Varför använda apt dist upgrade?

tempo di emissione: 2022-11-22

Det finns några anledningar till att du kanske vill använda apt dist upgrade.

 1. Du får ont om utrymme på din hårddisk och vill frigöra lite utrymme genom att ta bort gamla programpaket.
 2. Du har uppgraderat ditt operativsystem och behöver installera om en del av den äldre programvaran som följde med.
 3. Du uppgraderar från en version av Ubuntu till en annan, och du måste ta bort alla gamla mjukvarupaket för att ge plats åt de nya.

Vilka fördelar ger det?

Apt dist upgrade är ett verktyg som hjälper dig att uppgradera din Debiandistribution.Det erbjuder ett antal fördelar, inklusive:

-Det gör det mycket lättare att uppgradera din Debian-installation.

-Den ger information om vilka paket som behöver uppgraderas, och hur man gör det.

-Det låter dig behålla din konfiguration medan du uppgraderar programvaran.

-Det kan hjälpa dig att lösa eventuella problem som kan uppstå under uppgraderingsprocessen.

Hur skiljer det sig från andra apt-kommandon?

Det finns några viktiga skillnader mellan kommandot apt dist upgrade och andra apt-kommandon.För det första är kommandot dist upgrade utformat för att uppdatera paket på en distribution snarare än enskilda paket.För det andra kan den användas för att uppdatera flera distributioner samtidigt.Slutligen stöder den både manuella och automatiserade uppgraderingar.

Vilka är några potentiella risker med att använda det?

Apt dist-uppgradering är en process som låter dig uppdatera Apt-paketen på ditt Debiansystem.Det finns potentiella risker med att använda det, inklusive:

 1. Du kan förlora data om det uppstår problem under uppgraderingsprocessen.
 2. Du kan sluta med ett instabilt system om något går fel under uppgraderingen.
 3. Du kan vara sårbar för säkerhetsbrister om du använder föråldrade eller ostödda Apt-paket i ditt system.

Hur kan jag säkerställa en framgångsrik uppgradering?

Apt dist-uppgradering är en process som låter dig uppgradera ditt apt-paketförråd.Den här guiden hjälper dig att säkerställa en framgångsrik uppgradering.

Innan du uppgraderar, se till att du har den senaste versionen av apt package manager och alla dess beroenden installerade på ditt system.Du kan installera den senaste versionen av apt genom att köra:

sudo apt update && sudo apt install -y apt-utils

När du har installerat de nödvändiga paketen, följ dessa steg för att uppgradera din Apt-distro:

Om allt går enligt plan, efter att du har slutfört dessa steg, bör ditt system nu uppgraderas till den senaste tillgängliga versionen av Apt.Det finns dock alltid potentiella problem som kan uppstå under en uppgradering så det är viktigt att övervaka eventuella problem och vidta lämpliga åtgärder om de uppstår.Om du till exempel upplever problem med nätverksanslutning eller problem med maskinvarukompatibilitet, rekommenderar vi att du startar om alla berörda tjänster innan du fortsätter med steg 5 nedan.

 1. Se till att du är inloggad som root-användare.Om inte, logga in som root med su-kommandot: sudo su
 2. Byt till katalogen där din Apt-distro är lagrad: cd /var/lib/apt/lists/
 3. Uppdatera din lokala kopia av Apt repository-databasen med de nya paketen och säkerhetsuppdateringarna: sudo apt update && sudo apt full-upgrade
 4. Använd APT:s uppgraderingsverktyg för att uppgradera din Apt-distro: sudo apktool --update=true upgrade

Vad ska jag göra om något går fel under processen?

Om något går fel under processen att uppgradera ditt APT-pakethanteringssystem finns det några saker du kan göra för att försöka åtgärda problemet.Se först till att du har alla nödvändiga filer och paket installerade på ditt system.Om du inte har dem måste du installera dem innan du fortsätter.Kontrollera sedan om några fel eller varningar visas när du försöker köra uppgraderingskommandot.Om så är fallet kan det finnas ett problem med ett av dina paket eller filer.Slutligen, om allt annat misslyckas kan du alltid kontakta supporten för att få hjälp med att lösa problemet.

Vilka paket kommer att uppgraderas med detta kommando?

Detta kommando kommer att uppgradera följande paket:

Följande paket kommer inte att uppgraderas med detta kommando:

 1. apt-transport-https
 2. fallenhet
 3. libapt-pkg120
 4. libapt-pkg0
 5. aptitude-dok
 6. libapt-pkg120-dbg
 7. libapt-pkg

Kommer några nya paket att installeras som ett resultat av denna uppgradering?

Apt dist-uppgradering kommer att installera de senaste säkerhets- och buggfixarna.Inga nya paket kommer att installeras som ett resultat av denna uppgradering.

Hur mycket diskutrymme kommer att användas för uppdateringen?

Apt dist-uppgradering kommer att använda cirka 300 MB diskutrymme.

När kommer ändringarna att träda i kraft när jag har kört kommandot?

När du kör kommandot träder ändringarna i kraft omedelbart.Men om du har ett stort antal paket att uppgradera kan det ta lite tid för alla att uppdateras.

Kan jag återgå till den tidigare versionen om jag inte gillar uppgraderingarna?

Ja, du kan återgå till den tidigare versionen om du inte gillar uppgraderingarna.Det finns dock en risk att din data kan gå förlorad eller skadas om du gör det.Innan du går tillbaka, se till att du har säkerhetskopierat dina data först.

Finns det något mer jag behöver veta innan jag använder det här kommandot på mitt system?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom specifikationerna för ditt system och din konfiguration kommer att variera.Men några allmänna tips som kan vara användbara inkluderar:

 1. Se till att du har rätt programvara och drivrutiner installerade på ditt system för att kunna använda kommandot apt dist upgrade.
 2. Var medveten om eventuella beroenden eller krav som kan krävas för att uppgraderingen ska fungera korrekt.
 3. Var beredd att vänta några minuter på att uppdateringsprocessen ska slutföras.