Jak wyłączyć nauczone słowa w telefonie Samsung?

czas wydawania: 2022-11-22

Jeśli chcesz wyłączyć wyuczone słowa w telefonie Samsung, możesz to zrobić na kilka różnych sposobów.

Najprostszym sposobem jest przejście do menu Ustawienia i przewinięcie w dół, aż zobaczysz „Język i wprowadzanie”.Tam możesz wybrać język, którego chcesz używać i wyłączyć opcję „ucz się słów automatycznie”.

Jeśli to nie zadziała, możesz także spróbować przejść do historii wyszukiwania Google i usunąć wszelkie wyszukiwania wyuczonych słów.Wreszcie, jeśli wszystko inne zawiedzie, możesz skontaktować się z obsługą klienta lub pomocą techniczną Samsung, aby uzyskać pomoc w wyłączeniu wyuczonych słów w telefonie.

Czy istnieje sposób na wyłączenie wyuczonych słów na moim urządzeniu Samsung?

Nie ma oficjalnego sposobu na wyłączenie wyuczonych słów na urządzeniu Samsung, ale istnieje kilka nieoficjalnych metod, które mogą działać.Jedną z metod jest przejście do menu Ustawienia i przewinięcie w dół, aż zobaczysz Język i wprowadzanie.Stąd możesz wybrać opcję Tryb nauki i ją wyłączyć.Inną metodą jest przejście do Galaxy App Store i pobranie aplikacji o nazwie Word Remover.Ta aplikacja ma funkcję zwaną „trybem nauki”, której można użyć do wyłączenia wyuczonych słów na urządzeniu.Na koniec możesz spróbować użyć klawiatury innej firmy, takiej jak SwiftKey lub Google Keyboard, która ma wbudowane funkcje wyłączania nauczonych słów.

Jak mogę powstrzymać mój telefon Samsung przed nauką nowych słów?

Jest to pytanie zadawane przez wiele osób i istnieje kilka sposobów na wyłączenie wyuczonych słów w telefonach Samsung.

Aby wyłączyć wyuczone słowa w telefonie Samsung:

  1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu.
  2. Stuknij Język i wprowadzanie.
  3. W sekcji „Nauczone słowa” kliknij przełącznik obok „Wł.”.
  4. Jeśli chcesz później ponownie włączyć wyuczone słowa, dotknij przełącznika obok opcji „Wył.

Jak uniemożliwić telefonowi Samsung dodawanie nowych słów do słownika?

Istnieje kilka sposobów wyłączenia wyuczonych słów w telefonie Samsung.Jednym ze sposobów jest przejście do menu Ustawienia i wybranie opcji Język i wprowadzanie.Tutaj możesz wyłączyć opcję „ucz się nowych słów”.Innym sposobem jest przejście do menu aplikacji i wybranie opcji Słownik.Tutaj możesz wyłączyć opcję "ucz się nowych słów" dla poszczególnych aplikacji.Na koniec możesz całkowicie wyłączyć wykrywanie wyuczonych słów, przechodząc do Ustawienia> Zabezpieczenia i wybierając Administratorzy urządzenia> Nieznane źródła z listy opcji.

Jeśli chcesz, aby urządzenie Samsung Galaxy S6 lub S6 Edge nie dodawało żadnego słowa do swojego słownika, nawet jeśli pojawia się w wiadomości tekstowej lub na czacie, wykonaj następujące proste kroki:

Krok 1: Przejdź do „Ustawienia” -> „Język i wprowadzanie”.

Krok 2: W sekcji „Tryb nauki” odznacz opcję „Naucz się nowych słów”.

Krok 3: W razie potrzeby dotknij ikony aplikacji (na przykład „Słownik”) -> „Ustawienia aplikacji”.

Krok 4: Przełącz „Wykryj wyuczone słowa”WYŁĄCZ w ustawieniach tej aplikacji (jeśli była WŁĄCZONA).

Jak usunąć nauczone słowa ze słownika mojego telefonu Samsung?

Istnieje kilka sposobów usuwania wyuczonych słów ze słownika telefonu Samsung.Możesz użyć wbudowanej aplikacji Słownik lub aplikacji innej firmy, takiej jak Sprawdzanie pisowni+.1.Otwórz aplikację Słownik na telefonie Samsung i dotknij ikony menu w lewym górnym rogu.2.Wybierz „Naucz się nowych słów”. 3.Stuknij w czerwony znak minus obok słowa, które chcesz usunąć ze słownika.4.Wybierz „Usuń” z wyskakującego okienka i potwierdź, dotykając „Tak”. 5.Nauczone słowo zostanie usunięte ze słownika telefonu Samsung i nie będzie można go już używać w wiadomościach tekstowych ani w innych aplikacjach. Jeśli chcesz zachować kopię nauczonego słowa na przyszłość, możesz ją zapisać do pamięci urządzenia przy użyciu jednej z następujących metod: 1) Użyj wbudowanej aplikacji Memory Manager w telefonie Samsung, aby zapisać wyuczone słowa jako skróty (pamiętaj, że działa to tylko wtedy, gdy w aplikacji Słownik włączono zapisywanie skrótów).2 ) Użyj zewnętrznej aplikacji pamięci masowej, takiej jak Dropbox lub Dysk Google, aby zapisać Nauczone słowa jako pliki (obsługiwany jest format pliku .txt). 3) Użyj usługi online, takiej jak WordFinder Pro lub Lingotek Learning Services, aby automatycznie przesłać Nauczone słowa do ich baz danych, aby mogli mieć dostęp w trybie offline (musisz najpierw utworzyć konto w tych usługach).4) Skopiuj wyuczone słowa bezpośrednio do Notatek lub innego dokumentu tekstowego na swoim urządzeniu, aby móc z nich korzystać w przyszłości.(Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uczyć się nowych słów w różnych pps, zobacz nasz artykuł Jak dodawać nowe słowa/wyrażenia do mojego słownika?) Jeśli masz trudności z usunięciem nauczonych słów ze słownika telefonu Samsung, skontaktuj się z obsługą klienta. Mogą nie tylko pomóc rozwiązać problem, ale także polecić dodatkowe zasoby, które mogą pomóc w poprawie znajomości słownictwa.*Ten przewodnik został napisany w oparciu o wersję 8 Galaxy S7 Edge z systemem operacyjnym Android 7 Nougat*

Aby wyłączyć nauczone słowa Samsung:

Istnieje kilka sposobów usuwania wyuczonych słów ze słownika telefonu Samsung.Możesz użyć wbudowanych funkcji lub aplikacji innych firm, takich jak Sprawdzanie pisowni+.

Pierwsza metoda — korzystanie z wbudowanych funkcji:

Otwórz aplikację Słownik i przejdź do opcji Naucz się nowych słów znajdującej się w lewym górnym rogu ekranu

Stuknij symbol „minus” obok dowolnego słowa, które wymaga usunięcia

Wybierz opcję Usuń i potwierdź, dotykając przycisku Tak

Słowo zostanie trwale usunięte ze słowników m użytkownika.

Druga metoda — aplikacje innych firm:

Sprawdzanie pisowni+ jest dostępne bezpłatnie, inne płatne opcje, takie jak WordFinder Pro i Usługi edukacyjne Lingotek, również oferują tę funkcję. Po zainstalowaniu otwórz Sprawdzanie pisowni + i na karcie Ustawienia wybierz kartę „Słownik”. Stąd użytkownicy mają 3 opcje: Dodaj, Usuń, Eksportuj Wybrane Pozycje Słownictwa. W obszarze Eksportuj wybrane elementy słownictwa użytkownicy mają 2 opcje: Zwykły format pliku tekstowego i Format pliku TXT.

Czy mogę wyczyścić listę wyuczonych słów na moim telefonie Samsung?

Tak, możesz wyczyścić listę wyuczonych słów w telefonie Samsung.Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Na ekranie głównym stuknij Ustawienia.
  2. Stuknij Język i wprowadzanie.
  3. W sekcji „wyuczone słowa” kliknij Wyczyść wszystkie wyuczone słowa.

Jak usunąć wyuczone słowa z urządzenia Galaxy?

Wyuczone słowa są automatycznie dodawane do urządzenia Galaxy podczas dodawania nowych wiadomości tekstowych, e-maili lub innych treści z Internetu. Aby wyłączyć wyuczone słowa:1.Na ekranie głównym stuknij Ustawienia2.W obszarze Ogólne dotknij opcji Język3.Stuknij w Nauczone słowa 4.Aby wyłączyć wyuczone słowa dla wszystkich języków, dotknij pola wyboru obok opcji Wszystkie języki5.Aby wyłączyć nauczone słowa dla określonego języka (na przykład angielskiego), dotknij tego języka, a następnie dotknij pola wyboru obok opcji Nauczone słowa6.Stuknij OK7.Uruchom ponownie urządzenie Galaxy8.

Jak najlepiej wyłączyć wyuczone słowa w smartfonie Samsung?

Istnieje kilka różnych sposobów wyłączenia wyuczonych słów w smartfonie Samsung.Najprostszym sposobem jest przejście do menu Ustawienia i przewinięcie w dół do „Język i wprowadzanie”.Tutaj możesz wyłączyć opcję „wyuczonych słów”.Jeśli chcesz wyłączyć wykrywanie wyuczonych słów dla wszystkich aplikacji jednocześnie, możesz otworzyć Menedżera aplikacji i dotknąć trzech linii w lewym górnym rogu ekranu aplikacji.Tutaj możesz wybrać „wyuczone słowa” i wyłączyć je dla wszystkich aplikacji. Jeśli chcesz wyłączyć wykrywanie wyuczonych słów dla określonych aplikacji, możesz otworzyć tę aplikację i przejść do jej ekranu ustawień.Na tym ekranie zobaczysz przycisk o nazwie „Dowiedz się więcej o nowych słowach…”Ten przycisk przeniesie Cię do strony, na której możesz wybrać, którym aplikacjom zezwolić na wykrywanie wyuczonych słów. Wreszcie, jeśli chcesz całkowicie usunąć wykrywanie wyuczonych słów ze smartfona Samsung, możesz to zrobić, resetując go (instrukcje poniżej ).Resetowanie wykrywania nauczonych słów w smartfonie Samsung W razie potrzeby możesz zresetować wykrywanie nauczonych słów w smartfonie Samsung, wykonując następujące czynności: 1) Otwórz Ustawienia2) Przewiń w dół i kliknij opcję Język i wprowadzanie3) W obszarze „nauczone słowa” usuń zaznaczenie opcji „Włączone” 4) Kliknij OK5) Uruchom ponownie telefon6) Spróbuj użyć nowych słówek7) W razie potrzeby powtórz kroki 3-6 w razie potrzeby8) Gratulacje!Pomyślnie zresetowałeś wykrywanie wyuczonych słów na swoim smartfonie Samsung!

Włącz obsługę JavaScript, aby wyświetlić komentarze obsługiwane przez Disqus.

Czy istnieje prosty sposób na wyłączenie wyuczonych słów na urządzeniu mobilnym Samsung?

Nie ma łatwego sposobu na wyłączenie wyuczonych słów na urządzeniu mobilnym Samsung, ale istnieje kilka metod, których można użyć.

Jedną z metod jest przejście do menu Ustawienia w telefonie i wybranie opcji Język i wprowadzanie.Stąd możesz wyłączyć opcję „wyuczonych słów”.

Inną metodą jest przejście do App Store i pobranie nowej aplikacji ze słownikiem językowym.Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i dotknij przycisku „Naucz się nowych słów”.Spowoduje to automatyczne wyłączenie wyuczonych słów w telefonie.

Jeśli żadna z tych metod nie działa, może być konieczne skontaktowanie się z obsługą klienta firmy Samsung w celu wyłączenia wyuczonych słów na urządzeniu.

Jaki jest najszybszy sposób na wyłączenie wyuczonych słów w telefonie Samsung?

Istnieje kilka sposobów na wyłączenie wyuczonych słów w telefonach Samsung.Jednym ze sposobów jest przejście do menu Ustawienia i wybranie opcji Język i wprowadzanie.W tym miejscu możesz wyłączyć opcję „ucz się nowych słów”.Innym sposobem jest przejście do przycisku Menu i wybranie opcji Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.Tutaj możesz wyłączyć wyświetlanie funkcji "ucz się nowych słów" w skrótach klawiaturowych.Na koniec możesz również całkowicie wyłączyć wykrywanie wyuczonych słów, przechodząc do Ustawienia > Język i wprowadzanie > Klawiatura i odznaczając pole obok opcji „naucz się nowych słów”. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, może to oznaczać problem z telefonem Samsung algorytm uczenia się.W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem może być skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Samsung w celu uzyskania pomocy w zresetowaniu lub naprawieniu funkcji uczenia się urządzenia.

Jak wyłączyć „wyuczone słowa” w telefonie Samsung?

Istnieje kilka sposobów wyłączenia nauczonych słów w telefonie Samsung: jednym ze sposobów są ustawienia – język i wprowadzanie – gdzie można wyłączyć naukę nowych słów; innym sposobem są menu - przycisk menu - ustawienia - ogólne - klawiatura, w której można wyłączyć wyświetlanie nowych słów jako skrótów; wreszcie, jeśli żadna z tych czynności nie działa, może to oznaczać problem z algorytmem uczenia się telefonu, który wymagałby skontaktowania się z pomocą techniczną firmy Samsung w celu zresetowania lub naprawy.