięciem OK.Po wprowadzeniu zmian po prostu zapisz plik, klikając Plik > Zapisz jako... i wybierając nazwę pliku dla nowej wersji obrazu.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas próby zmiany rozmiaru obrazu w programie Illustrator, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza pomocy lub dzwoniąc pod numer 1-800-934-2427.

Czy korzystasz z komputera Mac lub PC?

Istnieje kilka różnych sposobów zmiany rozmiaru obrazu w programie Illustrator.

Jednym ze sposobów jest użycie narzędzia Kadrowanie (lub skrótu klawiaturowego Command + J). Możesz przeciągnąć rogi obrazu, aby zmienić jego rozmiar, lub możesz użyć uchwytów po bokach pola przycinania.

Innym sposobem jest użycie polecenia Zmień rozmiar obrazu (lub skrótu klawiaturowego Command + R), które otwiera okno dialogowe, w którym możesz określić, o jaką szerokość i wysokość chcesz powiększyć lub zmniejszyć obraz.

Jeśli używasz programu Illustrator na komputerze Mac, dostępna jest również przydatna funkcja o nazwie „Skaluj, aby dopasować”, która umożliwia automatyczną zmianę rozmiaru obrazów tak, aby mieściły się w oknie dokumentu, bez konieczności wykonywania wszystkich tych czynności!Po prostu wybierz obraz, kliknij przycisk Skaluj, aby dopasować na pasku narzędzi, a następnie wprowadź nową wartość szerokości i wysokości w pikselach.

Której wersji programu Illustrator używasz?

Illustrator CS6 lub nowszy.

Czy sprawdziłeś aktualizacje?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, jeśli masz problemy ze zmianą rozmiaru obrazu w programie Illustrator.Najpierw upewnij się, że plik jest aktualny.Jeśli tak nie jest, firma Adobe mogła wydać nową wersję programu Illustrator, która zawiera zaktualizowane funkcje zmiany rozmiaru obrazów.Możesz także spróbować użyć różnych metod zmiany rozmiaru obrazu.Na przykład możesz użyć narzędzia Przekształć, aby zmienić jego szerokość lub wysokość, albo użyć polecenia Przekształć swobodne, aby zmienić jego rozmiar jednolicie we wszystkich kierunkach.Na koniec, jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, daj nam znać, a chętnie Ci pomożemy.

Czy uruchomiłeś ponownie komputer/Adobe Illustrator od ostatniej próby zmiany rozmiaru obrazu?

  1. Jeśli ponownie uruchomiłeś komputer lub program Adobe Illustrator od czasu ostatniej próby zmiany rozmiaru obrazu, spróbuj ponownie po pewnym czasie.
  2. Czasami obrazy mogą nie zmieniać rozmiaru prawidłowo, jeśli są zbyt duże lub małe dla docelowego formatu pliku.Spróbuj zmienić rozmiar obrazu, używając mniejszego rozmiaru, zanim spróbujesz go powiększyć.
  3. Jeśli nadal masz problemy z rozmiarem obrazu, spróbuj najpierw zmniejszyć jego rozdzielczość, zanim spróbujesz go powiększyć.Czasami może to pomóc w zmniejszeniu rozmiaru pliku bez pogorszenia jakości.
  4. Jeśli wszystko inne zawiedzie, skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z projektem programu Illustrator i/lub konfiguracją komputera, które mogą uniemożliwiać prawidłowe dobranie rozmiaru obrazu.

Czy są jakieś inne kroki, które do tej pory próbowałeś?

Próbowałem zapisać plik jako JPEG, a następnie otworzyć go w programie Illustrator.Próbowałem również użyć funkcji „zmień rozmiar do” w programie Illustrator, ale to też nie działa.

Podaj więcej szczegółów na temat problemu, abyśmy mogli go rozwiązać!?

Illustrator to świetne narzędzie do tworzenia ilustracji wektorowych, ale jednym z ograniczeń jest to, że nie można zmieniać rozmiaru obrazów.Jeśli musisz utworzyć mały obrazek do wykorzystania jako część ilustracji, przed zaimportowaniem go do programu Illustrator konieczne może być przycięcie obrazu lub zmniejszenie jego rozmiaru.Istnieje kilka sposobów zmiany rozmiaru obrazów w programie Illustrator:

  1. Użyj opcji Rozmiar obrazu w panelu Narzędzia.Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Rozmiar obrazu, w którym możesz określić żądane wymiary obrazu.
  2. Użyj narzędzia Kadrowanie (C) i wybierz część obrazu do zmiany rozmiaru.Możesz także użyć skrótów klawiaturowych: Ctrl+X (do wycinania) i Ctrl+C (do kopiowania).
  3. Użyj polecenia Swobodne przekształcanie (Ctrl+T), które umożliwia zmianę rozmiaru obiektu przez obracanie, rozciąganie lub translację.Aby zmienić ilość miejsca zajmowaną przez każdą stronę obiektu, wprowadź wartości w polach Szerokość i Wysokość znajdujących się na dole okna dialogowego Przekształcenie swobodne.