Co to jest profil MDM?

czas wydawania: 2022-09-24

Profile MDM umożliwiają organizacjom centralne zarządzanie rozwiązaniami do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM).Profile MDM zapewniają administratorom łatwy sposób kontrolowania ustawień i funkcji wszystkich urządzeń w organizacji za pomocą jednego interfejsu. Profil MDM to po prostu zbiór zasad, konfiguracji i preferencji, których administrator może używać do zarządzania urządzeniami w organizacji .Każdy profil MDM może mieć różne ustawienia dla różnych typów urządzeń lub użytkowników.Administratorzy mogą tworzyć profile niestandardowe w oparciu o potrzeby swojej organizacji.Podczas tworzenia lub edytowania profilu MDM określasz, które urządzenia powinny być zarządzane przez profil i jakie ustawienia powinny być używane przez te urządzenia.Możesz również określić, jak długo każde urządzenie powinno pozostać skonfigurowane z bieżącymi ustawieniami po jego wyłączeniu lub zmianie właściciela. Profil MDM jest przechowywany w scentralizowanym repozytorium organizacji, dzięki czemu administratorzy mogą uzyskać do niego dostęp z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.Ułatwia to zarządzanie całą flotą urządzeń mobilnych z jednego miejsca!Jakie są korzyści z używania systemów MDM?Korzystanie z systemów MDM niesie ze sobą wiele korzyści: 1) Scentralizowane zarządzanie — rozwiązania MDM sprawiają, że zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ umożliwiają administratorom kontrolowanie wszystkich urządzeń z centralnej lokalizacji2) Dostosowywane profile — można tworzyć niestandardowe profile w zależności od potrzeb organizacji3) Zasady przechowywania urządzeń — Możesz ustawić limity dotyczące konfiguracji długich urządzeń przy użyciu najnowszych ustawień po wyłączeniu4) Funkcje zabezpieczeń — MDM oferują ulepszone funkcje zabezpieczeń, takie jak ochrona hasłem i szyfrowanie5) Lepsze środowisko użytkownika — Włączony tryb urządzenia zarządzanego przyspiesza uruchamianie i dłuższa żywotność baterii6) Niższe koszty pomocy technicznej —MDMscan pozwala zaoszczędzić pieniądze, zmniejszając liczbę połączeń pomocy technicznej, które trzeba wykonać7) Większa produktywność —Dzięki trybowi urządzeń zarządzanych pracownicy będą spędzać mniej czasu na zadaniach, które nie wymagają dostępu do urządzenia docelowego8 ) Większy zwrot z inwestycji —Większa produktywność i zmniejszone koszty wsparcia związane z mdm de wdrożenia często skutkują zwiększonym ROIsJak utworzyć profil MDM?Aby utworzyć mdmprofile:1).Zaloguj się do swojego firmowego portalu internetowego2).Kliknij Ustawienia systemu3).W obszarze Zasady zarządzania urządzeniami mobilnymi kliknij opcję Nowa 4).W polu Nazwa wpisz nazwę nowej zasady5).W polu Opis wpisz opis nowej zasady6).W sekcji Typ zasady wybierz Tryb urządzenia zarządzanego .7).Na karcie Warunki, w polu wyboru Gdy włączone zaznacz opcję Zawsze włączaj .8 ).Na karcie Akcje w obszarze Akcja domyślnawybierz opcję Dodaj do ekranu głównego9 ).Na karcie Profile kliknij Dodaj 10 ).W polu Nazwa profilu wprowadź nazwę swojego nowego profilu11 ).Wybierz urządzenia z katalogu i wybierz użytkowników z katalogu 12 ).Kliknij OK13 ).Twoja nowa zasada została utworzona!Jak edytować istniejący profil MdmProfile?Aby edytować istniejący mdmprofile:1).Zaloguj się do swojego firmowego portalu internetowego2).Kliknij Ustawienia systemu3).W obszarze Zasady zarządzania urządzeniami mobilnymi kliknij opcję Nowa 4).W polu Nazwa wpisz nową nazwę istniejącej zasady5).W polu Opis wpisz nowy opis istniejących zasad6}.W obszarze Typ zasady wybierz ManagedDevice Mode 7 ).Na karcie Warunki zaznacz pole wyboru Gdy włączone 8 ).Na karcie Akcje zaznacz pole wyboru Edytuj 9 . Na karcie Profile kliknij Dodaj 10. W polu Nazwa profilu wpisz nazwę istniejącego profilu11 .Wybierz urządzenia z katalogu i wybierz użytkowników z katalogu 12 .Kliknij OK 13 .)Twoja dotychczasowa zasada została edytowana!Jak wyłączyć/włączyć mdmprofile?Aby wyłączyć/włączyć profil mdm: 1) „Wyłącz” oznacza, że ​​ta zasada nie będzie już zarządzać żadnymi urządzeniami w tej organizacji. „Włącz” oznacza, że ​​ta zasada będzie teraz zarządzać wszystkimi urządzeniami, którymi zasada ma zarządzać. Jak zmienić hasło do zasady mdm?Aby zmienićhasłoforanmdmpolicy:1).

Co może zrobić profil MDM?

Profile MDM mogą wykonywać wiele różnych czynności, w zależności od używanego oprogramowania MDM i ustawień.

Jak utworzyć profil MDM?

Tworzenie profilu MDM to proces dwuetapowy.Najpierw musisz utworzyć pakiet wdrożeniowy zawierający ustawienia i konfiguracje, których mają używać użytkownicy.Następnie musisz utworzyć profil MDM dla każdego użytkownika w Twojej organizacji.

Aby utworzyć pakiet wdrożeniowy, najpierw uruchom Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2013 Update 2 lub nowszy.W oknie Deployment Workbench rozwiń Wdrożenia i wybierz szablon pakietu wdrożeniowego (.mdeppkg). Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Właściwości pakietu wdrożeniowego kliknij opcję Ustawienia profilu.W oknie dialogowym Ustawienia profilu, w polu Nazwa profilu wpisz nazwę swojego profilu MDM.W obszarze Konta i grupy użytkowników kliknij opcję Dodaj użytkownika lub grupę do profilu i dodaj użytkowników lub grupy, którzy powinni mieć dostęp do tego profilu.Kliknij dwukrotnie OK, aby zamknąć oba okna dialogowe.

Aby utworzyć profil MDM dla użytkownika, w węźle Użytkownicy okna Deployment Workbench kliknij prawym przyciskiem myszy tego użytkownika iz menu skrótów wybierz Nowy profil.W kreatorze nowego profilu (pokazanym na rysunku 1) wpisz nazwę nowego profilu MDM i określ, czy ma on być domyślnie włączony, czy wyłączony (włączony). Możesz również określić, które aplikacje powinny zostać wdrożone z tym profilem, za pomocą zasad zarządzania aplikacjami (AMP). Na koniec określ, których ustawień i konfiguracji ma używać ten użytkownik podczas wdrażania urządzeń z systemem Windows 10 za pomocą Menedżera zasad rejestracji urządzeń (DEPMANAGER).

Rysunek 1: Kreator nowego profilu

Po utworzeniu swoich profili i pakietów możesz zacząć je konfigurować!Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania profili i pakietów w MDT 2013 Update 2 lub nowszym, zobacz Konfigurowanie profili i pakietów za pomocą Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 2 autorstwa Jasona Howarda i in., opublikowanego przez Microsoft Press pod adresem http://aka.ms/mdtp2book .

Jak zainstalować profil MDM?

Aby zainstalować profil MDM, musisz najpierw utworzyć plik o nazwie „mdm.properties” w katalogu głównym katalogu aplikacji.Plik ten powinien zawierać następujące informacje:

name=MojaNazwaAplikacji

keystore=C:UżytkownicyAppDataLocalTempMyAppKeyStore.jks

certificateFile=C:UżytkownicyAppDataLocalTempMyAppCertificate.p12

Po utworzeniu tego pliku można użyć narzędzia Java Management Extensions (JMX), aby uruchomić serwer MDM, a następnie wdrożyć aplikację przy użyciu tego serwera jako klienta.Narzędzie JMX jest dostępne jako część większości struktur zarządzania, takich jak Oracle Enterprise Manager Ops Center lub Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2 Operations Manager.

Jak usunąć profil MDM?

Aby usunąć profil MDM, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu.
 2. Stuknij Ogólne.
 3. Dotknij Profile.
 4. Stuknij profil, który chcesz usunąć, a następnie stuknij Usuń profil.

Jakie są korzyści z używania profilu MDM?

Profile MDM to sposób na centralne zarządzanie ustawieniami urządzeń mobilnych i kontrolowanie ich.Dzięki temu Twoje urządzenia będą bezpieczne, uporządkowane i zgodne z zasadami Twojej organizacji.Oto niektóre korzyści z używania profilu MDM:

Korzyści z używania profilu Mdm

Systemy MDM oferują wiele korzyści zarówno użytkownikom, jak i administratorom, dlatego ważne jest, aby wybrać taki, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom”.

 1. Bezpieczeństwo: profile MDM mogą pomóc chronić Twoje urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem i użyciem.Zgodność: profile MDM mogą pomóc w zapewnieniu, że Twoje urządzenia są zgodne z zasadami i standardami Twojej organizacji.Organizacja: Zarządzanie ustawieniami urządzenia za pomocą profilu MDM może pomóc w utrzymaniu porządku w urządzeniach i łatwej obsłudze.Wydajność: korzystanie z profilu MDM pozwala zaoszczędzić czas dzięki automatyzacji niektórych ustawień urządzenia lub zarządzaniu wieloma urządzeniami z jednego miejsca Elastyczność: dostosowywanie ustawień urządzenia za pomocą profilu MDM umożliwia korzystanie z unikalnych funkcji każdego urządzenia Oszczędność kosztów: Automatyzacja ustawień urządzenia poprzez profil MDM może obniżyć koszty posiadania urządzeń mobilnych. Zwiększona produktywność: posiadanie spójnych ustawień na wielu urządzeniach może zwiększyć produktywność. Ulepszona obsługa klienta: zapewnienie, że wszyscy użytkownicy mają ten sam zestaw domyślnych preferencji, pomaga poprawić jakość obsługi klienta.Więcej dostępnych informacji o Twoich urządzeniach: Wiedząc więcej o tym, co dzieje się na każdym z Twoich urządzeń, możesz zapewnić lepsze wsparcie.Łatwiejsze w użyciu zarówno dla użytkowników, jak i administratorów MDM oferują wiele korzyści zarówno użytkownikom, jak i administratorom, dlatego ważne jest, aby wybrać taki, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom."
 2. Bezpieczeństwo — dzięki scentralizowanemu zarządzaniu ustawieniami zabezpieczeń urządzenia zmniejszasz prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z nieautoryzowanym dostępem lub korzystaniem z urządzeń mobilnych. — Dodatkowo, konfigurując określone zasady dla każdego typu urządzenia (smartfony, tablety itp.), będziesz w stanie zapewnić, że zawsze działają zgodnie ze standardami korporacyjnymi. - W razie potrzeby można nawet całkowicie wyłączyć niektóre funkcje lub aplikacje na urządzeniach, jeśli nie spełniają wymagań firmy. - Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z mdm zapewnia większy spokój, jeśli chodzi o zarządzanie i kontrolowanie aktywności Twoich urządzeń."
 3. Zgodność — Zapewniając, że wszystkie urządzenia w organizacji są zgodne z zasadami i normami firmy — dotyczącymi czcionek używanych na stronach internetowych lub ograniczeń przechowywania danych — może to pomóc wzmocnić relacje z klientami, a także przedstawić ujednolicony wizerunek opinii publicznej.
 4. Organizacja — zarządzanie ustawieniami urządzeń za pomocą profilu mdm może pomóc w utrzymaniu ich uporządkowanych i łatwych w użyciu przez wszystkich użytkowników w organizacji, — urządzenia są już skonfigurowane z domyślnymi preferencjami do typowych zadań, takich jak otwieranie plików lub wykonywanie połączeń telefonicznych.
 5. Wydajność — automatyzując niektóre ustawienia urządzeń, które były trudne w obsłudze, na przykład wyłączając śledzenie lokalizacji GPS w smartfonach w celu oszczędzania baterii, — korzystanie z profilu amdm może skrócić czas potrzebny na wykonanie tych czynności i ogólną poprawę wydajności przepływów pracy w organizacji.

Czy istnieje jakieś ryzyko związane z korzystaniem z profilu MDM?

Istnieje kilka zagrożeń związanych z korzystaniem z profilu MDM.Najczęstszym ryzykiem jest to, że dane użytkownika mogą zostać naruszone, jeśli jego urządzenie zostanie skradzione lub zgubione.Innym zagrożeniem jest to, że do danych użytkownika może uzyskać dostęp ktoś, kto ma dostęp do profilu MDM.Profil MDM może również spowolnić działanie urządzenia, jeśli nie jest prawidłowo skonfigurowany. w sumie istnieje kilka zagrożeń związanych z korzystaniem z profilu MDM, ale ogólnie są to działania stosunkowo niskiego ryzyka.

Jak korzystanie z profilu MDM wpłynie na wydajność mojego urządzenia?

Profile MDM są przeznaczone do zarządzania urządzeniami i aplikacjami na poziomie przedsiębiorstwa.Mogą wpływać na wydajność urządzenia, kontrolując, które aplikacje mogą być uruchamiane, ograniczając dostęp do niektórych funkcji lub całkowicie wyłączając funkcje.Chociaż profile MDM mogą być korzystne w zarządzaniu urządzeniami i poprawianiu ogólnej wydajności, nie należy ich używać bez uprzedniego przetestowania ich na określonym urządzeniu.Jeśli nie masz pewności, czy Twój profil MDM powoduje problemy z wydajnością, najlepiej skonsultuj się z administratorem lub producentem urządzenia.

Czy mogę używać więcej niż jednego profilu MDM na moim urządzeniu?

Tak, możesz używać więcej niż jednego profilu MDM na swoim urządzeniu.Jednak każdy profil musi mieć własny zestaw ustawień i uprawnień.Nie możesz udostępniać ustawień ani uprawnień między profilami.

Co się stanie, jeśli stracę mój profil MDM?

Jeśli utracisz swój profil MDM, będziesz musiał utworzyć nowy.Możesz to zrobić, logując się na swoje konto MDM i klikając zakładkę „Mój profil”.Tutaj możesz wybrać przycisk „Utwórz nowy profil”.Po utworzeniu nowego profilu będziesz musiał wprowadzić te same informacje, które były w starym profilu.Na koniec musisz kliknąć przycisk „Zapisz profil”.

Jak często powinienem aktualizować mójMDMprofile?

Profil MDM powinien być aktualizowany przynajmniej raz w miesiącu.Profile MDM służą do śledzenia użycia urządzenia i aplikacji, a także ustawień zasad dla urządzenia.Te informacje mogą pomóc w poprawie stanu bezpieczeństwa organizacji i zgodności z przepisami.Ponadto aktualizacje profili MDM mogą rozwiązać wszelkie problemy, które mogły zostać wykryte od czasu ostatniej aktualizacji profilu.

Czy jest jeszcze coś, co muszę wiedzieć o korzystaniu z profili MD M?

Profile MD M to świetny sposób na zautomatyzowanie zarządzania ustawieniami MDM.Oto kilka innych rzeczy, o których należy pamiętać podczas korzystania z profili MD M:

 1. Za pomocą profili MD M można przechowywać ustawienia urządzenia, ustawienia aplikacji i preferencje użytkownika oraz zarządzać nimi.
 2. Za pomocą profili MD M można konfigurować zasady zabezpieczeń dla urządzeń zarejestrowanych w rozwiązaniu MDM organizacji.
 3. Za pomocą profili MD M można wdrażać aplikacje i aktualizacje na urządzeniach zarejestrowanych w rozwiązaniu MDM organizacji.
 4. Za pomocą profili MD M można skonfigurować opcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania dla urządzeń zarejestrowanych w rozwiązaniu MDM organizacji.

13,Gdzie mogę uzyskać pomoc, jeśli mam problemy z moim profilem M DM?

Jeśli masz problemy z profilem M DM, pierwszym miejscem, w którym należy szukać pomocy, jest dokumentacja dołączona do profilu.Jeśli to nie odpowiada na Twoje pytanie lub potrzebujesz więcej pomocy niż zapewnia dokumentacja, możesz skontaktować się z obsługą klienta.

Jeśli po wypróbowaniu tych opcji nadal masz problemy lub jeśli coś poszło nie tak i Twój profil nie działa już prawidłowo, możesz zgłosić błąd.Pomoże nam to wyśledzić i naprawić wszelkie problemy z oprogramowaniem.