Vad är en MDM-profil?

tempo di emissione: 2022-09-24

MDM-profiler är ett sätt för organisationer att centralt hantera sina MDM-lösningar (mobile device management).MDM-profiler är ett enkelt sätt för administratörer att kontrollera inställningarna och funktionerna för alla enheter i en organisation med ett enda gränssnitt. En MDM-profil är helt enkelt en samling policyer, konfigurationer och inställningar som en administratör kan använda för att hantera enheter i sin organisation .Varje MDM-profil kan ha olika inställningar för olika typer av enheter eller användare.Administratörer kan skapa anpassade profiler baserat på deras organisations behov. När du skapar eller redigerar en MDM-profil anger du vilka enheter som ska hanteras av profilen och vilka inställningar som ska användas av dessa enheter.Du kan också ange hur länge varje enhet ska vara konfigurerad med de aktuella inställningarna efter att den har stängts av eller ändrats ägande. En MDM-profil lagras i din organisations centraliserade arkiv så att administratörer kan komma åt den från vilken dator som helst med internetåtkomst.Detta gör det enkelt att hantera hela din flotta av mobila enheter från ett ställe!Vilka är några fördelar med att använda MDM?Det finns många fördelar med att använda MDM:1) Centraliserad hantering -MDM gör det enklare än någonsin att hantera dina mobila enheter eftersom de tillåter administratörer att styra alla enheter från en central plats2) Anpassningsbara profiler -Du kan skapa anpassade profiler baserat på din organisations behov3) Enhetslagringspolicyer -Du kan ställa in gränser för hur länge enheter förblir konfigurerade med de senaste inställningarna efter att ha stängts av4) Säkerhetsfunktioner -MDM erbjuder förbättrade säkerhetsfunktioner som lösenordsskydd och kryptering5) Förbättrad användarupplevelse -Med läget för hanterad enhet aktiverat kommer användarna att uppleva snabbare uppstart och förbättrad batteritid6) Minskade supportkostnader -MDM kan spara pengar genom att minska antalet supportsamtal som du behöver göra7) Ökad produktivitet -Med läget för hanterad enhet aktiverat kommer anställda att spendera mindre tid på uppgifter som inte kräver åtkomst till målenheten8) Ökad ROI - Den ökade produktiviteten och minskade supportkostnader i samband med mdm de anställningar resulterar ofta i ökad ROIsHur skapar jag en MDM-profil?För att skapa en mdmprofil:1).Logga in på din företagswebbportal2).Klicka på Systeminställningar3).Under Mobila enhetshanteringspolicyer klickar du på Ny 4).I Namn anger du ett namn för din nya policy5).I Beskrivning skriver du en beskrivning av din nya policy6).Under Policytyp väljer du Managed Device Mode .7).På fliken Villkor, under kryssrutan När aktiverad, välj Aktivera alltid .8 ).På fliken Åtgärder, under Standardåtgärd, välj Lägg till på startskärmen9 ).Klicka på Lägg till 10 på fliken Profiler).I Profilnamn anger du namnet på din nya profil11).Välj enheter från katalogen och välj användare från katalogen 12 ).Klicka på OK13).Din nya policy har nu skapats!Hur redigerar jag en befintlig MdmProfile?För att redigera en befintlig mdmprofil:1).Logga in på din företagswebbportal2).Klicka på Systeminställningar3).Under Mobila enhetshanteringspolicyer klickar du på Ny 4).I Namn skriver du ett nytt namn för din befintliga policy5).I Beskrivning skriver du en ny beskrivning av din befintliga policy6}.Välj ManagedDevice Mode 7 under Policy Type.På fliken Villkor väljer du När aktiverad 8 ).På fliken Åtgärder, välj Redigera 9 ). På fliken Profiler klickar du på Lägg till 10 . I Profilnamn anger du namnet på din befintliga profil11 . Välj enheter från katalogen och välj användare från katalogen 12 . Klicka på OK 13 .) Din befintliga policy har nu redigerats!Hur inaktiverar/aktiverar jag en mdmprofil?Att inaktivera/aktivera en mdmprofil:1)."Inaktivera" betyder att denna policy inte längre kommer att hantera några enheter i den här organisationen."Aktivera" betyder att denna policy nu kommer att hantera alla enheter som policyn är avsedd att hantera. Hur ändrar jag lösenord för en mdm-policy?För att ändra lösenord föranmdmpolicy:1).

Vad kan en MDM-profil göra?

MDM-profiler kan göra många olika saker, beroende på vilken MDM-programvara och inställningar som används.

Hur skapar jag en MDM-profil?

Att skapa en MDM-profil är en process i två steg.Först måste du skapa ett distributionspaket som innehåller de inställningar och konfigurationer du vill att dina användare ska använda.Sedan måste du skapa en MDM-profil för varje användare i din organisation.

För att skapa ett distributionspaket, starta först Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2013 Update 2 eller senare.I fönstret Deployment Workbench expanderar du Deployments och väljer din distributionspaketmall (.mdeppkg). På fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för ditt distributionspaket klickar du på Profilinställningar.I dialogrutan Profilinställningar, under Profilnamn, skriv ett namn för din MDM-profil.Under Användarkonton och grupper, klicka på Lägg till användare eller grupp till profil och lägg till användare eller grupper som ska ha åtkomst till den här profilen.Klicka på OK två gånger för att stänga båda dialogrutorna.

För att skapa en MDM-profil för en användare högerklickar du på den användaren på noden Användare i fönstret Deployment Workbench och väljer Ny profil på snabbmenyn.I guiden Ny profil (visas i figur 1), skriv ett namn för din nya MDM-profil och ange om den ska vara aktiverad eller inaktiverad som standard (aktiverad). Du kan också ange vilka applikationer som ska distribueras med den här profilen med Application Management Policies (AMP). Slutligen, ange vilka inställningar och konfigurationer du vill att den här användaren ska använda när du distribuerar Windows 10-enheter med hjälp av Device Enrollment Policy Manager (DEPMANAGER).

Figur 1: Guiden Ny profil

När du har skapat dina profiler och paket är du redo att börja konfigurera dem!För mer information om hur du konfigurerar profiler och paket i MDT 2013 Update 2 eller senare, se Konfigurera profiler och paket med Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 2 av Jason Howard et al., publicerad av Microsoft Press på http://aka.ms/mdtp2book .

Hur installerar jag en MDM-profil?

För att installera en MDM-profil måste du först skapa en fil som heter "mdm.properties" i roten av programmets katalog.Denna fil bör innehålla följande information:

name=MyAppName

keystore=C:UsersAppDataLocalTempMyAppKeyStore.jks

certificateFile=C:UsersAppDataLocalTempMyAppCertificate.p12

När du har skapat den här filen kan du använda verktyget Java Management Extensions (JMX) för att starta en MDM-server och sedan distribuera din applikation med den servern som klient.JMX-verktyget är tillgängligt som en del av de flesta hanteringsramverk, som Oracle Enterprise Manager Ops Center eller Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2 Operations Manager.

Hur tar jag bort en MDM-profil?

Följ dessa steg för att ta bort en MDM-profil:

 1. Öppna appen Inställningar på din enhet.
 2. Tryck på Allmänt.
 3. Tryck på Profiler.
 4. Tryck på profilen du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort profil.

Vilka är fördelarna med att använda en MDM-profil?

MDM-profiler är ett sätt att centralt hantera och kontrollera inställningarna för dina mobila enheter.Detta kan hjälpa dig att hålla dina enheter säkra, organiserade och kompatibla med din organisations policyer.Här är några av fördelarna med att använda en MDM-profil:

Fördelarna med att använda en Mdm-profil

MDM erbjuder många fördelar för både användare och administratörer, så det är viktigt att välja en som bäst möter dina behov."

 1. Säkerhet: MDM-profiler kan hjälpa till att skydda dina enheter från obehörig åtkomst och användning.Efterlevnad: MDM-profiler kan hjälpa till att säkerställa att dina enheter är kompatibla med din organisations policyer och standarder.Organisation: Att hantera enhetsinställningar via en MDM-profil kan hjälpa till att hålla dina enheter organiserade och enkla att använda.Effektivitet: Genom att använda en MDM-profil kan du spara tid genom att automatisera vissa enhetsinställningar eller hantera flera enheter från en enda plats Flexibilitet: Anpassa enhetsinställningar genom en MDM-profil gör att du kan dra fördel av unika funktioner på varje enhet. Kostnadsbesparingar: Automatisera enhetsinställningar genom en MDM-profil kan minska ägandekostnaderna för dina mobila enheter Ökad produktivitet: Att ha konsekventa enhetsinställningar över flera enheter kan öka produktiviteten Förbättrad kundserviceupplevelse: Att säkerställa att alla användare har samma uppsättning standardinställningar bidrar till att förbättra kundtjänstupplevelsen.Mer information tillgänglig om dina enheter: Genom att veta mer om vad som händer på var och en av dina enheter kan du ge bättre support.Enklare att använda för både användare och administratörer.MDM erbjuder många fördelar för både användare och administratörer, så det är viktigt att välja en som bäst uppfyller dina behov."
 2. Säkerhet – Med centraliserad hantering av enhetens säkerhetsinställningar är det mindre troligt att du får problem med obehörig åtkomst eller användning på dina mobila enheter. – Dessutom, genom att ställa in specifika policyer för varje typ av enhet (smarttelefoner, surfplattor etc.), kommer du att bli kunna säkerställa att de alltid fungerar i linje med företagsstandarder.- Om det behövs kan du till och med helt inaktivera vissa funktioner eller applikationer på enheter om de inte uppfyller företagets krav.- Sammantaget kommer användningen av en mdm att ge dig större sinnesro när det gäller att hantera och kontrollera dina enheters aktiviteter."
 3. Efterlevnad – Genom att se till att alla enheter i en organisation följer företagets policyer och standarder – oavsett om det gäller teckensnitt som används på webbsidor eller begränsningar för datalagring – kan det hjälpa till att stärka relationerna med kunder samt presentera en enhetlig image för allmänheten. – Utöver poliser och standarder tänkte förhållandet mellan företag och kundanvändning, även för andra varumärken och varumärkesstöd, även för företagens intressen.
 4. Organisation- Hantera enhetsinställningar genom en mdm-profil kan hjälpa till att hålla enheter organiserade och enkla att använda för alla användare inom en organisation, - av enheterna är redan konfigurerade med standardinställningar för vanliga uppgifter som att öppna filer eller ringa telefonsamtal.- Dessutom kan omkrävda administratörer använda en DM-profil för att förstå vad det är för fel.
 5. Effektivitet - Genom att automatisera vissa enhetsinställningar som har varit svåra att använda innan, t.ex. att stänga av GPS-lokaliseringsspårning på smartphones för att spara på batteriet, - kan använda amdmprofile minska den tid som behövs för att utföra dessa åtgärder och en total förbättring av effektiviteten av arbetsflöden inom en organisation.

Finns det några risker med att använda en MDM-profil?

Det finns några risker med att använda en MDM-profil.Den vanligaste risken är att användarens data kan äventyras om deras enhet blir stulen eller försvunnen.En annan risk är att användarens data kan nås av någon som har tillgång till MDM-profilen.Slutligen kan en MDM-profil också bromsa enhetens prestanda om den inte är korrekt konfigurerad. Sammantaget finns det några risker förknippade med att använda en MDM-profil, men totalt sett är det relativt lågriskaktiviteter.

Hur kommer användningen av en MDM-profil att påverka min enhets prestanda?

MDM-profiler är utformade för att hantera enheter och applikationer på företagsnivå.De kan påverka en enhets prestanda genom att styra vilka appar som får köras, begränsa åtkomsten till vissa funktioner eller inaktivera funktioner helt och hållet.Även om MDM-profiler kan vara fördelaktiga för att hantera enheter och förbättra den övergripande prestandan, bör de inte användas utan att först testa dem på en specifik enhet.Om du är osäker på om din MDM-profil orsakar prestandaproblem eller inte, är det bäst att rådgöra med din administratör eller enhetstillverkare.

Kan jag använda mer än en MDM-profil på min enhet?

Ja, du kan använda mer än en MDM-profil på din enhet.Varje profil måste dock ha sin egen uppsättning inställningar och behörigheter.Du kan inte dela inställningar eller behörigheter mellan profiler.

Vad händer om jag förlorar min MDM-profil?

Om du tappar din MDM-profil måste du skapa en ny.Du kan göra detta genom att logga in på ditt MDM-konto och klicka på fliken "Min profil".Härifrån kan du välja knappen "Skapa ny profil".När du har skapat din nya profil måste du ange samma information som fanns i din gamla profil.Slutligen måste du klicka på knappen "Spara profil".

Hur ofta ska jag uppdatera minMDMprofil?

MDMprofilen bör uppdateras minst en gång i månaden.MDM-profiler används för att hålla reda på enhets- och appanvändning, samt policyinställningar för enheten.Denna information kan hjälpa dig att förbättra din organisations säkerhetsställning och efterlevnad av föreskrifter.Dessutom kan uppdateringar av MDM-profiler åtgärda eventuella problem som kan ha upptäckts sedan profilen senast uppdaterades.

Finns det något mer jag behöver veta om att använda MD M-profiler?

MD M-profiler är ett utmärkt sätt att automatisera hanteringen av dina MDM-inställningar.Här är några andra saker att tänka på när du använder MD M-profiler:

 1. Du kan använda MD M-profiler för att lagra och hantera enhetsinställningar, appinställningar och användarinställningar.
 2. Du kan använda MD M-profiler för att konfigurera säkerhetspolicyer för enheter som är registrerade i din organisations MDM-lösning.
 3. Du kan använda MD M-profiler för att distribuera applikationer och uppdateringar till enheter som är registrerade i din organisations MDM-lösning.
 4. Du kan använda MD M-profiler för att konfigurera alternativ för säkerhetskopiering och återställning för enheter som är registrerade i din organisations MDM-lösning.

13,Var kan jag få hjälp om jag har problem med min M DM-profil?

Om du har problem med din M DM-profil är det första stället att söka hjälp i dokumentationen som följde med din profil.Om det inte besvarar din fråga, eller om du behöver mer hjälp än vad dokumentationen ger, kan du kontakta kundsupport.

Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa alternativ, eller om något har gått fel och din profil inte fungerar korrekt längre, kan du lämna in en felrapport.Detta hjälper oss att spåra och åtgärda eventuella problem med programvaran.