Var finns bash-skriptet?

tempo di emissione: 2022-08-05

Bash-skriptplatsen är vanligtvis i samma katalog som den körbara filen som använder den.Till exempel, om du har ett skript som heter myscript.sh i din hemkatalog, skulle bash-skriptplatsen vara ~/.bashrc . Om du har ett skript som heter myscript.sh i din nuvarande arbetskatalog, skulle bash-skriptplatsen vara /home/användarnamn/.bashrc . Observera att den här sökvägen kan ändras beroende på hur ditt skal är konfigurerat och vilka verktyg som är installerade.

Hur hittar jag bash-skriptets plats?

Det finns några sätt att hitta bash-skriptplatsen.Ett sätt är att använda kommandoraden.För att göra detta kan du skriva följande kommando:

var är bash

Detta kommer att returnera en lista över alla platser där bash är installerat på din dator.Om du bara vill se platsen för en specifik version av bash kan du använda följande kommando:

var är bash_version 3.2.44-1ubuntu4

Om du bara vill se platsen för ett specifikt filnamn kan du använda följande kommando:

var är mitt skript.

Vad är vägen till bash-skriptet?

Sökvägen till ett bash-skript är vanligtvis densamma som katalogen där det finns.Till exempel, om skriptet finns i katalogen /home/username/scripts, så skulle dess sökväg vara /home/username/scripts/.

Var kan jag hitta bash script-filen?

Bash-skriptfilen kan hittas på följande platser på de flesta system:

Windows: %APPDATA%BashScripts

MacOS: ~/Library/Application Support/Bash/Scripts

Linux: ~/.bashrc eller /etc/bash.

Finns bash-skriptet i min hemkatalog?

Om du har bash-skalet installerat på ditt system, finns bash-skriptet troligen i din hemkatalog.

Hur kommer jag åt bash-skriptfilen?

Det finns några sätt att komma åt bash-skriptfilen.

Ett sätt är att använda kommandot cd för att ändra kataloger och sedan använda kommandot find för att hitta bash-skriptfilen.Till exempel, om du vill komma åt bash-skriptet som finns i din hemkatalog, skulle du skriva:

cd ~

hitta . -namn "bash*"

Ett annat sätt är att använda sökvägen för bash-skriptfilen som ett argument när du kör skalet.Till exempel, om du vill köra bash-skriptet som finns i din nuvarande arbetskatalog, skulle du skriva:

./myscript.

Vilken katalog innehåller bash-skriptfilen?

Bash-skriptfilen finns i samma katalog som Bash-skalets körbara fil.Detta är vanligtvis katalogen /bin på Unix-liknande system och katalogen C:WindowsSystem32bash.exe på Windows-system.

Kan du berätta för mig var jag kan hitta bash script-filen?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på ditt operativsystem och det specifika bash-skriptet du letar efter.Några allmänna tips som kan vara till hjälp inkluderar dock att söka efter bash-skript i din dators lokala katalog (vanligtvis i C:UsersusernameAppDataRoamingbash), eller att använda en sökmotor som Google för att hitta specifika filer relaterade till bash skript.Dessutom gör många bashscriptförfattare sina manus tillgängliga online som nedladdningsbara filer.Om du inte kan hitta den önskade bashskriptfilen på egen hand, fråga gärna en vän eller kollega om hjälp.

Berätta för mig var jag kan hitta bash-skriptfilen.?

Bash-skriptfilen kan finnas på följande platser:

  1. I användarens hemkatalog, vanligtvis ~/.bash_profile eller ~/.bashrc
  2. I en anpassad katalog som du har skapat (t.ex. ~/bin)
  3. På en systemomfattande plats (/usr/local/bin)
  4. På en fjärrserver om du installerade Bash på den servern
  5. På någon annan plats som specificeras av ditt skals konfigurationsfiler (t.ex.

Vet du var bashthe sript finns?11 .Jag behöver hjälp att hittathebash-skrivet12 Kan du hjälpa mig att hitta13 Har du någon aning om var?

14 Var finns bash-skriptet på min dator?15 Jag kan inte hitta bash-skriptet16 Hur hittar jag bash-skriptet på min dator?17 Var finns Bash-skriptet på min dator?18 Kan du hjälpa mig att hitta var bash-skriptet finns på min dator?19 Jag behöver veta var man kan hitta bashscriptet20 Vet du var man hittar bashscriptet på min dator?21 Hur hittar och kommer jag åt bash-skriptet på min dator?22 Finns det ett sätt att ta reda på var bashscriptet finns på min dator23 Hur får jag åtkomst tillthebashscript24 Var är bashscripts installerat på Windows 10/

Det finns inte ett definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på ditt operativsystem, version av Bash och andra faktorer.Men här är några allmänna tips som kan vara till hjälp:

-På MacOS: Standardinstallationskatalogen för macOS är /usr/local/.Om du har installerat Bash från källkoden (t.ex. via Homebrew), kan det vara på en annan plats (som /usr/local/bin). Du kan kontrollera detta genom att köra vilken bash på kommandoraden: $ which bash Om den inte returnerar något, så är den troligen i /usr/local/.

-På Linux: På de flesta distributioner, inklusive Ubuntu och Debian GNU/Linux, installeras Bash vanligtvis i antingen /usr eller /bin/, beroende på din distributions pakethanteringssystem.Du kan kontrollera detta genom att köra vilken bash på kommandoraden: $ which bash . Om det inte returnerar något, är det troligtvis på någon av dessa platser.

-På Windows 10 och

  1. 1/725 Hur hittar och öppnar jag en Bash Script-fil26 Vilka är några sätt att hitta och öppna en BashScript-fil27 Finns det ett sätt att visa eller redigera en BashScript-fil28 Var kan jag spara en kopia avaBashScript29 Kan du berätta för mig hur man spararabashscript30 showmehowtosaveabashscript31 How doIopenamibashscrip32Whereisamibashscrip33Howtocopyamibashscrip34Canyouhelpmefindamibashscrip35Howtoaddamsitename36Isthereaprogramthatwillshowmethelocationofanybashedocuments37DoesthisprogramworkwithWindows10/1/738Canyouhelpmefindabadmin39Whereisthescriptlocatedinthedir40Whatisdothedotemacrossthestation41Whatisdotethisscript42Whatisthescriptusedfor43Canyoutellmemypurposeforthescript44WherecanIfindabetterguideforthelocationofbashscripts45
  2. 1: Som standard installerar både Windows 10 och 1 Bash under C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.NETFramework64v5Binaries.Den här sökvägen kan ändras beroende på din version av Windows 10 eller 1; konsultera Microsofts dokumentation för mer information om hur du hittar specifika versioner av Microsoft .NET Framework inom installationssökvägen för ditt operativsystem (finns vanligtvis här: https://docs.microsoft.com/en-us/windows10/#applications-and-features ). För att visa eller redigera filer som är lagrade i den här katalogen (inklusive skript), skriv helt enkelt dir C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.NETFramework64v5Binaries vid kommandoraden (eller cd C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft .NETFramework64v5\Binaries om du för närvarande befinner dig i den katalogen).