Vad är det bästa sättet att fylla i ett objekt i Illustrator?

tempo di emissione: 2022-08-05

Det finns många sätt att fylla i ett objekt i Illustrator, men det bästa sättet beror på objektet och dina specifika behov.

Några tips för att fylla i objekt:

-Börja med att skissa din grundform eller kontur av föremålet.Detta hjälper dig att bättre förstå hur den ska se ut när den är ifylld.

-Använd pennverktyget för att skapa en grov kontur av objektet.Använd denna disposition som en guide för senare fyllningar och streck.

-När du har en bra kontur, börja fylla i ditt objekt med olika färger och nyanser.Prova att använda olika borststorlekar och tekniker för att få realistiska resultat.

-Om du behöver lägga till detaljer eller höjdpunkter, använd Polygonal Lasso Tool för att rita exakta former runt specifika områden av intresse.Du kan sedan fylla dessa områden med färg eller stryka dem med en annan färg än resten av objektet.

Hur kan jag se till att mina fyllningar är konsekventa i Illustrator?

Ett sätt att se till att dina fyllningar är konsekventa i Illustrator är att använda samma fyllningstyp för alla dina objekt.Om du till exempel vill använda en grön fyllning på alla dina objekt kan du skapa en ny fyllningstyp som heter "Grön fyllning".Sedan, när du behöver lägga en fyllning på ett objekt, välj helt enkelt alternativet Grön fyllning från Fyllningsmenyn och välj den färg du vill använda.

Ett annat sätt att se till att dina fyllningar är konsekventa är att använda vanliga färger genom hela din design.Om du till exempel vill att alla dina objekt i din design ska vara blå kan du skapa en ny färgpalett och tilldela blått som primärfärg.Sedan, när du behöver lägga en fyllning på ett objekt, välj helt enkelt alternativet Blå fyllning från Fyllningsmenyn och välj den färg du vill använda.

Slutligen är det viktigt att inte bara se till att dina fyllningar är konsekventa inom enskilda objekt utan även mellan olika objekt i din design.Till exempel, om ett objekt har en grön fyllning och ett annat objekt har en röd fyllning, är det viktigt att båda objekten har matchande fyllningar så att de ser sammanhängande ut.Du kan uppnå detta genom att använda grupper i Illustrator (se nedan för mer information).

Om du har problem med att få konsekventa fyllningar över olika objekt i din design eller över flera designs kan det finnas vissa problem med hur Illustrator arbetar med lager - se vår artikel om lager för mer hjälp.

Varför ser mitt objekt annorlunda ut när jag lägger till en fyllning i Illustrator?

Det finns några saker du kan göra för att se till att ditt objekt ser likadant ut när du fyller i det med Illustrator.Se först till att föremålet är ordentligt nedskalat innan du fyller i det.Om objektet är för stort kommer Illustrator inte att kunna återge detaljerna på det korrekt.För det andra, använd vektorformer istället för rasterbilder när det är möjligt.Detta hjälper till att hålla filstorleken liten och förbättra Illustrators förmåga att rendera objektet korrekt.Slutligen, använd standardfyllningar eller förinställningar när du fyller i ditt objekt så att du inte behöver justera färger manuellt varje gång.

Finns det något sätt att spara en anpassad fyllning för framtida användning i Illustrator?

Ja, du kan spara anpassade fyllningar som "mallar".För att göra detta, öppna fyllningspanelen och klicka på knappen "Ny fyllning".I fältet "Skriv ett namn för denna fyllning" skriver du ett namn för din fyllning (till exempel "CustomFill1"). Klicka på knappen "Skapa" för att skapa din nya fyllning.Du kan nu använda denna fyllning i framtida projekt genom att välja den från rullgardinsmenyn i fältet "Fylltyp" i panelens popup-fönster.

Vad är skillnaden mellan att använda verktyget för färghink och att skapa en ny fyllningsruta i Illustrator?

Det är en stor skillnad mellan att använda verktyget för färghink och att skapa en ny fyllningsruta i Illustrator.När du använder färghinkverktyget fyller du en befintlig form med färg.Detta är annorlunda än att skapa en ny fyllningsruta, som låter dig skapa en ny färg för en befintlig form.

Om du vill ändra färgen på ett helt objekt måste du använda streck- eller fyllningsverktygen i Illustrator.Linjeverktyget låter dig skapa banor som kan fyllas med vilken färg som helst, medan fyllningsverktyget låter dig välja bland fördefinierade färger eller skapa dina egna anpassade färger.

Kan jag skapa en övertoning eller mönsterfyllning i Illustrator?

Ja, du kan skapa en övertoning eller mönsterfyllning i Illustrator.För att göra detta, välj först objektet du vill fylla med en övertoning eller ett mönster och använd sedan övertoningsverktyget (G) eller mönsterverktyget (P) för att skapa önskad effekt.Du kan också använda pipettverktyget (I) för att prova färger från din bild och använda dessa färger som grund för din gradient eller mönster.

Vad händer om jag av misstag tar bort en fyllning från ett objekt i Illustrator?

Om du av misstag tar bort en fyllning från ett objekt i Illustrator kommer objektet inte längre att kunna redigeras.Du kan återställa fyllningen genom att markera objektet och klicka på knappen Fyll (eller trycka på F5).

Kan jag ändra opaciteten för en fyllning i Illustrator?

Ja, du kan ändra opaciteten för en fyllning i Illustrator.För att göra detta, välj fyllningen och klicka på Opacitetsknappen (de tre linjerna i en cirkel). Du kan sedan justera opaciteten genom att klicka på pilen bredvid.

Finns det något sätt att låsa eller skydda fyllningar från att redigeras i Illustrator?

Det finns inget sätt att låsa eller skydda fyllningar från att redigeras i Illustrator.Du kan dock använda panelen fyllningsegenskaper för att begränsa vilka objekt som kan fyllas och hur de fylls.Du kan också använda funktionen Content-Aware Fill för att automatiskt fylla objekt baserat på deras innehåll.

Kräver vissa typer av objekt olika metoder för att fylla dem i Illustrator?

Vissa objekt, som cirklar och rektanglar, kan fyllas i med en grundform eller kontur.Andra föremål, som människor eller djur, kan kräva mer detaljerade fyllningar.

Det finns flera metoder för att fylla i ett objekt i Illustrator:

-Använd det rektangulära markeringsverktyget (M) för att skapa en rektangulär markering runt objektet du vill fylla i.

- Rita frihandsformer inuti markeringen med pennverktyget (N).

- Använd Ellipsverktyget (L), rita en elliptisk form runt objektet.

- Rita en bana med pennverktyget (N) och fyll den sedan med en färg eller ett mönster med hjälp av linjemetoden.

Hur kan jag se om ett objekt har en genomskinlighetseffekt applicerad på dess fyllning i Illustigator?

För att avgöra om ett objekt har en genomskinlighetseffekt applicerad på dess fyllning, kan du använda paletten Transparens.För att komma åt Transparency-paletten, välj objektet i ditt Illustrator-dokument och klicka på Transparency-ikonen (den trehövdade pilen). Genomskinlighetspaletten kommer att visas med sex alternativ: Alfa (transparens), Blandningsläge, Färgområde, Innehållsfyllning, Effektalternativ och Slagvikt.

Om ett objekt har en genomskinlighetseffekt applicerad på dess fyllning, kommer det att ha en bock bredvid Alfa i kolumnen Blandningsläge.Om ett objekt inte har en genomskinlighetseffekt applicerad på dess fyllning, kommer det att ha en bock bredvid Alfa i kolumnen Blandningsläge men inga andra bockar i den kolumnen.

Du kan också avgöra om ett objekt har en genomskinlighetseffekt genom att titta på dess innehållsfyllning.Om ett objekts innehållsfyllning är transparent, har den en genomskinlighetseffekt som tillämpas på dess fyllning.Annars är innehållsfyllningen ogenomskinlig och har inga genomskinlighetseffekter på den.

Kommer att lägga till flera fyllningar till ett objekt att det skrivs ut felaktigt från Adobe illustrator?

Nej, att lägga till flera fyllningar i ett objekt kommer inte att resultera i att det skrivs ut felaktigt från Adobe illustrator.Men om du har en komplex fyllning som innehåller många olika färger, kan objektet skrivas ut med vissa färger som är något felfärgade eftersom Illustrator inte kan perfekt matcha varje färg till dess motsvarande pixel på skärmen.I det här fallet kan du använda alternativet Fyllningsregel i Illustrators Fyllningspanel för att ange hur nära varje färg ska matcha motsvarande pixel.