Bash betiğinde dizeleri nasıl birleştirirsiniz?

verme zamanı: 2022-09-24

Bash betiğinde dizeleri birleştirmenin birkaç yolu vardır.En basit yol, echo komutunu kullanmaktır:

echo "Merhaba dünya!"

Bu "Merhaba, dünya!" bir satırda.Dize yerleşik komutunu da kullanabilirsiniz:

dize "Merhaba dünya!"

Bu, "Merhaba dünya!" dizesini birleştirir. ve bir satırda çıktısını alın.Son olarak, bir dosyanın her satırını arka arkaya yazdırmak için cat komutunu kullanabilirsiniz:

kedi dosyam.txt

Bu, myfile.txt içindeki tüm satırları arka arkaya yazdıracaktır.

Bash'de dizeleri birleştirirken değişkenleri kullanabilir misiniz?

Evet, Bash'de dizeleri birleştirirken değişkenleri kullanabilirsiniz.Bunu yapmak için önce bir değişken oluşturmanız ve ona bir değer atamanız gerekir.Ardından, değişkenin içeriğini girdiğiniz dizeyle birleştirmek için string concat komutunu kullanabilirsiniz.İşte bir örnek:

$ echo "Bu bir testtir" > test $ echo "Bu bir testtir" | string cat Bu bir testtir

Bu örnekte, ilk satır basitçe “Bu bir testtir” çıktısını verir.İkinci satır, daha önce çalıştırılan echo komutunun çıktısıyla "Bu bir testtir" ifadesini birleştirmek için string cat komutunu kullanır.Gördüğünüz gibi, her iki komut da doğru çalıştı ve her iki dizeden oluşan bir çıktı oluşturdu.

Bash'de boşluk içeren bir dizeyi nasıl yankılarsınız?

Bash'de boşluk içeren bir dizeyi yankılamak için aşağıdaki komutu kullanın:

yankı "Merhaba dünya" | sed 's/ /g'

Bu komutun çıktısı "Merhaba dünya" olacaktır.Dizeye boşluk eklemek için "/g" bayrağını kullanmalısınız.

Bash'de dizeleri birleştirirken tırnak işaretleri önemli mi?

Dize bitiştirme işleminin gerçekleştiği bağlama bağlı olduğundan bu sorunun kesin bir yanıtı yoktur.Genel olarak konuşursak, tırnak işaretleri netlik veya kısalık için gerekli değilse, dahil edilmelidir.Ancak, gerekli olmayabilecekleri birkaç durum vardır.

Birleştirilen dizelerin her ikisi de tek satırlı değerlerse (yani diziler değil), tırnak işaretine gerek yoktur.

İlk dize bir diziyse ve ikinci dize dizi olmayan bir değerse, her iki dize de çift tırnak ("") içine alınmalıdır.

Son olarak, her iki dize de diziyse ve dizelerden en az biri, öncelenmesi gereken boşluklar veya diğer özel karakterler (örneğin, "t") içeriyorsa, her dize üçlü tırnak ("") içine alınmalıdır.

Bash betiğinde iki dizenin eşit olup olmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz?

Bash betiğinde iki dizenin eşit olup olmadığını kontrol etmenin en basit yolu eşitlik operatörünü (=) kullanmaktır. Bu operatörü, her dizedeki karakterleri karşılaştırmak ve bunların eşit olup olmadığını belirlemek için kullanabilirsiniz.Dizeler eşit değilse, bunlardan biri değiştirilmelidir.

İki dizenin aynı olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, dize karşılaştırma işlevini strcmp() kullanabilirsiniz.Bu işlev, her dizedeki karakterleri karşılaştırır ve dizelerin ne kadar benzer olduğunu gösteren bir tamsayı değeri döndürür.Dönüş değeri her zaman 0'dan (sıfırdan) küçük veya ona eşit olacaktır; bu, iki dizenin aynı olmadığı anlamına gelir.

Her dizedeki tek bir karakteri karşılaştırmak istiyorsanız, dizin operatörünü [] kullanabilirsiniz.Bu operatör, parametresi olarak bir tamsayı alır ve her iki dizgede de o konumdaki karakteri döndürür.

Bash'de bir dizeyi yankılarken -n seçeneğinin amacı nedir?

-n seçeneği, kabuğun bir dizeyi dosya adı olarak yorumlamasını önlemek için kullanılır.echo komutunu herhangi bir argüman olmadan kullanırsanız, Bash giriş satırını ve ardından yeni bir satır yazdırır.Ancak, -n seçeneğini eklerseniz, Bash, giriş satırının her bir örneğini, yeni satırlar da dahil olmak üzere o satırdaki tüm karakterleri temsil eden tek bir sütunla değiştirir.Bu şekilde, uzun dizeleri birden çok satıra bölmek zorunda kalmadan yazdırmak için echo'yu kullanabilirsiniz.

Bash'de tek bir yankı komutuyla birden çok satır çıktısı alabilir misiniz?

Evet, Bash'de tek bir yankı komutuyla birden çok satır çıktısı alabilirsiniz.Bunu yapmak için, yankılamak istediğiniz metin dizesini bir satır olarak sarmak için ters tik karakterini (`) kullanın.

Bash komut dosyalarında çift tırnak içinde dize enterpolasyonu kullanılırken yeni satırlar korunacak mı?

Dize enterpolasyonunun kullanıldığı belirli bağlama bağlı olduğu için bu sorunun kesin bir cevabı yoktur.Ancak çoğu uzman, Bash komut dosyalarında çift tırnak içinde dize enterpolasyonu kullanıldığında yeni satırların korunacağı konusunda hemfikirdir.