Jak przenieść plik programu Illustrator do programu InDesign?

czas wydawania: 2022-08-05

Istnieje kilka różnych sposobów przeniesienia pliku programu Illustrator do programu InDesign.Jednym ze sposobów jest użycie narzędzia do przesyłania plików Adobe Illustrator.To narzędzie umożliwia łatwe kopiowanie i wklejanie plików między programami Illustrator i InDesign.Innym sposobem jest użycie polecenia Eksportuj jako w programie InDesign.To polecenie pozwala wyeksportować plik programu Illustrator jako plik PDF lub PSD.Na koniec możesz także użyć oprogramowania Adobe Bridge do przenoszenia plików między programem Illustrator a InDesign.

Czy możesz zaimportować plik programu Illustrator do programu InDesign?

Tak, możesz zaimportować plik programu Illustrator do programu InDesign.Aby to zrobić, otwórz plik programu Illustrator w programie Illustrator, a następnie otwórz go w programie InDesign.Będziesz musiał dokonać kilku zmian w pliku przed jego zaimportowaniem.Najpierw musisz wybrać opcję menu Plik > Eksportuj jako i wybrać InDesign z listy opcji eksportu.Następnie musisz wybrać opcję menu Format > PDF i ustawić następujące właściwości:

Nazwa: nazwa dokumentu powinna brzmieć „Plik InDesign”

Nazwa twojego dokumentu powinna brzmieć „Plik InDesign”Lokalizacja: Zapisz dokument na dysku twardym komputera

Zapisz dokument na dysku twardym komputera Rozmiar: Dokument powinien zostać zapisany jako plik PDF o rozmiarze 10 MB lub mniejszym (chociaż nie jest to konieczne do importowania)

Twój dokument powinien być zapisany jako plik PDF o rozmiarze 10 MB lub mniejszym (chociaż nie jest to konieczne do importu) Kompresja: Wybierz poziom kompresji 6 (najlepsza jakość), jeśli to możliwe

Importowanie pliku programu Illustrator do programu InDesign Po wyeksportowaniu pliku programu Illustrator jako pliku InDesign wystarczy wykonać kilka czynności, aby wszystko działało poprawnie.Pierwszą rzeczą, którą będziesz chciał zrobić, to otworzyć plik InDesign, który zaimportowałeś z programu Illustrator.Następnie upewnij się, że wszystkie obiekty w ilustracji zostały przekonwertowane na warstwy w programie InDesign.Można to zrobić, klikając każdy obiekt pojedynczo i wybierając Edytuj > Konwertuj na warstwę w programie In Design.Po przekonwertowaniu każdego obiektu na warstwę wszystkie jego właściwości — takie jak kolor, typ wypełnienia, typ obrysu itp. — zostaną automatycznie zaktualizowane w programie In Design.

Jak otworzyć plik programu Illustrator w programie InDesign?

Rysunek 1: Narzędzia do edycji w Adobe InDesign Podczas pracy z plikiem programu Illustrator w programie InDesign masz kilka opcji manipulowania grafiką: Możesz kopiować i wklejać obiekty między dokumentami; użyj przeciągania i upuszczania, aby przesuwać obiekty; lub zmień właściwości, takie jak kolor, rozmiar lub położenie za pomocą menu Edycja (patrz rysunek

Rysunek 2: Menu Edycja w programie Adobe InDesign Za każdym razem, gdy dokonasz zmian we właściwościach obiektu — takich jak zmiana koloru lub dodanie tekstu — musisz zapisać swoją pracę, klikając Plik > Zapisz jako... (lub naciskając Command+ S) przed zamknięciem okna dokumentu i powrotem do programu Photoshop lub innej aplikacji, gdzie można kontynuować pracę z projektem (patrz rysunek

Rysunek 3: Zapisywanie pracy w programie Adobe Indesign Podczas otwierania pliku programu Illustrator w programie Photoshop z programu Adobe InDesign można to zrobić na dwa główne sposoby: Możesz wybrać Plik > Importuj... z menu programu Photoshop lub nacisnąć Command+ I (PC) / Control+I (Mac). Jeśli importujesz plik PDF (.pdf), upewnij się, że program Acrobat jest zainstalowany na Twoim komputerze przed uruchomieniem importu!Po zaimportowaniu pliku programu Illustrator do programu Photoshop wykonaj następujące czynności, jeśli chcesz zachować nienaruszone warstwy podczas pracy z programem Photoshop:

  1. Otwórz plik programu Illustrator w programie Adobe InDesign.
  2. Kliknij „Plik”, a następnie wybierz „Otwórz”.
  3. Przejdź do lokalizacji pliku programu Illustrator, który chcesz otworzyć, i kliknij go.
  4. W oknie dialogowym Otwórz kliknij „InDesign”.
  5. Jeśli plik programu Illustrator jest duży, załadowanie całej zawartości przez program InDesign może zająć kilka minut.Po załadowaniu zobaczysz podgląd dokumentu w oknie programu InDesign.
  6. Aby wprowadzić zmiany w dokumencie, kliknij dwukrotnie dowolny obiekt lub tekst w oknie programu InDesign i użyj wyświetlonych narzędzi edycyjnych (patrz Rysunek .
  7. .
  8. .
  9. Wybierz wszystkie warstwy, klikając w dowolnym miejscu ich miniatur Naciśnij Ctrl+J (PC) / Command+J (Mac) — spowoduje to scalenie wszystkich wybranych warstw w jedną warstwę Zmień nazwy plików: Naciśnij Odznacz wszystko i wpisz nową nazwę dla każdego scalonego warstwa Zapisz obraz jako...Zamknij program Photoshop ponownie otwórz AdobeIn Design 7] Ponownie zaimportuj oryginalne pliki programu Illustrator z programu Photoshop Tworzenie kopii zapasowej pracy Przed wprowadzeniem jakichkolwiek większych zmian w zaimportowanym pliku programu Illustriter, zawsze wykonaj kopię zapasową swojej pracy, zapisując ją jako plik PSD (.psd) — obsługiwany format warstwowy przez Photoshopa i Indesign – zanim zrobisz cokolwiek innego!W ten sposób, jeśli coś pójdzie nie tak podczas edycji, możesz łatwo wrócić i przywrócić poprzednie wersje projektu bez całkowitej utraty danych (pliki .zip nie są kompatybilne z kopiami zapasowymi PSD!).

Dlaczego mój plik programu Illustrator nie otwiera się w programie InDesign?

Istnieje kilka powodów, dla których plik programu Illustrator może nie otwierać się w programie InDesign.Po pierwsze, plik może nie być zgodny z programem InDesign.Po drugie, plik może wymagać przekonwertowania do innego formatu, zanim będzie można go otworzyć w programie InDesign.Po trzecie, pliki mogły zostać uszkodzone lub uszkodzone i muszą zostać naprawione przed użyciem.Wreszcie, niektóre funkcje programu InDesign mogą nie działać z plikami programu Illustrator ze względu na ich różne formaty.Jeśli masz problemy z otwarciem pliku programu Illustrator w programie InDesign, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania pomocy.

Czy można przekonwertować dokument programu Illustrator na format InDesign?

Tak, można przekonwertować dokument programu Illustrator do formatu InDesign.Proces konwersji pliku programu Illustrator do formatu InDesign zazwyczaj odbywa się za pomocą narzędzia do konwersji, takiego jak Adobe Illustrator Converter lub Adobe InDesign CS6 - CC 2015 Export/Import.Po przekonwertowaniu pliku możesz go otworzyć w programie InDesign i wprowadzić niezbędne zmiany.

Jak zmienić dokument Adobe Illustrator, aby działał z programem Adobe InDesign?

Jest na to kilka sposobów.Najłatwiej jest po prostu wyeksportować plik programu Illustrator jako plik PDF lub PSD, a następnie otworzyć go w programie InDesign.Możesz także użyć funkcji „Eksportuj do InDesign” w menu Plik programu Illustrator, aby utworzyć nowy dokument InDesign z pliku programu Illustrator.Na koniec możesz użyć funkcji „Importuj z Adobe Illustrator” w menu Plik programu InDesign, aby zaimportować istniejący plik programu Illustrator do programu do projektowania.

Czy mój tekst pozostanie edytowalny po przeniesieniu plików AI do formatu ID przy użyciu Twojej metody?

Tak, Twój tekst pozostanie edytowalny po przeniesieniu plików AI do formatu ID przy użyciu naszej metody.Jeśli jednak chcesz zachować całe oryginalne formatowanie i układ tekstu, zalecamy najpierw przekonwertować pliki AI do formatu PDF przed przeniesieniem ich do ID.W ten sposób możesz zachować cały oryginalny układ i formatowanie, zachowując jednocześnie dostęp do możliwości edycji tekstu w programie Adobe Reader.

Czy muszę mieć zainstalowane obie aplikacje Adobe na moim komputerze, aby korzystać z tej metody przesyłania plików między dwoma programami?

Nie, nie musisz mieć na komputerze zainstalowanych obu aplikacji Adobe, aby korzystać z tej metody przesyłania plików między dwoma programami.Możesz użyć poleceń Plik > Eksportuj lub Plik > Importuj w programie Illustrator, aby przesyłać pliki między programem Illustrator a InDesign.