Hur kopierar och klistrar du in bilder på en Mac?

tempo di emissione: 2022-08-05

Det finns några sätt att kopiera och klistra in bilder på en Mac.Du kan använda menyn Kopiera och klistra in i Finder, eller så kan du använda kortkommandon.

För att kopiera en bild med hjälp av menyn Kopiera och klistra in, öppna bilden i Finder, klicka på knappen Kopiera (eller tryck på Kommando-C) och klistra sedan in den i ett annat dokument eller program.För att kopiera en bild med kortkommandon, välj först bilden med musen och tryck sedan på Kommando-C för att kopiera den.

Du kan också använda dra och släpp för att flytta bilder mellan program.Dra bara bilden från ett fönster till ett annat, eller släpp den på en dokumentikon i ett annat fönster.

Oavsett vilken metod du väljer, se till att följa dessa tips för att kopiera och klistra in bilder:

  1. Se till att dina bilder har rätt storlek innan du försöker kopiera dem.Om de är för stora eller för små kommer de sannolikt inte att fungera korrekt när de kopieras med någon av metoderna som beskrivs här.
  2. Var försiktig när du väljer vilka bilder som ska kopieras.Försök inte kopiera allt på en gång; fokusera istället på specifika delar av dina foton som du vill inkludera i ditt nya dokument eller program.Att kopiera hela foton kommer ofta att resultera i fel på grund av inkompatibilitetsproblem mellan olika filformat.

Vilka är stegen för att kopiera och klistra in bilder på en Mac?

Det finns några olika sätt att kopiera och klistra in bilder på en Mac.Du kan använda alternativet Kopiera och klistra in i Arkiv-menyn, eller så kan du använda kortkommandon CMD+C (för att kopiera) och CMD+V (för att klistra in). Du kan också använda dra-och-släpp-funktionen för att kopiera och klistra in bilder mellan olika filer.För att göra detta, välj först bilden du vill kopiera, håll sedan ner musknappen och dra den över till filen du vill placera den i.

Är det möjligt att kopiera och klistra in bilder på en Mac?

Ja, det är möjligt att kopiera och klistra in bilder på en Mac.För att göra detta, öppna bilden du vill klistra in i en textredigerare som TextEdit eller WordPad och använd sedan tangentbordsgenvägarna Kommando-C (för kopiera) och Kommando-V (för att klistra in). Du kan också använda Kopiera bild. knappen i verktygsfältet i de flesta bildredigerare. Om du använder en app som inte har en Kopiera bild-knapp kan du dra och släppa bilden till appens fönster för att börja kopiera den. Obs! Du kan behöva justera din markörinställningar om du använder en icke-standardiserad tangentbordslayout.Till exempel, om ditt tangentbord har en Windows-tangent plus alt-tangenter (som jag), måste du trycka på Ctrl-Alternativ-V istället för bara Command-C/Command-V. Hur ändrar jag storlek på en bild innan jag klistrar in den?Det är inte nödvändigt att ändra storlek på en bild innan du klistrar in den - dra och släpp den i din textredigerare eller appfönster.Men om du vill ändra storlek på bilden medan du klistrar in den, klicka först på bilden med muspekaren och använd sedan kontrollerna i textredigeraren eller appfönstret för att ändra storlek på den. Kan jag kopiera flera bilder samtidigt?Ja - du kan kopiera flera bilder genom att dra dem från en plats på din datorskärm till en annan. När alla har kopierats, fortsätt och klistra in dem alla i din textredigerare eller appfönster tillsammans. Kan jag beskära en bild innan jag klistrar in den ?Ja – om du beskär en bild innan du klistrar in minskar dess storlek genom att alla delar av bilden som inte behövs tas bort. För att beskära en bild medan du klistrar in den, klicka först på bilden med muspekaren och använd sedan kontrollerna i din textredigerare eller app-fönster för att välja vilken del av bilden som ska behållas (och vilken som ska tas bort). Kan jag lägga till vattenstämplar eller annan grafik till mina kopierade bilder?

Ja – du kan lägga till grafik som vattenstämplar eller logotyper med standardprogram för fotoredigering som Photoshop eller GIMP. När de har lagts till sparar du kopior av dessa redigerade bilder så att du kan inkludera dem i framtida presentationer eller dokument utan att behöva ladda upp dem igen varje gång!Hur delar jag bilder med andra som använder min Mac?

Det finns flera sätt som människor vanligtvis delar bilder med andra som använder sina Mac: via e-post, fildelningstjänster som Dropbox, sociala medieplattformar som Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., eller genom att bifoga filer direkt från olika applikationer som Photos for OS X Yosemite. Varje metod har sin egen uppsättning för- och nackdelar; till exempel är e-post vanligtvis mer tillförlitlig men mindre användarvänlig än vissa fildelningstjänster; sociala medieplattformar är bra för att snabbt dela foton med vänner men kanske inte är idealiska för att vara värd för stora gallerier; etc.. Vad som fungerar bäst för varje individ beror i slutändan på deras personliga preferenser och användningsvanor. Behöver jag speciell programvara för att dela bilder med andra som använder min Mac?Nej - det finns många olika applikationer tillgängliga som gör det möjligt för användare att enkelt dela foton med andra antingen via e-post, fildelningstjänster som Dropbox, sociala medieplattformar som Facebook,, LinkedIn,, Twitter, etc.

Var kan jag hitta instruktioner om hur man kopierar och klistrar in bilder på en Mac?

Det är enkelt att kopiera och klistra in bilder på en Mac.Följ bara dessa steg:

  1. Öppna bilden du vill kopiera.
  2. Klicka och håll ned (eller högerklicka) på bilden och välj sedan "Kopiera".
  3. Gå till destinationen där du vill klistra in bilden och klicka och håll ned (eller högerklicka) på bilden och välj sedan "Klistra in.

Hur överför jag en bild från mitt urklipp till min dator?

För att kopiera och klistra in en bild från ditt urklipp till din dator, följ dessa steg:

  1. Öppna bilden du vill klistra in.
  2. Klicka och håll ner musknappen på bilden och dra den sedan till där du vill klistra in den.
  3. Släpp musknappen när du har placerat bilden där du vill ha den.
  4. Klicka och håll ner kommandotangenten (Mac) eller Ctrl (Windows), klicka och dra sedan bilden till önskad plats på datorns skrivbord eller annat dokumentfönster.
  5. Släpp kommando- eller Ctrl-tangenten när du har klistrat in bilden.

Kan jag använda systemets urklipp för att lagra mer än en bild åt gången?

Ja, du kan använda systemets urklipp för att lagra mer än en bild åt gången.För att göra detta, öppna först systemets urklipp genom att trycka på Kommando+V (eller använd kortkommandot Cmd+V). Klistra sedan in dina bilder i systemets urklipp genom att trycka på Ctrl+V (eller använda kortkommandot Cmd+V). Tryck slutligen på Enter för att kopiera dina bilder och lämna systemets urklipp.

Är det något jag behöver göra för att den kopierade bilden ska förbli av hög kvalitet när den klistras in i ett annat dokument eller program?

Det är inte nödvändigtvis något du behöver göra för att den kopierade bilden ska förbli av hög kvalitet när den klistras in i ett annat dokument eller program.Men om bilden kopieras från en digital källa (som ett fotoalbum) kan det vara bäst att använda menyalternativet "Redigera" på din dators operativsystem och välja "Kopiera".Detta gör att du kan se till att alla pixlar i bilden kopieras korrekt och att det inte finns några formateringsfel.Om du kopierar en bild från en fysisk källa (som ett fotografi taget med en digitalkamera) är det vanligtvis bäst att helt enkelt kopiera hela filen istället för att välja enskilda bilder.Om du gör det säkerställer du att det inte finns några formaterings- eller andra fel i originalbilden.

Kommer kopiering och inklistring av en bild att påverka dess upplösning eller storlek?

Att kopiera och klistra in en bild på din dator påverkar inte dess upplösning eller storlek.Men om bilden är stor kan kopiering och inklistring ta lite tid att ladda.Om du försöker kopiera och klistra in en liten bild kan det gå snabbare att spara bilden som en fil på din dator och sedan klistra in den i ditt dokument.

Efter att jag har kopierat en bild, hur länge kommer den att ligga kvar i mitt urklipp innan den ersätts av något annat jag har kopierat?

Det finns ingen fastställd tidsgräns för hur länge en bild ska stanna i ditt urklipp innan den ersätts av något annat du har kopierat.Det beror på en mängd olika faktorer, inklusive vilken typ av bild och vilken programvara du använder.Generellt sett kommer dock bilder som är små och grafikbaserade vanligtvis att hålla längre än bilder eller text.Om du behöver kopiera och klistra in en bild snabbt men inte vill riskera att förlora den, försök först kopiera den till en tillfällig fil.

Har alla webbläsare stöd för kopiering och inklistring av bilder?Om inte, vilka fungerar inte med den här funktionen?

Att kopiera och klistra in bilder på en Mac är inte alltid enkelt.Vissa webbläsare stöder inte funktionen, medan andra kan erbjuda begränsad support.Här är några tips som hjälper dig att kopiera och klistra in bilder på en Mac:

Se först till att din webbläsare stöder kopiering och inklistring av bilder.Om det inte gör det måste du använda en annan metod för att överföra bilden från din dator till webbsidan eller dokumentet du arbetar med.

Öppna sedan bilden du vill kopiera och klistra in.På en Mac trycker du på Kommando+C (eller väljer Kopiera från menyn Redigera) för att kopiera bilden till ditt urklipp.

Byt nu till dokumentet eller webbsidan där du vill klistra in bilden.Tryck på Kommando+V (eller välj Klistra in från menyn Redigera) för att klistra in bilden på plats.

Om din webbläsare inte stöder kopiering och inklistring av bilder finns det andra metoder du kan använda för att överföra filer mellan datorer.Du kan till exempel använda en e-postklient som Gmail eller Outlook Express för att skicka filer direkt från en dator till en annan.Eller så kan du använda ett fildelningsprogram som Dropbox eller Google Drive för detta ändamål.