Co to jest przycisk supr na klawiaturze?

czas wydawania: 2022-06-24

Przycisk supr to skrót klawiaturowy, który umożliwia dostęp do różnych funkcji komputera, naciskając i przytrzymując klawisz Ctrl, a następnie naciskając cyfry od 1 do 9.Ten przycisk znajduje się w górnej części większości klawiatur.Po naciśnięciu przycisku supr zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych skrótów dla tej funkcji.Możesz również użyć tego przycisku, aby uzyskać dostęp do pomocy online dla swojego komputera.

Gdzie na klawiaturze znajduje się przycisk supr?

Przycisk supr znajduje się w lewym górnym rogu większości klawiatur.Zwykle jest oznaczony jako „supr” lub „super”.Gdy naciśniesz przycisk supr, tymczasowo ukrywa on wszystkie inne klawisze na klawiaturze, dzięki czemu możesz łatwo zobaczyć, co piszesz.

Do czego służy przycisk supr?

Przycisk supr to skrót klawiaturowy, który aktywuje superklawisz na klawiaturze.Naciśnięcie przycisku supr spowoduje tymczasowe włączenie funkcji superskrótu dla wszystkich aplikacji.Ten skrót umożliwia szybki dostęp do często używanych poleceń i skrótów bez konieczności przechodzenia przez menu każdej aplikacji.

Jak korzystać z przycisku supr?

Jak używać przycisku Supr na klawiaturze?

Przycisk Supr znajduje się w lewym górnym rogu większości klawiatur.Po naciśnięciu tymczasowo zwiększa głośność wyjścia audio.Może to być pomocne, jeśli próbujesz słuchać muzyki lub oglądać wideo w hałaśliwym otoczeniu.Możesz także użyć przycisku Supr, aby zwiększyć jasność ekranu, jeśli robi się zbyt ciemno.

Jakie są typowe zastosowania przycisku supr?

 1. Przycisk Supr może być użyty do zwiększenia głośności wyjścia audio.
 2. Przycisk Supr może być również użyty do zmniejszenia głośności wyjścia audio.
 3. Przycisk Supr może być również użyty do wyciszenia lub anulowania wyciszenia wyjścia audio.
 4. Przycisk Supr może być również używany do przełączania między różnymi wyjściami audio (słuchawki, głośniki itp.).

Czy jest jeszcze coś, co muszę wiedzieć o korzystaniu z przycisku supr?

Za pomocą przycisku supr można wiele zrobić, ale oto niektóre z najczęstszych zadań:

- Aby przejść o jeden wiersz w górę w dokumencie: naciśnij i przytrzymaj przycisk supr, jednocześnie naciskając klawisz strzałki w lewo lub w prawo.

- Aby przejść na początek lub koniec dokumentu: naciśnij i przytrzymaj przycisk supr, naciskając jednocześnie ukośnik w przód (/) lub ukośnik w tył (/).

- Aby powiększyć określony obszar dokumentu: użyj klawiszy kursora, aby poruszać się po nim, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk supr, jednocześnie naciskając Z.

- Aby pomniejszyć dokument: użyj klawiszy kursora, aby się poruszać, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz super, jednocześnie naciskając W.

Co się stanie, jeśli przypadkowo nacisnę przycisk supr?

Jeśli przypadkowo naciśniesz przycisk supr, tymczasowo wyłączy on wszystkie inne klawisze na klawiaturze.Może to być trochę uciążliwe, jeśli próbujesz wpisać coś ważnego, ale na szczęście istnieje szybka naprawa.Wystarczy nacisnąć klawisz fn (klawisz funkcyjny), a następnie cyfry od 1 do 9, aby ponownie aktywować zwykłe klawisze klawiatury.

Czy mogę coś zrobić, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisku supr?

Niewiele można zrobić, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisku supr.Jeśli jednak korzystasz z laptopa lub komputera stacjonarnego, ważne jest, aby być świadomym, gdzie znajduje się przycisk supr, aby przypadkowo go nie nacisnąć.Dodatkowo, jeśli używasz klawiatury z klawiaturą numeryczną, należy pamiętać, że cyfra 1 odpowiada przyciskowi supr.Jeśli chcesz uzyskać dostęp do cyfr na klawiaturze numerycznej, naciśnij klawisz fn (funkcja), a następnie użyj klawiszy strzałek, aby przejść do numeru 1.Wreszcie, jeśli kiedykolwiek masz wątpliwości, czy nacisnąłeś przycisk supr, zawsze możesz sprawdzić, szukając ikony wskazującej, że komputer został zablokowany z powodu przypadkowego naciśnięcia przycisku supr.

Czy mogę dostosować to, co się stanie po naciśnięciu przycisku supr?

Istnieje kilka sposobów dostosowania tego, co dzieje się po naciśnięciu przycisku Supr na klawiaturze.Możesz wybrać przypisanie klawisza funkcyjnego lub skrótu do Supr lub użyć go jako przełącznika dla różnych funkcji.

Aby przypisać klawisz funkcyjny do Supr:

Aby użyć Supr jako przełącznika:

 1. Otwórz preferencje klawiatury w Preferencjach systemowych.
 2. Kliknij kartę Klawiatura i kliknij opcję Powiązania klawiszy.
 3. W sekcji „Skróty klawiaturowe” kliknij Dodaj (+) i wybierz Funkcja z listy opcji.
 4. W polu „Funkcja” wpisz supr i naciśnij Return/Enter, aby dodać go do listy skrótów klawiaturowych.
 5. Kliknij OK, aby zamknąć preferencje klawiatury i zapisać zmiany.
 6. Naciśnij Command-Option-Supr (lub po prostu Option-Supr na komputerach Mac), aby otworzyć menu Supr w Preferencjach systemowych().
 7. Wybierz jedną z opcji z menu: Funkcje, Ogólne, Mysz i gładzik lub Edycja tekstu (Command-F. Wybrana opcja będzie aktywna, dopóki nie zmienisz jej ponownie, naciskając Command-Option-Supr (lub po prostu Option-Supr na komputery Mac).

Jak rozwiązać problem, jeśli komputer nie reaguje na naciśnięcia przycisku supr?

Jeśli komputer nie reaguje na naciśnięcia przycisku supr, możesz zrobić kilka rzeczy, aby rozwiązać problem.Najpierw upewnij się, że klawiatura jest prawidłowo podłączona do komputera.Jeśli nie, spróbuj podłączyć go za pomocą innego portu lub koncentratora USB.Następnie sprawdź, czy coś nie blokuje rejestracji klucza po jego naciśnięciu.Może to być coś tak prostego, jak zanieczyszczenia na klawiaturze lub kawałek plastiku utknięty między klawiszem a przełącznikiem.Na koniec spróbuj zresetować klawiaturę, naciskając i przytrzymując jednocześnie wszystkie klawisze przez około pięć sekund.Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, może być konieczna wymiana klawiatury.