Cum concatenați șirurile într-un script Bash?

timpul de emitere: 2022-09-24

Există câteva moduri de a concatena șiruri într-un script Bash.Cel mai simplu mod este să utilizați comanda echo:

echo "Bună, lume!"

Aceasta va afișa „Bună, lume!” pe o linie.De asemenea, puteți utiliza comanda încorporată șir:

șir "Bună, lume!"

Aceasta va concatena șirul „Bună, lume!” și scoateți-l pe o singură linie.În cele din urmă, puteți folosi comanda cat pentru a imprima fiecare linie a unui fișier una după alta:

cat fișierul meu.txt

Aceasta va imprima toate liniile din myfile.txt una după alta.

Puteți folosi variabile atunci când concatenați șiruri în Bash?

Da, puteți folosi variabile atunci când concatenați șiruri în Bash.Pentru a face acest lucru, mai întâi trebuie să creați o variabilă și să îi atribuiți o valoare.Apoi, puteți utiliza comanda string concat pentru a concatena conținutul variabilei cu șirul pe care îl introduceți.Iată un exemplu:

$ echo „Acesta este un test” > test $ echo „Acesta este un test” | string cat Acesta este un test

În acest exemplu, prima linie pur și simplu scoate „Acesta este un test”.A doua linie folosește comanda șir cat pentru a concatena „Acesta este un test” cu rezultatul comenzii echo care a fost executată anterior.După cum puteți vedea, ambele comenzi au funcționat corect și au creat o ieșire care a constat din ambele șiruri împreună.

Cum se face ecoul unui șir care conține spații în Bash?

Pentru a ecou un șir care conține spații în Bash, utilizați următoarea comandă:

ecou „Bună lume” | sed 's/ /g'

Rezultatul acestei comenzi va fi „Hello world”.Pentru a include spații în șir, trebuie să utilizați indicatorul „/g”.

Contează ghilimelele atunci când concatenează șiruri în Bash?

Nu există un răspuns definitiv la această întrebare, deoarece depinde de contextul în care are loc concatenarea șirurilor.În general, dacă ghilimelele nu sunt necesare pentru claritate sau concizie, acestea ar trebui incluse.Cu toate acestea, există câteva cazuri în care acestea pot să nu fie necesare.

Dacă șirurile care sunt concatenate sunt ambele valori cu o singură linie (adică nu matrice), atunci nu sunt necesare ghilimele.

Dacă primul șir este o matrice și al doilea șir este o valoare non-matrice, atunci ambele șiruri trebuie să fie cuprinse între ghilimele duble ("").

În cele din urmă, dacă ambele șiruri sunt tablouri și cel puțin unul dintre șiruri conține spații sau alte caractere speciale care trebuie să fie eliminate (de exemplu, "t"), atunci fiecare șir trebuie să fie cuprins între ghilimele triple ("").

Cum puteți verifica dacă două șiruri de caractere sunt egale într-un script Bash?

Cel mai simplu mod de a verifica dacă două șiruri de caractere sunt egale într-un script Bash este să utilizați operatorul de egalitate (=). Puteți utiliza acest operator pentru a compara caracterele din fiecare șir și pentru a determina dacă sunt egale.Dacă șirurile nu sunt egale, atunci unul dintre ele trebuie modificat.

Dacă doriți să verificați dacă două șiruri sunt identice, puteți utiliza funcția de comparare a șirurilor strcmp().Această funcție compară caracterele din fiecare șir și returnează o valoare întreagă care indică cât de asemănătoare sunt șirurile.Valoarea returnată va fi întotdeauna mai mică sau egală cu 0 (zero), ceea ce înseamnă că cele două șiruri de caractere nu sunt identice.

Dacă doriți să comparați un singur caracter în fiecare șir, puteți utiliza operatorul de index [].Acest operator ia un număr întreg ca parametru și returnează caracterul din acea poziție în ambele șiruri.

Care este scopul opțiunii -n atunci când ecou un șir în Bash?

Opțiunea -n este folosită pentru a împiedica shell-ul să interpreteze un șir ca nume de fișier.Dacă utilizați comanda echo fără niciun argument, Bash tipărește linia de intrare urmată de o linie nouă.Cu toate acestea, dacă includeți opțiunea -n, Bash înlocuiește fiecare instanță a liniei de intrare cu o singură coloană care reprezintă toate caracterele din acea linie, inclusiv liniile noi.În acest fel, puteți utiliza echo pentru a imprima șiruri lungi fără a fi nevoie să le despărțiți în mai multe rânduri.

Puteți scoate mai multe linii cu o singură comandă ecou în Bash?

Da, puteți scoate mai multe linii cu o singură comandă ecou în Bash.Pentru a face acest lucru, utilizați caracterul backtick (`) pentru a include șirul de text pe care doriți să-l ecou ca o singură linie.

Vor fi păstrate liniile noi când se utilizează interpolarea șirurilor în interiorul ghilimelelor duble în scripturile Bash?

Nu există un răspuns definitiv la această întrebare, deoarece depinde de contextul specific în care este utilizată interpolarea șirurilor.Cu toate acestea, majoritatea experților sunt de acord că liniile noi vor fi păstrate atunci când se utilizează interpolarea șirurilor în interiorul ghilimelelor duble în scripturile Bash.