Jak wybrać wiele plików w systemie Windows?

czas wydawania: 2022-08-05

Istnieje kilka sposobów na wybranie wielu plików w systemie Windows.Jednym ze sposobów jest użycie klawiatury.Aby zaznaczyć cały tekst w dokumencie, naciśnij Ctrl+A (Windows) lub Command+A (Mac). Aby zaznaczyć wszystkie obrazy w dokumencie, naciśnij Ctrl+C (Windows) lub Command+C (Mac). Aby zaznaczyć cały tekst i obrazy w dokumencie, naciśnij Ctrl+T (Windows) lub Command+T (Mac). ). Możesz także użyć myszy.Aby zaznaczyć cały tekst w dokumencie, kliknij go raz myszą.Aby zaznaczyć wszystkie obrazy w dokumencie, kliknij je dwukrotnie myszą. Aby odznaczyć wybrane elementy, kliknij je ponownie myszą.Możesz także użyć klawiszy strzałek na klawiaturze, aby poruszać się po wybranych elementach pojedynczo. Jeśli chcesz uwzględnić w zaznaczeniu tylko określone typy plików, możesz użyć filtrów.Na przykład: jeśli chcesz uwzględnić tylko pliki PDF w zaznaczeniu, wpisz „pdf” w polu filtru w lewym górnym rogu okna Eksploratora plików i naciśnij klawisz Enter/Return. Alternatywnie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny element w Eksploratorze plików i wybierz opcję Wybierz wszystko z menu kontekstowego, które się pojawi. Ten artykuł został napisany wspólnie przez nasz przeszkolony zespół redaktorów i badaczy, którzy sprawdzili go pod kątem dokładności i kompleksowości.Razem przytoczyli informacje z 10 źródeł. Zespół zarządzania treścią wikiHow uważnie monitoruje pracę naszych redakcji, aby upewnić się, że każdy artykuł spełnia nasze wysokie standardy.wikiHow oznacza artykuł jako zatwierdzony przez czytelnika, gdy otrzyma wystarczającą liczbę pozytywnych opinii.Ten artykuł ma ponad 1000 głosów, a 95% czytelników, którzy głosowali, uznało go za pomocny, dzięki czemu uzyskał status zatwierdzenia przez czytelników. Dowiedz się więcej...

W tym artykule:Wybieranie wielu plików za pomocą klawiaturyWybieranie wielu plików za pomocą myszyWybieranie wielu plików za pomocą filtrówInformacje o pytaniach i odpowiedziach społeczności

Istnieje kilka sposobów zaznaczenia wielu plików w systemie Windows: za pomocą skrótów klawiaturowych lub za pomocą myszy i filtrów w oknie Eksploratora plików lub klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając „Zaznacz wszystko” z menu kontekstowego wybranych pozycji, aby uwzględnić tylko określone typy plików w zaznaczeniu.

Jak wybrać grupę plików w systemie Windows?

Istnieje kilka sposobów na wybranie wielu plików w systemie Windows.Jednym ze sposobów jest użycie myszy.Aby wybrać grupę plików za pomocą myszy, najpierw kliknij plik lub pliki, które chcesz wybrać.Następnie przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij kursor nad inne pliki, które chcesz uwzględnić w wyborze.Po zwolnieniu lewego przycisku myszy wszystkie wybrane pliki zostaną podświetlone niebieską ramką.Możesz także użyć skrótów klawiaturowych, aby szybko wybrać wiele plików.Na przykład możesz nacisnąć Ctrl+A (Windows) lub Command+A (Mac), aby zaznaczyć wszystkie pliki w folderze.Innym sposobem wybrania wielu plików jest użycie okna Eksploratora Windows.Aby to zrobić, otwórz Eksploratora Windows i przejdź do wybranej lokalizacji zawierającej wybrane pliki.Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z ikon plików i wybierz „Zaznacz wszystko”.Możesz też nacisnąć Ctrl+A (Windows) lub Command+A (Mac) podczas przeglądania szczegółów pojedynczego pliku w oknie Eksploratora Windows.Na koniec możesz użyć pozycji menu Plik z głównego paska narzędzi w oknie Eksploratora Windows i wybrać "Wybierz wiele".Te metody zostały szczegółowo opisane poniżej: Jak wybrać wiele elementów za pomocą myszy?Aby wybrać wiele elementów za pomocą myszy, najpierw kliknij jeden lub więcej elementów, które chcesz uwzględnić w wyborze.Następnie przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij kursor na inne elementy, które chcesz uwzględnić w zaznaczeniu, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy . Gdy kursor zmieni się w dwukierunkową strzałkę, zwolnij lewy przycisk myszy. Wybrane elementy zostaną podświetlone niebieską ramką. Możesz także użyć skrótu klawiaturowego, aby szybko wybrać wiele elementów

Oto kilka przykładów wybierania wielu elementów za pomocą skrótu klawiaturowego:

Ctrl + A : zaznacz wszystko

Command + A : Zaznacz wszystkie elementy w folderze

Pozycja menu Plik z głównego paska narzędzi : Wybierz wiele

Jak wybrać wiele elementów za pomocą mojej klawiatury?

There are three ways howtoselectmultipleitemswithyourkeyboard:1] Using Keyboard Shortcut2] Using Mouse3]UsingWindowsExplorerWindow1]Using Keyboard ShortcutToselectmultipleitemsusingkeyboardshortcutsimplyholddownCtrlandA(forwindows),orCommandandA(formacintosh),whileviewingthedetailsofanyonefileinthediryouwanttoselectmultiplesofthemacrosstoolsmenuitemfrommaintoolbarinwindowsexplorerwindow.(orpressctrlandalttogethertochoosemorethanoneselection).2]Using MouseToselectmultipleitemsusingmousesimplyleftclickontheitemsofthesetyouwanttoselectmultiplythoseselecteditemswillbehighlightedinblueborderandshownonthescreenaswell.(orpresscursordoubleheadedarrowwhenholdingleftmousebuttondowntoselectmultiplyfiles.)3]UsingWindowsExplorerWindowToselectmultipleitemsusingwindowsexplorerwindownavigateertoyourdesiredlocationcontainingselectedfilesrightclickonthenameofthestatusiconofaselectedfileinfewindowsexplorerwindowthenchoose"SelectAll. „LUB naciśnij klawisz Ctr i Alt, aby sprawdzić więcej niż jeden wybór dla ekranu przy otwarciu (lub naciśnij kursor lub podwójną strzałkę, gdy przytrzymasz lewy przycisk myszy, aby wyświetlić więcej niż jeden wybór na ekranie.

Jaki jest najłatwiejszy sposób wybrania wielu plików w systemie Windows?

Istnieje kilka różnych sposobów wybierania wielu plików w systemie Windows.Jednym ze sposobów jest użycie klawiatury.Możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl podczas klikania każdego pliku, który chcesz wybrać.Innym sposobem jest użycie myszy.Aby wybrać wiele plików za pomocą myszy, najpierw kliknij jeden z plików, który chcesz wybrać.Następnie przeciągnij kursor nad inne pliki i zwolnij przycisk myszy, gdy zaznaczysz je wszystkie.Na koniec kliknij OK lub Zapisz, aby zapisać swój wybór.

Jak mogę wybrać wiele plików bez użycia myszy w systemie Windows?

Istnieje kilka różnych sposobów wybierania wielu plików w systemie Windows.Jednym ze sposobów jest użycie klawiatury.Możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl podczas klikania każdego pliku, który chcesz wybrać.Innym sposobem jest użycie myszy.Kliknij i przeciągnij jeden z plików, które chcesz wybrać, do okna zawierającego inne pliki, które chcesz dołączyć.Na koniec możesz użyć funkcji Eksploratora plików systemu Windows, aby wybrać wiele plików jednocześnie.Otwórz Eksplorator plików, klikając Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Eksplorator plików lub naciskając klawisze Windows + E na klawiaturze.W lewym okienku kliknij „Komputer”.W prawym okienku kliknij dwukrotnie „Moje dokumenty” (lub inną nazwę przypisaną do folderu dokumentów). Aby wybrać wszystkie dokumenty w tym folderze, kliknij wewnątrz białego pola obok „Uwzględnij podfoldery”.Jeśli chcesz wybrać tylko niektóre dokumenty, zaznacz te dokumenty, a następnie kliknij poza białym polem.Aby usunąć zaznaczenie wszystkich dokumentów w tym folderze, kliknij wewnątrz czarnego pola obok „Wyklucz podfoldery”.Możesz także użyć skrótów klawiaturowych do zaznaczania wielu plików: Naciśnij Ctrl+A (zaznacz wszystko) lub Ctrl+X (wytnij), aby zaznaczyć wszystkie elementy na liście; naciśnij Shift+Ctrl+A (wybierz wszystko oprócz białych znaków) lub Shift+Ctrl+X (wytnij wszystko oprócz białych znaków), aby uwzględnić/wykluczyć znaki inne niż białe znaki; i naciśnij F2 (wybierz pierwszą pozycję), F3 (wybierz ostatnią pozycję) lub Del (usuń zaznaczenie), aby przechodzić między zaznaczeniami w uporządkowany sposób.

Czy istnieje skrót do wybierania wielu plików w systemie Windows?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepszy sposób wyboru wielu plików w systemie Windows może się różnić w zależności od konkretnych potrzeb.Jednak niektóre wskazówki dotyczące wybierania wielu plików w systemie Windows obejmują korzystanie ze skrótów klawiaturowych lub przeglądanie systemu plików.

Jak szybko wybrać wszystkie pliki w folderze w systemie Windows?

Istnieje kilka różnych sposobów wybierania wielu plików w systemie Windows.Jednym ze sposobów jest użycie skrótu klawiaturowego Ctrl+A (klawisz Windows + A). Spowoduje to wybranie wszystkich plików w bieżącym folderze.

Innym sposobem jest użycie opcji menu Plik, Wybierz wszystko.Spowoduje to wybranie wszystkich plików w bieżącym folderze i wszystkich dołączonych podfolderach.

Jeśli chcesz wybrać określone typy plików, możesz również użyć polecenia Wybierz typ w opcji menu Plik.Umożliwi to wybór między różnymi typami plików, takimi jak pliki tekstowe, obrazy i filmy.

Muszę przenieść kilkaset zdjęć z aparatu na komputer – jak mogę je wszystkie jednocześnie zaznaczyć w systemie Windows?

Istnieje kilka sposobów na wybranie wielu plików w systemie Windows.Jednym ze sposobów jest użycie skrótu klawiaturowego Ctrl+A, który zaznacza wszystkie pliki w danym folderze.Możesz także użyć przycisku Wybierz wszystko w oknie Eksploratora plików (lub ponownie nacisnąć Ctrl+A), aby zaznaczyć wszystkie pliki na całym dysku lub katalogu.Na koniec możesz użyć funkcji wyszukiwania systemu Windows, aby znaleźć określone nazwy plików i wybrać je indywidualnie.

8) Jak wsadowo zmienić nazwy wybranych plików w Eksploratorze Windows?

 1. Otwórz Eksploratora Windows i wybierz pliki, których nazwy chcesz zmienić.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane pliki i wybierz „Wsadowa zmiana nazwy”.
 3. W oknie „Zmiana nazwy partii” wpisz nową nazwę dla każdego pliku i kliknij OK.
 4. Możesz teraz usunąć oryginalne pliki, jeśli chcesz.

Czy mogę wysłać wybrane elementy jako załącznik w programie Outlook 2016 dla systemu Windows 10?

Tak, możesz wysłać wybrane wiele elementów jako załącznik w programie Outlook 2016 dla systemu Windows 10.Aby to zrobić, otwórz wiadomość e-mail, do której chcesz dołączyć pliki, i wybierz pliki, które chcesz dołączyć.Następnie kliknij przycisk „Załącz pliki” na pasku narzędzi i wybierz „Wybierz wiele elementów”.Następnie możesz wybrać, które z plików chcesz dołączyć do wiadomości e-mail.

Jak masowo zainstalować czcionki w systemie Windows 7/8/10?

 1. Otwórz Eksploratora Windows i przejdź do folderu, w którym chcesz zainstalować czcionki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik czcionki i wybierz „Zainstaluj czcionkę”.
 3. Kliknij przycisk „Wybierz pliki” i wybierz wszystkie pliki, z którymi chcesz zainstalować czcionkę.
 4. Kliknij przycisk „Zainstaluj wybrane”, aby zainstalować czcionki z zaznaczonymi wszystkimi ich plikami.
 5. Możesz teraz zamknąć Eksploratora Windows po zakończeniu instalacji czcionek.

?Jak korzystać z czcionek Google w programie Microsoft Word dla systemu Windows 10?

Wybór wielu plików w systemie Windows 10 może być czasochłonnym zadaniem.Istnieje kilka sposobów na wybranie wielu plików, w zależności od potrzeb.

 1. Użyj skrótów klawiaturowych: naciśnij Ctrl+A (lub Cmd+A na Macu), aby zaznaczyć cały tekst w dokumencie lub naciśnij Shift+Ctrl+A (lub Shift+Cmd+A na Macu), aby zaznaczyć wszystko oprócz zaznaczonego tekstu .
 2. Użyj menu Plik: Wybierz „Plik” z menu głównego, a następnie wybierz „Zaznacz wszystko”.
 3. Przeciągnij i upuść: Przeciągnij jeden lub więcej plików do okna zawierającego plik, który chcesz wybrać, a następnie zwolnij przycisk myszy, gdy znajdą się w całym oknie.
 4. Użyj filtrów wyszukiwania: Aby szybko znaleźć określony typ pliku, użyj filtrów wyszukiwania w Eksploratorze plików lub funkcji Znajdź w programie Microsoft Word.Na przykład możesz wyszukać „.docx”, aby znaleźć wszystkie pliki dokumentów programu Microsoft Word (.docx).
 5. Użyj paska narzędzi szybkiego dostępu: kliknij trzy linie w lewym górnym rogu dowolnego ekranu systemu Windows 10 (w pobliżu wyszukiwania), a następnie kliknij „Pasek narzędzi szybkiego dostępu”.Na pasku narzędzi szybkiego dostępu kliknij „Plik”, a następnie „Wybierz wiele”.Możesz również użyć tego skrótu na pasku narzędzi, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz wiele Eksploratora plików bez pozostawiania otwartych aplikacji pakietu Office, takich jak Word lub Excel.

?Gdzie są moje pobrane zdjęcia i filmy przechowywane w systemie Windows 10?

 1. W systemie Windows 10 otwórz Eksplorator plików (klawisz Windows + E).
 2. Po lewej stronie okna, w sekcji „Ten komputer” kliknij „Zdjęcia”.
 3. W sekcji „Zdjęcia” wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz pobrać.
 4. Kliknij strzałkę w dół obok „Pobrane” i wybierz „Wszystkie pliki”.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny plik i wybierz „Zapisz jako”.
 6. Zmień nazwę pliku na bardziej opisową, na przykład „Zdjęcia pulpitu”.
 7. Kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu okna.

?Jak zapisać wiele zdjęć jako jeden plik w systemie Windows?

Jak wybrać wiele plików w systemie Windows?

Windows 10: Jak wybrać wiele plików za pomocą skrótów klawiaturowych?

Jak wybrać wiele plików w systemie Windows 8.