Kim jest użytkownik root?

czas wydawania: 2022-08-05

Użytkownik root jest najbardziej uprzywilejowanym użytkownikiem w systemie Linux.Oznacza to, że użytkownik root ma pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami systemu.Użytkownik root może uzyskać dostęp do dowolnego pliku lub katalogu w systemie i może wydawać polecenia w celu modyfikacji lub zarządzania systemem.W razie potrzeby użytkownik root może również zrestartować system.

Jak zostać użytkownikiem root?

Użytkownik root jest najbardziej uprzywilejowanym użytkownikiem w systemie Linux.Aby zostać użytkownikiem root, musisz najpierw zalogować się jako zwykły użytkownik, a następnie użyć polecenia su, aby przełączyć się na konto root.

Dlaczego miałbym chcieć być użytkownikiem root?

Istnieje kilka powodów, dla których możesz chcieć zostać użytkownikiem root w systemie Linux.

Po pierwsze, jako użytkownik root masz pełny dostęp do wszystkich plików i zasobów na swoim komputerze.Oznacza to, że możesz wprowadzać zmiany w konfiguracji systemu, a nawet instalować nowe oprogramowanie bez konieczności proszenia kogokolwiek o pozwolenie.

Po drugie, jako użytkownik root możesz korzystać z wielu funkcji i narzędzi, które nie są dostępne dla innych użytkowników.Na przykład możesz użyć polecenia su, aby uzyskać dostęp do zastrzeżonych obszarów systemu lub użyć sudo do uruchamiania poleceń z podwyższonymi uprawnieniami.

Wreszcie, bycie użytkownikiem root zapewnia dodatkowe środki bezpieczeństwa.Na przykład, jeśli komuś uda się zhakować Twój komputer i uzyskać dostęp do jego danych logowania (nazwy użytkownika i hasła), nadal nie będzie mógł zalogować się jako użytkownik root, ponieważ nie ma odpowiednich uprawnień.

Jakie są korzyści z bycia użytkownikiem root?

Użytkownik root ma dostęp do wszystkich plików systemowych i może zrobić wszystko, co może zrobić zwykły użytkownik.Obejmuje to instalowanie programów, zmianę ustawień i zarządzanie plikami.Użytkownik root ma również pełną kontrolę nad systemem operacyjnym, co oznacza, że ​​może wprowadzać zmiany bez wpływu na innych użytkowników lub systemy.Ponadto bycie użytkownikiem root zapewnia dostęp do funkcji bezpieczeństwa i aktualizacji, które nie są dostępne dla innych użytkowników.Wreszcie, bycie użytkownikiem root ułatwia rozwiązywanie problemów na komputerze.

Jakie jest ryzyko bycia użytkownikiem root?

Istnieje kilka zagrożeń związanych z byciem użytkownikiem root.Najbardziej oczywistym jest to, że masz pełny dostęp do wszystkich zasobów systemowych, co może być niebezpieczne, jeśli nie wiesz, co robisz.Ponadto, jeśli użytkownik root zostanie naruszony, może potencjalnie uzyskać dostęp do poufnych informacji lub przeprowadzić złośliwe ataki na inne systemy.Wreszcie, bycie użytkownikiem root ogranicza również możliwość podjęcia działań naprawczych, jeśli coś pójdzie nie tak w twoim systemie.Jeśli musisz wykonać zadania administracyjne, które wymagają podwyższonych uprawnień, najlepiej jest użyć innej nazwy konta (na przykład admin) zamiast nazwy użytkownika root.

Skąd mam wiedzieć, czy jestem już użytkownikiem root?

Jeśli używasz graficznego interfejsu użytkownika (GUI), prawdopodobnie użytkownik root jest już zalogowany.Aby to sprawdzić, otwórz okno terminala i wpisz:

su -

Jeśli nie zostaniesz poproszony o podanie hasła, jesteś już użytkownikiem root.Jeśli zostaniesz poproszony o podanie hasła, system może być skonfigurowany tak, aby wymagał zalogowania się jako użytkownik root przed zezwoleniem innym użytkownikom na dostęp do terminala.W takim przypadku spróbuj wylogować się z konta root i zalogować się ponownie.Jeśli to nie zadziała, sprawdź, czy dostępne jest konto administratora; jeśli tak, użyj tego konta do logowania zamiast konta root.

Czy w systemie można mieć więcej niż jednego użytkownika root?

Tak, w systemie można mieć więcej niż jednego użytkownika root.Może to być przydatne, jeśli chcesz dać różnym użytkownikom dostęp do różnych części systemu lub jeśli musisz podzielić odpowiedzialność za system.

Czy zwykły użytkownik może zostać użytkownikiem root?

Tak, zwykły użytkownik może zostać użytkownikiem root.Aby to zrobić, muszą być zalogowani jako root i mieć uprawnienia superużytkownika.Proces zostania użytkownikiem root zazwyczaj odbywa się za pomocą polecenia o nazwie su lub sudo.

Jak wrócić do zwykłego użytkownika z bycia użytkownikiem root?

Istnieje kilka sposobów na powrót do zwykłego użytkownika z bycia użytkownikiem root.Jednym ze sposobów jest użycie polecenia sudo.Aby to zrobić, wpisz: sudo -u twoja_nazwa_użytkownika hasło gdzie twoja_nazwa_użytkownika to twoja zwykła nazwa użytkownika, a hasło to hasło do twojego konta.Innym sposobem jest użycie polecenia su.Aby to zrobić, wpisz: su - twoja_nazwa_użytkownika gdzie twoja_nazwa_użytkownika to twoja zwykła nazwa użytkownika, a hasło to hasło do twojego konta.Na koniec możesz również użyć polecenia exit, aby wyjść z trybu roota i powrócić do korzystania ze zwykłego konta użytkownika.

Czy zawsze powinienem być zalogowany jako użytkownik root?

Nie, nie zawsze powinieneś być zalogowany jako użytkownik root.Są chwile, kiedy konieczne jest użycie konta użytkownika root, ale są też chwile, kiedy bardziej efektywne jest użycie innego konta użytkownika do określonych zadań.Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między korzystaniem z konta użytkownika root a korzystaniem z kont innych użytkowników przed podjęciem decyzji o tym, którego konta użyć.

Gdy potrzebujesz uzyskać dostęp do plików systemowych lub wykonać pewne zadania administracyjne, musisz zalogować się jako użytkownik root.Pozwala to na nieograniczony dostęp do wszystkich zasobów komputera.Jednak ten poziom dostępu może być również niebezpieczny, jeśli nie jest właściwie używany.Zawsze zachowaj ostrożność podczas pracy z plikami systemowymi i pamiętaj, że wszelkie działania podjęte jako użytkownik root mogą mieć niezamierzone konsekwencje.

Jeśli potrzebujesz tylko ograniczonych uprawnień podczas wykonywania określonych zadań, często bardziej efektywne jest użycie innego konta użytkownika zamiast logowania się jako użytkownik root.Na przykład, jeśli chcesz zainstalować oprogramowanie na swoim komputerze, ale nie potrzebujesz nieograniczonego dostępu do plików systemowych lub zasobów, bardziej efektywne będzie użycie konta administratora zamiast logowania się jako użytkownik root.Ponadto wiele aplikacji umożliwia określenie innej nazwy logowania podczas uruchamiania ich w Eksploratorze Windows (na przykład: Administrator). Korzystając z tego typu konfiguracji, można nadal zachować kontrolę nad komputerem, jednocześnie umożliwiając innym użytkownikom dostęp do określonych aplikacji lub funkcji bez posiadania pełnych uprawnień administracyjnych.

Co się stanie, jeśli zapomnę hasło do myroot?

Jeśli zapomnisz hasła roota, możesz je zresetować, wykonując następujące czynności:

  1. Uruchom urządzenie w trybie odzyskiwania, naciskając i przytrzymując jednocześnie przyciski „Zwiększanie głośności” i „Zasilanie”, aż zobaczysz logo robota Androida.Zwolnij oba przyciski, gdy zobaczysz ekran „Odzyskiwanie systemu Android”.
  2. Wybierz „Wyczyść dane/przywróć ustawienia fabryczne” z menu głównego.
  3. Naciśnij przycisk „Zmniejsz głośność”, aby podświetlić „Tak — usuń wszystkie dane użytkownika”.Naciśnij przycisk "Zasilanie", aby go wybrać.
  4. Naciśnij przycisk „Enter”, aby potwierdzić swój wybór i rozpocząć wymazywanie danych.
  5. Po zakończeniu czyszczenia wybierz „Uruchom ponownie system teraz.

Czy zdalne logowanie do asroota jest bezpieczne?

Tak, zdalne logowanie jako root jest bezpieczne.Pamiętaj jednak, aby przy tym przestrzegać odpowiednich środków bezpieczeństwa.Na przykład zawsze używaj bezpiecznego hasła i upewnij się, że zainstalowałeś najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego.Ponadto zawsze miej oko na dzienniki komputera, aby upewnić się, że nie ma miejsca nieautoryzowane działanie.

Jakie są najlepsze praktyki dotyczące korzystania z kontatheroot?

Istnieje kilka najlepszych praktyk dotyczących korzystania z konta root.Po pierwsze, zawsze zachowaj ostrożność podczas pracy z plikami i folderami systemowymi.Zawsze pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych plików przed wprowadzeniem w nich zmian.Po drugie, bądź świadomy swoich przywilejów i mądrze z nich korzystaj.Używaj konta root tylko do zadań, które wymagają dostępu administratora i pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu komputera, gdy pracujesz z poufnymi informacjami.Na koniec pamiętaj, że nie wszystkie funkcje dostępne na koncie root są niezbędne lub nawet pożądane dla większości użytkowników.W miarę możliwości staraj się trzymać standardowych kont użytkowników i korzystaj z wielu wbudowanych funkcji bezpieczeństwa dostępnych w systemie Windows 10.