Jaki jest najlepszy sposób wypełnienia obiektu w programie Illustrator?

czas wydawania: 2022-08-05

Istnieje wiele sposobów wypełniania obiektu w programie Illustrator, ale najlepszy z nich zależy od obiektu i Twoich konkretnych potrzeb.

Kilka wskazówek dotyczących wypełniania obiektów:

-Zacznij od naszkicowania podstawowego kształtu lub zarysu obiektu.Pomoże Ci to lepiej zrozumieć, jak powinien wyglądać po wypełnieniu.

-Użyj narzędzia Pióro, aby stworzyć zgrubny zarys obiektu.Użyj tego konturu jako przewodnika dla późniejszych wypełnień i obrysów.

-Po uzyskaniu dobrego konturu zacznij wypełniać swój obiekt różnymi kolorami i odcieniami.Spróbuj użyć różnych rozmiarów pędzli i technik, aby uzyskać realistyczne rezultaty.

-Jeśli chcesz dodać szczegóły lub wyróżnienia, użyj narzędzia Lasso wielokątne, aby narysować precyzyjne kształty wokół określonych obszarów zainteresowania.Następnie możesz wypełnić te obszary kolorem lub obrysować je innym kolorem niż reszta obiektu.

Jak mogę się upewnić, że moje wypełnienia są spójne w programie Illustrator?

Jednym ze sposobów upewnienia się, że wypełnienia w programie Illustrator są spójne, jest użycie tego samego typu wypełnienia dla wszystkich obiektów.Na przykład, jeśli chcesz użyć zielonego wypełnienia na wszystkich swoich obiektach, możesz utworzyć nowy typ wypełnienia o nazwie „Zielone wypełnienie”.Następnie za każdym razem, gdy chcesz zastosować wypełnienie do obiektu, po prostu wybierz opcję Zielone wypełnienie z menu Wypełnienie i wybierz kolor, którego chcesz użyć.

Innym sposobem na upewnienie się, że wypełnienia są spójne, jest użycie wspólnych kolorów w całym projekcie.Na przykład, jeśli chcesz, aby wszystkie obiekty w projekcie były niebieskie, możesz utworzyć nową paletę kolorów i przypisać niebieski jako kolor podstawowy.Następnie, gdy chcesz zastosować wypełnienie do obiektu, po prostu wybierz opcję Niebieskie wypełnienie z menu Wypełnienie i wybierz kolor, którego chcesz użyć.

Wreszcie ważne jest, aby upewnić się, że wypełnienia są spójne nie tylko w obrębie poszczególnych obiektów, ale także między różnymi obiektami w projekcie.Na przykład, jeśli jeden obiekt ma wypełnienie zielone, a inny ma wypełnienie czerwone, ważne jest, aby oba obiekty miały pasujące wypełnienia, aby razem wyglądały spójnie.Możesz to osiągnąć, używając grup w programie Illustrator (więcej informacji znajdziesz poniżej).

Jeśli masz problemy z uzyskaniem spójnych wypełnień w różnych obiektach w projekcie lub w wielu projektach, mogą wystąpić problemy z działaniem programu Illustrator z warstwami — więcej informacji znajdziesz w naszym artykule o warstwach.

Dlaczego mój obiekt wygląda inaczej po dodaniu wypełnienia w programie Illustrator?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby upewnić się, że obiekt wygląda tak samo po wypełnieniu go w programie Illustrator.Najpierw upewnij się, że obiekt jest odpowiednio pomniejszony, zanim go wypełnisz.Jeśli obiekt jest zbyt duży, program Illustrator nie będzie w stanie dokładnie wyrenderować na nim szczegółów.Po drugie, jeśli to możliwe, używaj kształtów wektorowych zamiast obrazów rastrowych.Pomoże to utrzymać mały rozmiar pliku i poprawi zdolność programu Illustrator do prawidłowego renderowania obiektu.Na koniec podczas wypełniania obiektu użyj domyślnych wypełnień lub ustawień wstępnych, aby nie trzeba było za każdym razem ręcznie dostosowywać kolorów.

Czy istnieje sposób na zapisanie niestandardowego wypełnienia do wykorzystania w przyszłości w programie Illustrator?

Tak, niestandardowe wypełnienia możesz zapisać jako „szablony”.Aby to zrobić, otwórz panel wypełnienia i kliknij przycisk „Nowe wypełnienie”.W polu „Wpisz nazwę tego wypełnienia” wpisz nazwę wypełnienia (na przykład „CustomFill1”). Kliknij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć nowe wypełnienie.Możesz teraz użyć tego wypełnienia w przyszłych projektach, wybierając je z rozwijanego menu w polu „Typ wypełnienia” w wyskakującym oknie panelu.

Jaka jest różnica między używaniem narzędzia Wiadro z farbą a tworzeniem nowej próbki wypełnienia w programie Illustrator?

Istnieje duża różnica między używaniem narzędzia Wiadro z farbą a tworzeniem nowej próbki wypełnienia w programie Illustrator.Kiedy używasz narzędzia Wiadro z farbą, wypełniasz istniejący kształt kolorem.Różni się to od tworzenia nowej próbki wypełnienia, która umożliwia utworzenie nowego koloru dla istniejącego kształtu.

Jeśli chcesz zmienić kolor całego obiektu, musisz użyć narzędzi obrysu lub wypełnienia w programie Illustrator.Narzędzie obrysu pozwala tworzyć ścieżki, które można wypełnić dowolnym kolorem, a narzędzie wypełniania pozwala wybierać spośród wstępnie zdefiniowanych kolorów lub tworzyć własne kolory niestandardowe.

Czy w programie Illustrator mogę utworzyć wypełnienie gradientem lub wzorkiem?

Tak, w programie Illustrator można utworzyć wypełnienie gradientem lub wzorkiem.Aby to zrobić, najpierw wybierz obiekt, który chcesz wypełnić gradientem lub wzorem, a następnie użyj narzędzia Gradient (G) lub narzędzia Wzorek (P), aby uzyskać pożądany efekt.Możesz również użyć narzędzia Kroplomierz (I), aby pobrać próbki kolorów z obrazu i użyć tych kolorów jako podstawy gradientu lub wzoru.

Co się stanie, jeśli przypadkowo usunę wypełnienie z obiektu w programie Illustrator?

Jeśli przypadkowo usuniesz wypełnienie z obiektu w programie Illustrator, obiektu nie będzie już można edytować.Wypełnienie można przywrócić, zaznaczając obiekt i klikając przycisk Wypełnij (lub naciskając klawisz F5).

Czy mogę zmienić krycie wypełnienia w programie Illustrator?

Tak, możesz zmienić krycie wypełnienia w programie Illustrator.Aby to zrobić, wybierz wypełnienie i kliknij przycisk Krycie (trzy linie w okręgu). Następnie możesz dostosować krycie, klikając strzałkę obok niego.

Czy istnieje sposób na zablokowanie lub zabezpieczenie wypełnień przed edycją w programie Illustrator?

Nie ma możliwości zablokowania lub ochrony wypełnień przed edycją w programie Illustrator.Możesz jednak użyć panelu właściwości wypełnienia, aby ograniczyć, które obiekty mogą być wypełniane i jak są wypełniane.Możesz także użyć funkcji Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości, aby automatycznie wypełniać obiekty na podstawie ich zawartości.

Czy niektóre typy obiektów wymagają różnych metod wypełniania ich w programie Illustrator?

Niektóre obiekty, takie jak okręgi i prostokąty, można wypełnić podstawowym kształtem lub konturem.Inne obiekty, takie jak ludzie lub zwierzęta, mogą wymagać bardziej szczegółowych wypełnień.

Istnieje kilka metod wypełniania obiektu w programie Illustrator:

-Użyj narzędzia Zaznaczanie prostokątne (M), aby utworzyć prostokątne zaznaczenie wokół obiektu, który chcesz wypełnić.

- Rysowanie odręcznych kształtów wewnątrz zaznaczenia za pomocą narzędzia Ołówek (N).

- Za pomocą narzędzia Elipsa (L) narysuj eliptyczny kształt wokół obiektu.

- Narysuj ścieżkę za pomocą narzędzia Ołówek (N), a następnie wypełnij ją kolorem lub wzorem za pomocą metody obrysu.

Jak sprawdzić, czy obiekt ma efekt przezroczystości zastosowany do wypełnienia w programie Illustigator?

Aby określić, czy do wypełnienia zastosowano efekt przezroczystości, można użyć palety Przezroczystość.Aby uzyskać dostęp do palety Przezroczystość, wybierz obiekt w dokumencie programu Illustrator i kliknij ikonę Przezroczystość (strzałka z trzema grotami). Pojawi się paleta Przezroczystość z sześcioma opcjami: Alfa (przezroczystość), Tryb mieszania, Zakres kolorów, Wypełnienie zawartości, Opcje efektu i Grubość obrysu.

Jeśli obiekt ma efekt przezroczystości zastosowany do jego wypełnienia, będzie miał znacznik wyboru obok Alfa w kolumnie Tryb mieszania.Jeśli obiekt nie ma efektu przezroczystości zastosowanego do wypełnienia, będzie miał znacznik wyboru obok Alfa w kolumnie Tryb mieszania, ale nie będzie żadnych innych znaczników w tej kolumnie.

Możesz również określić, czy obiekt ma zastosowany efekt przezroczystości, patrząc na jego wypełnienie zawartością.Jeśli wypełnienie zawartością obiektu jest przezroczyste, do wypełnienia zastosowany jest efekt przezroczystości.W przeciwnym razie wypełnienie zawartości jest nieprzezroczyste i nie ma na nim żadnych efektów przezroczystości.

Czy dodanie wielu wypełnień do obiektu spowoduje jego nieprawidłowe drukowanie z programu Adobe Illustrator?

Nie, dodanie wielu wypełnień do obiektu nie spowoduje jego nieprawidłowego drukowania z programu Adobe Illustrator.Jeśli jednak masz złożone wypełnienie, które zawiera wiele różnych kolorów, obiekt może być drukowany z niektórymi kolorami nieco odmiennymi, ponieważ program Illustrator nie jest w stanie idealnie dopasować każdego koloru do odpowiadającego mu piksela na ekranie.W takim przypadku możesz użyć opcji Reguła wypełnienia w panelu Wypełnienie programu Illustrator, aby określić, jak bardzo każdy kolor powinien odpowiadać odpowiadającemu mu pikselowi.