Trình quản lý Thiết bị là gì?

thời gian phát hành: 2022-09-24

Trình quản lý Thiết bị là một tính năng của Windows 10 cho phép bạn quản lý các thiết bị của mình và cài đặt của chúng.Bạn có thể xem, thêm, xóa hoặc cập nhật thiết bị; thay đổi thuộc tính thiết bị; và khắc phục sự cố thiết bị.Trình quản lý Thiết bị cũng bao gồm các tính năng để quản lý các thiết bị Bluetooth.Bạn có thể xem thiết bị Bluetooth nào hiện đang được kết nối, định cấu hình cài đặt cho các thiết bị đó và ngắt kết nối chúng khỏi mạng.

Làm cách nào để truy cập Trình quản lý thiết bị?

 1. Mở menu Bắt đầu và nhập "trình quản lý thiết bị".
 2. Khi cửa sổ Trình quản lý thiết bị mở ra, hãy nhấp vào danh mục Bluetooth ở khung bên trái.
 3. Trong danh sách Bluetooth, bạn sẽ thấy tất cả các thiết bị được kết nối với máy tính của bạn qua Bluetooth.
 4. Nhấp chuột phải vào thiết bị và chọn Thuộc tính từ menu bật lên.
 5. Trên tab Chung, bạn sẽ thấy tất cả thông tin về thiết bị của mình, chẳng hạn như tên, mô tả và số sê-ri của thiết bị.Bạn cũng có thể kiểm tra xem có bất kỳ lỗi hoặc sự cố nào với thiết bị hay không bằng cách nhấp vào nút Chi tiết.
 6. Để ngắt kết nối một thiết bị khỏi máy tính của bạn, hãy nhấp vào thiết bị đó trong danh sách Bluetooth, sau đó chọn Ngắt kết nối khỏi Máy tính từ menu bật lên xuất hiện.

Trình quản lý Thiết bị làm gì?

Trình quản lý Thiết bị trong Windows 8.1 và 10 là vị trí trung tâm nơi bạn có thể quản lý các thiết bị của mình, bao gồm cả phần cứng và phần mềm của máy tính.Bạn có thể xem thông tin về các thiết bị được cài đặt trên máy tính của mình, cập nhật trình điều khiển của chúng, gỡ cài đặt chương trình hoặc thay đổi cài đặt của chúng.Bạn cũng có thể sử dụng Trình quản lý thiết bị để khắc phục sự cố với thiết bị của mình.

Làm cách nào tôi có thể sử dụng Trình quản lý thiết bị để khắc phục sự cố với thiết bị của mình?

Trình quản lý Thiết bị có thể được sử dụng để khắc phục sự cố với thiết bị của bạn.Bạn có thể sử dụng Trình quản lý thiết bị để xem thông tin về thiết bị của mình, cập nhật thiết bị và gỡ cài đặt hoặc cài đặt lại thiết bị của bạn.Trình quản lý Thiết bị cũng cho phép bạn kết nối với các thiết bị của mình qua kết nối mạng.

Tại sao Trình quản lý Thiết bị lại quan trọng?

Trình quản lý Thiết bị là một công cụ quan trọng trong máy tính Windows của bạn vì nó cho phép bạn quản lý và cấu hình các thiết bị được kết nối với máy tính của bạn.Có thể truy cập Trình quản lý Thiết bị từ menu Bắt đầu, bằng cách nhấp vào biểu tượng Bảng điều khiển hoặc bằng cách nhấn các phím Win + X cùng nhau.Khi bạn mở Trình quản lý thiết bị, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các thiết bị được kết nối với máy tính của bạn.Bạn có thể sử dụng Trình quản lý thiết bị để thêm thiết bị mới, xóa thiết bị cũ, thay đổi cài đặt thiết bị, v.v.Trình quản lý Thiết bị cũng hữu ích để khắc phục sự cố với máy tính của bạn.Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng Trình Quản Lý Thiết Bị, vui lòng tham khảo một trong các bài viết hữu ích của chúng tôi trên trang web này.

Điều gì xảy ra nếu tôi tắt một thiết bị trong Trình quản lý Thiết bị?

Nếu bạn tắt một thiết bị trong Trình quản lý Thiết bị, Windows sẽ không cố gắng kết nối với thiết bị đó hoặc cập nhật trình điều khiển của thiết bị đó nữa.Việc vô hiệu hóa một thiết bị cũng sẽ xóa thiết bị đó khỏi danh sách các thiết bị có thể được sử dụng với một số ứng dụng nhất định.Nếu bạn cần sử dụng thiết bị bị vô hiệu hóa có ứng dụng, bạn có thể bật lại ứng dụng đó trong Trình quản lý thiết bị.

Tôi có thể xóa thiết bị khỏi Trình quản lý thiết bị không?

Đúng.Bạn có thể xóa thiết bị khỏi Trình quản lý thiết bị bằng cách nhấp chuột phải vào thiết bị và chọn Xóa.

Làm cách nào để cập nhật trình điều khiển bằng Trình quản lý Thiết bị?

Trình quản lý Thiết bị có thể được sử dụng để cập nhật trình điều khiển cho các thiết bị được kết nối với máy tính của bạn.Để mở Trình quản lý Thiết bị, bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Tất cả các chương trình, sau đó trỏ chuột vào Phụ kiện.Bấm chuột phải vào Máy tính của tôi, rồi bấm Thuộc tính.Trên tab Phần cứng, bấm Trình quản lý Thiết bị.Trong ngăn bên trái, bên dưới Thiết bị khác, hãy nhấp vào Thiết bị Bluetooth.Nếu có dấu chấm hỏi màu vàng bên cạnh tên thiết bị, bạn cần cập nhật trình điều khiển cho thiết bị đó trước khi có thể sử dụng.Nhấp vào Cập nhật phần mềm trình điều khiển.Trình hướng dẫn Cập nhật Phần mềm Trình điều khiển sẽ bắt đầu.Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt phần mềm trình điều khiển cần thiết.Sau khi bạn đã cài đặt phần mềm trình điều khiển, bạn có thể sử dụng thiết bị trong hoạt động bình thường.Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Trình Quản Lý Thiết Bị, hãy xem Làm cách nào để khắc phục sự cố phần cứng?(Windows 7) hoặc Làm cách nào để quản lý tài nguyên phần cứng và phần mềm trên máy tính của tôi?(Windows 8).

Một số sự cố phổ biến có thể được khắc phục bằng Trình Quản Lý Thiết Bị là gì?

 1. Sự cố với thiết bị Bluetooth không kết nối hoặc duy trì kết nối với máy tính.
 2. Sự cố với thiết bị không được máy tính phát hiện.
 3. Sự cố với trình điều khiển thiết bị bị thiếu hoặc bị hỏng.
 4. Sự cố với cấu hình không chính xác của thiết bị Bluetooth trên máy tính.
 5. Sự cố với đồng bộ hóa và truyền tệp giữa các thiết bị hỗ trợ Bluetooth và máy tính.

Có điều gì khác tôi nên biết về việc sử dụng Trình quản lý thiết bị không?

Có một số điều khác bạn nên biết về việc sử dụng Trình quản lý thiết bị.Trước tiên, nếu bạn muốn xem hoặc quản lý các thiết bị không được kết nối với máy tính của mình, bạn có thể sử dụng Trình quản lý thiết bị để làm như vậy.Thứ hai, nếu bạn muốn tắt hoặc bật một thiết bị, bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng Trình quản lý thiết bị.Cuối cùng, nếu bạn cần trợ giúp tìm một thiết bị cụ thể trong Trình quản lý thiết bị, hãy nhớ tìm kiếm thiết bị đó trước.