Co to jest funkcja „wklej jako nową warstwę” w GIMP?

czas wydawania: 2022-09-24

Funkcja „wklej jako nową warstwę” w GIMP umożliwia utworzenie nowego pliku obrazu z zawartości innego pliku obrazu.Dostęp do funkcji można uzyskać, wybierając przycisk „Nowy obraz” na pasku narzędzi i wprowadzając nazwę nowego pliku w wyświetlonym oknie dialogowym.Następnie możesz użyć myszy, aby wybrać obraz źródłowy lub docelowy, lub użyć skrótów klawiaturowych, aby szybko wybrać wiele obrazów.Po wybraniu obrazów kliknij 'OK'.Nowo utworzony obraz zostanie wyświetlony nad wszystkimi innymi obrazami w oknie dokumentu.

Jak uzyskać dostęp do funkcji „wklej jako nową warstwę” w GIMP?

Jeśli chcesz wkleić warstwę z jednego obrazu do drugiego, możesz to zrobić na dwa sposoby.Pierwszym sposobem jest wybranie warstwy, na którą chcesz ją wkleić, a następnie użycie funkcji „wklej jako nową warstwę”.Spowoduje to otwarcie okna dialogowego, w którym możesz wpisać nazwę nowej warstwy.

Drugim sposobem jest zaznaczenie obszaru obrazu, do którego chcesz go wkleić, a następnie użycie polecenia „kopiuj” (lub naciśnięcie Ctrl+C), a następnie „wklej”.Spowoduje to skopiowanie zawartości wybranego obszaru do schowka i utworzenie nowej warstwy o tej samej nazwie na obrazie.

Dlaczego miałbyś używać funkcji „wklej jako nową warstwę” w GIMP?

Kiedy chcesz skopiować lub przenieść warstwę z jednego dokumentu do drugiego, najłatwiej jest zwykle użyć poleceń „kopiuj” lub „wytnij”.Ale jeśli masz otwarty tylko jeden dokument i chcesz wkleić do niego warstwę z innego dokumentu, funkcja „wklej jako nową warstwę” może być bardzo pomocna.

Funkcja „wklej jako nową warstwę” tworzy nowy, pusty dokument, do którego możesz wkleić swoje warstwy.Oznacza to, że zawartość bieżącej warstwy zostanie skopiowana na nową warstwę bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w oryginalnym dokumencie.

Jest to przydatne, jeśli chcesz zachować obie wersje alayer w osobnych dokumentach, ale nadal mieć dostęp do obu wersji w tym samym czasie.Na przykład możesz użyć tej funkcji, jeśli pracujesz nad projektem z kilkoma współpracownikami, a każda osoba potrzebuje dostępu do różnych części projektu jednocześnie.

Alternatywnie możesz użyć funkcji „wklej jako nową warstwę”, jeśli chcesz dokonać szybkich zmian w istniejącym obrazie, ale nie chcesz zepsuć oryginalnego dokumentu.Na przykład, jeśli chcesz dodać tekst lub grafikę, ale nie chcesz przekształcić obrazu w stronę z dokumentu w stylu broszury, możesz użyć tej funkcji, aby dodać warstwę tekstu i grafiki bezpośrednio do istniejącego obrazu bez modyfikowania oryginalnego dokumentu.

Jakie są korzyści z używania funkcji „wklej jako nową warstwę” w GIMP?

Funkcja „wklej jako nową warstwę” w GIMP to świetny sposób na uporządkowanie pracy i łatwy dostęp.Korzystając z tej funkcji, możesz łatwo utworzyć nową warstwę na bieżącym obrazie, co pozwoli Ci łatwo organizować i zarządzać obrazami.Dodatkowo funkcja „wklej jako nową warstwę” może służyć do tworzenia szybkich zmian lub dodatków do obrazu bez konieczności całkowitego przerabiania całego obrazu.Ogólnie rzecz biorąc, funkcja „wklej jako nową warstwę” w GIMP to świetny sposób na uporządkowanie pracy i łatwy dostęp.

Jak działa funkcja „wklej jako nową warstwę” w GIMP?

Funkcja „wklej jako nową warstwę” w GIMP pozwala na utworzenie nowego dokumentu na istniejącym.Aby skorzystać z tej funkcji, najpierw wybierz dokument, który chcesz wkleić jako nową warstwę.Następnie kliknij przycisk „wklej jako nową warstwę” ( ). Nowo utworzony dokument zostanie umieszczony na oryginalnym dokumencie.

Jakie są wskazówki dotyczące korzystania z funkcji „wklej jako nową warstwę” w GIMP?

 1. Jeśli chcesz wkleić nową warstwę na istniejącej, użyj funkcji „wklej jako nową warstwę”.Spowoduje to utworzenie nowego pliku z skopiowaną zawartością istniejącej warstwy.
 2. Aby zachować oryginalny obraz bez zmian, pamiętaj o wybraniu opcji „nakładki” podczas wklejania do GIMP.Spowoduje to umieszczenie obrazu na oryginale, zachowując wszelkie dotychczasowe zmiany.
 3. Jeśli chcesz usunąć określoną część obrazu, użyj narzędzia „wytnij”, aby go wyizolować, a następnie użyj funkcji „wklej jako nową warstwę”, aby skopiować ją do nowego pliku.
 4. Możesz także użyć opcji „wklej jako nową warstwę z zaznaczenia”, jeśli chcesz skopiować tylko część obrazu – na przykład, jeśli chcesz dodać tekst lub grafikę do istniejącego zdjęcia, ale nie chcesz zakłócać jego ogólnego wyglądu lub układ.

Jak rozwiązać problemy z funkcją „wklej jako nową warstwę” w GIMP?

 1. Jeśli funkcja „wklej jako nową warstwę” nie wklei obrazu na płótnie, sprawdź, czy obraz ma odpowiedni rozmiar i jest umieszczony na płótnie.
 2. Jeśli wklejasz obraz ze strony internetowej, upewnij się, że adres URL obrazu jest poprawny i że jest zapisany we właściwym formacie (GIMP nie odczytuje plików JPEG ani PNG).
 3. Jeśli wklejasz obraz z innego programu, najpierw zapisz go jako plik GIMP.
 4. Jeśli wklejasz obraz z dysku CD lub DVD, upewnij się, że dysk jest prawidłowo włożony do komputera i że nazwa pliku obrazu odpowiada jednemu z plików na dysku (GIMP nie może odczytać obrazów zapisanych jako ISO obrazy).
 5. Upewnij się, że wszystkie warstwy w twoim dokumencie są wyłączone, zanim spróbujesz wkleić obraz; GIMP nie wklei żadnych warstw, które są aktywne w twoim dokumencie.
 6. Spróbuj zapisać dokument w innym formacie (np. GIF zamiast JPG), jeśli masz problemy z prawidłowym rozpoznaniem obrazów przez GIMP.

Jakie są typowe błędy, które ludzie popełniają podczas korzystania z funkcji „wklej jako nową warstwę” w GIMP?

 1. Niewłaściwe określenie warstwy źródłowej i docelowej - jeśli chcesz wkleić coś na warstwę, która jest już na płótnie, upewnij się, że określiłeś, na której warstwie ma się znaleźć.
 2. Wklejanie istniejących obrazów lub tekstu – zachowaj ostrożność podczas wklejania rzeczy do GIMP-a, ponieważ nie ma gwarancji, że to, co kopiujesz, pozostanie nienaruszone, jeśli nałoży się na inny obraz lub tekst.
 3. Nie zapisujesz swojej pracy regularnie – jeśli nie zapisujesz swojej pracy regularnie, są duże szanse, że Twoje zmiany zostaną utracone w eterze po zamknięciu GIMP-a na noc (lub przełączeniu komputerów).
 4. Kopiowanie/wklejanie za dużo na raz – spróbuj ograniczyć się do jednej lub dwóch kopii tego, co próbujesz wkleić razem, w przeciwnym razie bardzo szybko zacznie się bałagan.
 5. Popełnianie błędów związanych z przezroczystością — przezroczyste obiekty mogą być nieco trudne w obsłudze podczas wklejania ich do innego obrazu, więc upewnij się, że najpierw sprawdziłeś ustawienia, zanim klikniesz „wklej”.

Jak uniknąć popełniania błędów podczas korzystania z funkcji „wklej jako nową warstwę” w GIMP?

Korzystając z funkcji „wklej jako nową warstwę” w GIMP, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z różnych sposobów popełniania błędów.Jednym z powszechnych błędów popełnianych przez ludzi jest nie zwracanie uwagi na obraz źródłowy i wklejanie zawartości schowka bezpośrednio na obraz.Może to prowadzić do nieprawidłowych lub niedopasowanych kolorów, tekstur i innych elementów między obrazem źródłowym a docelowym.Ponadto ważne jest, aby zachować ostrożność podczas wklejania dużych fragmentów tekstu lub grafiki na obraz.Jeśli istnieją obszary nakładania się tych elementów, mogą one zostać zniekształcone lub całkowicie utracone po wklejeniu.Na koniec ważne jest również, aby pamiętać, jak warstwy działają w GIMP.Domyślnie wszystkie warstwy są scalane w jedną warstwę o rozmiarze pliku na dole dokumentu.Oznacza to, że jeśli usuniesz warstwę z jednego dokumentu, a następnie wkleisz jej zawartość do innego dokumentu, ta zawartość zastąpi całą istniejącą zawartość tej warstwy w pierwszym dokumencie.Dlatego ważne jest, aby pamiętać, które warstwy chcesz zachować podczas wklejania danych do dokumentu GIMP.