Hur ändrar man storlek på en bild i Illustrator?

tempo di emissione: 2022-09-24

Det finns några sätt att ändra storlek på en bild i Illustrator.Du kan använda storleksverktygen, kommandofältet eller genvägstangenterna.

För att ändra storlek på en bild med hjälp av storleksverktygen: 1.Öppna bilden du vill ändra storlek i Illustrator.2.Välj det rektangulära markeringsverktyget (M) och rita ett rektangulärt urval runt den del av bilden du vill behålla oförändrad.3.Från alternativfältet, välj Storlek på förinställningsmenyn och välj sedan ett av följande alternativ: Bredd: För att ändra hur brett eller smalt det valda området är anger du ett nytt breddvärde i pixlar (t.ex. 200). Höjd: För att ändra hur högt eller lågt det valda området är, ange ett nytt höjdvärde i pixlar (t.ex. 100).4.Klicka på OK för att tillämpa dina ändringar och stänga dialogrutan Bild > Ändra storlek > Rektangulärt markeringsverktyg. För att ändra storlek på en bild med kommandofält:1.Välj Arkiv > Automatisera > Kommandofält...2.I dialogrutan Kommandofält som öppnas, klicka på Lägg till rad och lägg till ett kommando för varje uppgift du vill utföra på din bild (se nedan för mer information om dessa kommandon): Ändra storlek på bredd : Ange ett nytt breddvärde i pixlar (t. t. . 200 ). Ändra storlek på höjd : Ange ett nytt höjdvärde i pixlar ( t.ex. 100 ). Skala : Skala ner/uppåt alla element inom ditt val genom att ange ett procentvärde mellan 0 % och 100 %. Beskär : Beskär din markering så att endast en del av den finns kvar efter att skalnings-/storleksändringar har slutförts. (Om det behövs), klicka på OK för att stänga den här dialogrutan och återgå till Illustrator.) För att ändra storlek på en bild med kortkommandon: 1) Tryck på Ctrl+ Alt+J (Mac) / Cmd+Alternativ+J (Windows) för att öppna panelen för kortkommandon2) Klicka på ikonen för kortkommandon i det nedre högra hörnet3) På den snabbkommandopanel som öppnas, tryck Ctrl+Skift+R (Mac) / Cmd+Skift+R (Windows) för att öppna kommandofältet Ändra storlek på bild4) I kommandofältet som öppnas anger du värdena Width(px), Height(px), Scale(%) och Crop() som pe r krav5) Klicka på knappen Verkställ6).Stäng bort från panelen för kortkommandon7).

Vilka är måtten på bilden du vill ändra storlek på?

Illustrator tillåter inte att du ändrar storlek på en bild som är mindre än den aktuella ritytans storlek.Om du vill ändra storlek på en bild måste du skapa en ny fil och använda kommandot Bildstorlek i verktygspanelen.

Måtten på en bild kan hittas i infopanelen eller genom att högerklicka på bilden och välja Egenskaper från snabbmenyn.Måtten på en bild kan också hittas med hjälp av fälten Bredd och Höjd i Illustrators fildialogruta.

Varför kan du inte ändra storlek på din bild i Illustrator?

Det finns några anledningar till varför du kanske inte kan ändra storlek på en bild i Illustrator.

För det första, om bilden redan har en storlek för webbanvändning, kanske du inte kan ändra storleken utan att förlora kvaliteten.För det andra beror vissa funktioner i Illustrator på bildens ursprungliga mått.Du kan till exempel inte lägga till text eller effekter till en bild som har ändrats storlek utöver sin ursprungliga storlek.Slutligen, om din bild är skyddad av upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, kanske du inte kan ändra storlek på den alls.I dessa fall måste du hitta ett annat program eller en annan metod för att uppnå önskat resultat.

Är bilden en .png- eller .jpg-fil?

Om bilden är en .png-fil kan du inte ändra storlek på den i Illustrator.Om bilden är en .jpg-fil kan du ändra storlek på den genom att välja Bild > Ändra storlek och ange önskade mått i pixlar.

Har du testat att använda "transformeringsverktyget"?

Det finns några olika sätt att försöka ändra storlek på en bild i Illustrator.Du kan använda verktyget 'omvandla' eller så kan du använda verktyget 'skala'.Med verktyget 'transformera' kan du flytta, rotera och sträcka en bild.Med verktyget "skala" kan du ändra storleken på en bild.

Om du har problem med att ändra storlek på din bild med något av dessa verktyg kan det vara bra att försöka använda en annan metod.Om du till exempel har problem med "omvandla"-verktyget, försök att använda "lagerstilar"-funktionen istället.Lagerstilar låter dig skapa anpassade effekter på enskilda lager i ditt dokument.Detta kan hjälpa dig att uppnå de resultat du letar efter när du försöker ändra storlek på en bild.

Fungerade det?

Om du har problem med att ändra storlek på en bild i Illustrator finns det några saker du kan prova.

Se först till att bildens mått är korrekta.Om det inte passar inom ramen för ditt dokument kan du behöva ändra storlek på det med ett program som Photoshop eller GIMP.

Prova sedan att använda kommandot "Anpassa bild till canvas" i Illustrator.Detta kommer automatiskt att ändra storlek på bilden så att den passar inom gränserna för din arbetsyta.Du kan också använda specifika storleksverktyg i Illustrator för att uppnå specifika resultat (som beskärning).

Slutligen, om allt annat misslyckas, kan du behöva exportera din bild som ett annat filformat och återimportera den till Illustrator.

Kan du ge en skärmdump av vad som händer?

Illustrator är ett vektorgrafiskt designprogram som låter användare skapa och redigera bilder.Ett vanligt problem som användare upplever är att de inte kan ändra storlek på en bild.Detta kan vara frustrerande eftersom det kan hindra användaren från att utnyttja programmets fulla potential.I den här guiden kommer vi att diskutera hur man ändrar storlek på en bild i Illustrator och ger en skärmdump av vad som händer.

För att ändra storlek på en bild i Illustrator, öppna först filen som du vill ändra storlek på och markera objektet eller området som du vill ändra storlek.Klicka sedan på fliken "Bild" längst upp på skärmen och välj "Ändra storlek".Dialogrutan Ändra storlek visas med flera alternativ för att ändra storlek på din bild.För att ändra storleken på ett helt objekt anger du helt enkelt ett nytt bredd- eller höjdvärde i ett av dessa fält och klickar sedan på OK.Om du bara vill ändra storleken på specifika områden i din bild kan du göra det genom att markera dessa områden innan du klickar på OK.När dina ändringar har gjorts, spara helt enkelt din fil genom att klicka på Arkiv > Spara som... och välja ett filnamn för din nya version av din bild.

Om du stöter på några problem när du försöker ändra storlek på en bild i Illustrator, är du välkommen att kontakta oss via vårt supportformulär eller genom att ringa oss på 1-800-934-2427.

Är du på en Mac eller PC?

Det finns några olika sätt att ändra storlek på en bild i Illustrator.

Ett sätt är att använda beskärningsverktyget (eller kortkommandot Kommando + J). Du kan dra i hörnen på bilden för att ändra storlek på den, eller så kan du använda handtagen på sidorna av beskärningsrutan.

Ett annat sätt är att använda kommandot Ändra storlek på bild (eller kortkommando Kommando + R), som öppnar en dialogruta där du kan ange hur mycket bredd och höjd du vill förstora eller förminska bilden med.

Om du använder Illustrator på en Mac, finns det också en praktisk funktion som heter "Skala för att passa" som låter dig automatiskt ändra storlek på bilder så att de passar i ditt dokumentfönster utan att behöva gå igenom alla dessa steg!Välj bara din bild, klicka på knappen Skala för att passa i verktygsfältet och ange sedan ett nytt bredd- och höjdvärde i pixlar.

Vilken version av Illustrator använder du?

Illustrator CS6 eller senare.

Har du kollat ​​efter uppdateringar?

Det finns några saker du kan göra om du har problem med att ändra storlek på en bild i Illustrator.Se först till att filen är uppdaterad.Om det inte är det kan Adobe ha släppt en ny version av Illustrator som innehåller uppdaterade funktioner för att ändra storlek på bilder.Du kan också prova att använda olika metoder för att ändra storlek på bilden.Du kan till exempel använda transformeringsverktyget för att ändra dess bredd eller höjd, eller använda kommandot Free Transform för att ändra storleken jämnt i alla riktningar.Slutligen, om ingen av dessa lösningar fungerar, vänligen meddela oss så hjälper vi gärna till.

Har du startat om din dator/Adobe Illustrator sedan du senast försökte ändra storlek på bilden?

  1. Om du har startat om din dator eller Adobe Illustrator sedan du senast försökte ändra storlek på bilden, försök igen efter en tid.
  2. Ibland kanske bilder inte ändrar storlek på rätt sätt om de är för stora eller små för målfilformatet.Försök att ändra storlek på bilden med en mindre storlek innan du försöker förstora den.
  3. Om du fortfarande har problem med storleken på bilden, försök att förstora dess upplösning innan du försöker förstora den.Detta kan ibland hjälpa till att minska filstorleken utan att kompromissa med kvaliteten.
  4. Om allt annat misslyckas, kontakta kundsupport för hjälp med att felsöka ditt Illustrator-projekt och/eller datorkonfigurationsproblem som kan hindra korrekt bildstorlek.

Finns det några andra steg du har provat hittills?

Jag har försökt spara filen som en JPEG och sedan öppna den i Illustrator.Jag har även testat att använda funktionen "ändra storlek till" i Illustrator, men det verkar inte heller fungera.

Ange mer information om problemet så att vi kan hjälpa dig att lösa det!?

Illustrator är ett utmärkt verktyg för att skapa vektorillustrationer, men en begränsning är att bilder inte kan ändras i storlek.Om du behöver skapa en liten bild för att använda som en del av en illustration kan du behöva beskära bilden eller minska dess storlek innan du importerar den till Illustrator.Det finns flera sätt att ändra storlek på bilder i Illustrator:

  1. Använd alternativet Bildstorlek i verktygspanelen.Detta öppnar dialogrutan Bildstorlek, där du kan ange önskade mått på din bild.
  2. Använd beskärningsverktyget (C) och välj en del av bilden att ändra storlek på.Du kan också använda kortkommandon: Ctrl+X (för att klippa) och Ctrl+C (för att kopiera).
  3. Använd kommandot Free Transform (Ctrl+T), som låter dig ändra storlek på ett objekt genom att rotera, sträcka ut eller översätta det.För att ändra hur mycket utrymme varje sida av ett objekt tar upp, ange värden i fälten Bredd och Höjd längst ned i dialogrutan Fri transformering.